Po ilu latach przysługują zniżki OC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 3 min 
Wysokość składki za  polisę OC, czyli obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, zależy od wielu czynników. Znaczenie mają między innymi pojazd i osoby, które z niego korzystają, a także dotychczasowa historia przebiegu ubezpieczenia. Jeśli jeździsz bezszkodowo, wpływa to pozytywnie na wysokość składki. Gromadzisz zniżki na OC albo po prostu pozytywną historię polisy. Kiedy zacznie to wpływać na obniżenie składki? W jakim wieku możesz mieć pełne zniżki na OC?

Przy kalkulacji składki za polisę bierzemy pod uwagę wiele czynników. Marka pojazdu, model, rocznik, pojemność silnika, przebieg, wiek kierowcy, doświadczenie, a to nie wszystko. Duże znaczenie ma historia przebiegu ubezpieczenia.

Jeśli w ostatnich latach z Twojej polisy OC były likwidowane szkody, to wpływa na podwyższenie składki w przyszłości. Natomiast kolejne lata bezszkodowej jazdy spowodują, że będziesz płacić mniej. Pamiętaj jednak, że na cenę OC wpływa wiele czynników, dlatego rok bezszkodowej jazdy nie musi oznaczać, że w kolejnym zapłacisz niższą składkę.

Ile czasu musi minąć, zanim zgromadzisz zniżki na ubezpieczenie auta? Czy we wszystkich towarzystwach obowiązują identyczne zasady?

Zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia  są przypisane do osoby, a nie do samochodu. W związku z tym nie przepadają, jeśli zmienisz auto. Jaka zniżka należy Ci się za rok bez szkód naprawianych z OC?

Najprościej byłoby, gdyby za każdy rok bezszkodowej jazdy otrzymywało się np. 10% zniżki, a po szkodzie z Twojej winy 10% zwyżki. Wtedy kalkulacja byłaby prosta. Kierowca mógłby samodzielnie określić wysokość zniżki na ubezpieczenie samochodu. Sposób obliczania okazuje się jednak bardziej skomplikowany. Każde towarzystwo robi to zgodnie z własnymi zasadami. Nie musi przyznawać określonej wartości zniżki lub zwyżki za każdy rok. Możliwe też, że nie od razu po pierwszym roku bezszkodowej jazdy naliczy jakąkolwiek zniżkę.

Nie wszyscy ubezpieczyciele stosują system naliczania zniżek – bonus-malus. Towarzystwa mają własne algorytmy, które analizują przebieg historii OC i uwzględniają te dane przy wyliczaniu składki. Szkody w historii skutkują podwyższeniem składki. 

Młodzi kierowcy, a także osoby niedoświadczone w prowadzeniu pojazdów mechanicznych, najczęściej płacą pełną, a czasami nawet zwiększoną składkę za ubezpieczenie. Po ilu latach możesz mieć pełne zniżki OC? Zazwyczaj wystarczy kilka lat bezpiecznej jazdy. Maksymalny poziom nie przysługuje jednak na zawsze. 
W przypadku ubezpieczycieli, którzy korzystają z systemu bonus-malus, maksymalna zniżka wynosi zazwyczaj 60-70% i przysługuje po 3-6 latach. Czy to oznacza, że najlepiej wybrać tę ofertę, w której jest najwyższa zniżka? Raczej nie należy przywiązywać do tego uwagi. Towarzystwo, które nalicza 70% zniżki, może mieć droższe ubezpieczenie niż firma, w której ta zniżka wynosi 60%. A chodzi przecież o ostateczną wysokość składki a nie o procentową wartość zniżki.

Jeśli wykupisz ochronę w innym towarzystwie niż dotychczas, to nie oznacza, że musisz budować historię od nowa. Ubezpieczyciel weźmie pod uwagę wypracowane zniżki, ale nie masz gwarancji, że przyzna ich tyle samo co poprzednia firma. Towarzystwo skorzysta ze swojego algorytmu – przeanalizuje dotychczasową historię przebiegu ubezpieczenia i przyzna Ci zniżkę według swoich zasad.

Po jakim czasie przepadają zniżki OC?

Jeżeli nie kupujesz OC przez kilka lat z rzędu, możesz zacząć tracić wypracowane zniżki. A ile ich stracisz po szkodzie? Zazwyczaj od 10 do 30 punktów procentowych. Znaczenie może mieć również liczba szkód w okresie trwania umowy. W przypadku kilku zdarzeń ubezpieczyciel może naliczyć zwyżkę w wysokości nawet kilkuset procent. 

Niektóre pojazdy stanowią własność więcej niż jednej osoby. Zdarza się, że współwłaścicielami są: kierowca z długą i pozytywną historią przebiegu OC oraz taki, który dopiero zaczyna swoją przygodę z prowadzeniem pojazdów. W takim przypadku towarzystwo przy wyliczaniu składki weźmie najczęściej pod uwagę historię jednego i drugiego.

Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela? Przeważnie towarzystwa wyliczają składkę na podstawie historii ubezpieczenia obu kierowców. Współwłasność nie oznacza, że mało doświadczony kierowca przejmuje zniżki tego doświadczonego. Dalej budują historię OC - z tą różnicą, że szkody wyrządzone przez jednego z nich mają wpływ na zniżki, które przysługują drugiemu. 

Źródła:

https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU2_2013/jedrzychowska-poprawska.pdf

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.