Po ilu latach przysługują zniżki OC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 
Kierowcy młodzi wiekiem, a także osoby niedoświadczone w prowadzeniu pojazdów mechanicznych najczęściej płacą pełną, a czasami nawet zwiększoną składkę ubezpieczeń komunikacyjnych. Wystarczy kilka lat bezpiecznej jazdy, aby uzyskać maksymalny poziom zniżek na  ubezpieczenie OC. Jeżeli jednak nie kupujesz ubezpieczenia OC przez kilka lat z rzędu, możesz zacząć tracić wypracowane wcześniej zniżki.
Gdyby było tak prosto, że za każdy rok bezszkodowej jazdy mógłbyś otrzymać 10% zniżki na ubezpieczenie OC, a po szkodzie z Twojej winy 10% zwyżki - każdy kierowca mógłby samodzielnie określić wysokość uzyskanych zniżek. Sposób obliczania zniżek jest bardziej skomplikowany i oprócz wieku kierowcy, jego doświadczenia za kierownicą oraz lat bezszkodowej jazdy bierze się pod uwagę szereg innych czynników.
Przy obliczaniu zniżki ważna jest także sytuacja rodzinna i miejsce zamieszkania, a także marka, model, rok produkcji, pojemność silnika i przebieg ubezpieczanego samochodu. Zniżki za bezszkodową jazdę przypisane są jednak do osoby, a nie do samochodu i nie przepadają po zmianie auta.
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.