Hybryda plug-in – ile kosztuje ubezpieczenie OC i AC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Rosnące ceny paliw na stacjach benzynowych skłaniają wielu kierowców do tego, by zainteresować się samochodami wyposażonymi w napęd elektryczny. Sprawdź, czym jest hybryda plug-in oraz o czym warto wiedzieć, zanim rozważy się zakup takiego pojazdu.  

Samochody hybrydowe typu plug-in to pojazdy z silnikiem spalinowo-elektrycznym, których akumulatory można ładować za pomocą prądu sieciowego. W efekcie auta z tej kategorii odznaczają się niższym spalaniem niż samochody wyposażone w jednostki napędowe starszej generacji. To jednak nie jest jedyna zaleta pojazdów z takim silnikiem.

Hybryda plug-in emituje także do atmosfery mniej szkodliwych gazów niż samochody z silnikiem spalinowym. A po przełączeniu na silnik elektryczny może stać się autem całkowicie bezemisyjnym. To z kolei pozwala korzystać z pojazdu w tzw. zielonych strefach, które coraz częściej są wyznaczane w obrębie największych metropolii. Nadal dość istotną barierą, ograniczającą rozwój tego segmentu, jest cena. Ci, którzy chcą kupić nową najtańszą hybrydę plug-in, muszą przygotować się na wydatek rzędu  ponad 100 tys. zł. To koszt, który podawał auto.dziennik.pl na17.08.2021 r. (patrz: https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/7741038,nowe-ekoauto-za-100-tys-zl-hybryda-elektryk-czy-plug-in.html)

Hybrydy plug-in od klasycznych hybryd różni sposób ładowania akumulatora. W przypadku hubrydy bateria jest uzupełniana wyłącznie w trakcie jazdy. Niezbędną w tym celu energię pojazd pozyskuje na dwa sposoby: z energii kinetycznej (tj. wytwarzanej podczas hamowania) oraz tej wytwarzanej przez silnik spalinowy. Jak jest w przypadku hybryd plug-in? Tu zyskujemy jeszcze trzecią możliwość naładowania akumulatora – za pomocą prądu sieciowego, dokładnie takiego, jaki płynie w instalacji domowej.

To jednak nie jedyna różnica. Hybryda plug-in – w przeciwieństwie do tej klasycznej – może korzystać z napędu elektrycznego przez dłuższy czas. Dodatkowo kierowca sam decyduje o tym, kiedy przełączyć pojazd z silnika spalinowego na elektryczny i odwrotnie.

Hybrydy plug-in łączą zalety samochodów z silnikiem spalinowym z zaletami tych, które posiadają wyłącznie napęd elektryczny. Oprócz tego, że można zaoszczędzić na paliwie, właściciele takich pojazdów zyskują także komfort poruszania się po strefach, w których obowiązują ograniczenia emisji spalin. Właśnie dlatego hybryda plug-in może być dobrą alternatywą dla mieszkańców dużych miast, którzy nie chcą inwestować w samochód w pełni elektryczny. W niektórych miastach właściciele hybryd plug-in mogą korzystać z udogodnień, np. z darmowych punktów ładowania, nie ponosząc przy tym kosztów parkowania. 

W ostatnich latach poprawiła się również efektywność silników elektrycznych, stosowanych w tego rodzaju samochodach. To kolejny argument, który przekonuje, by zwrócić uwagę na hybrydy plug-in. Jak podaje serwis Auto Wprost (źródło: https://auto.wprost.pl/aktualnosci/10588516/rosnie-popyt-na-samochody-hybrydowe-plug-in-odpowiadamy-na-pytania-kierowcow.htm) zasięg na samym tylko silniku elektrycznym wynosi od 25 do nawet 100 km. Dlatego hybryda plug-in świetnie sprawdzi się jako auto typowo miejskie, z którego można korzystać podczas dojazdów do pracy czy sklepu.

Ubezpieczenie OC ppm muszą nabyć wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych. Obowiązek posiadania tego ubezpieczenia nie zależy od rodzaju napędu. Samochody z silnikiem spalinowo-elektrycznym są więc również obejmowane ochroną. Powstaje pytanie, czy rodzaj napędu wpływa na składkę OC oraz ile trzeba zapłacić za to ubezpieczenie. Tak jak w przypadku samochodów z silnikiem spalinowym, w przypadku hybrydy plug-in składka jest wyliczana indywidualnie dla konkretnego posiadacza pojazdu i oczywiście tego pojazdu.

Na koszt ubezpieczenia OC ppm wpływa wiele czynników – związanych np. z rodzajem i mocą silnika, aktualnym przebiegiem czy wiekiem pojazdu. Duże znaczenie ma też Twoja historia ubezpieczeniowa jako posiadacza czyli właściciela czy użytkownika pojazdu. Chodzi głównie o liczbę szkód, jakie w ciągu ostatnich kilku lat były likwidowane z Twoich polis.

Cenę składki na ubezpieczenie OC ppm możesz łatwo obliczyć za pomocą naszego kalkulatora ubezpieczenia. Po wpisaniu danych pojazdu i Twoich, jako posiadacza pojazdu, program przygotuje kalkulację składki. Warto skorzystać z tego rozwiązania, bo przygotowana w ten sposób wycena nie zobowiązuje Cię do tego, żeby zawrzeć umowę z nami. Umożliwia Ci za to zapoznanie się z zakresem i ceną ubezpieczeń w Allianz. Jeśli skorzystasz z porównywarki cen, możesz poznać zakresy ubezpieczeń i składki kilku ubezpieczycieli..

 Ubezpieczenie Autocasco
(„ubezpieczenie AC") ma charakter dobrowolny. Ochrona w ramach autocasco jest oczywiście dostępna także dla samochodów z napędem hybrydowym plug-in. Musisz jednak pamiętać, że podczas przygotowywania oferty, ubezpieczyciel weźmie pod uwagę m.in. wartość pojazdu, ryzyko uszkodzenia samochodu, koszt części i napraw, a także Twoją historię ubezpieczeniową jako posiadacza pojazdu. Przy tak indywidualnych kryteriach trudno wskazać, czy składka, jaką trzeba będzie zapłacić za ubezpieczenie AC hybrydy plug-in, będzie wyższa czy niższa od tej, jaką zapłaci posiadacz pojazdu z silnikiem spalinowym. Tę składkę również można skalkulować sobie za pomocą naszego kalkulatora OC AC lub wyliczyć w porównywarce cen. W tym drugim przypadku można porównać oferty różnych ubezpieczycieli. Robiąc to, zawsze warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale również szczegółowy zakres oferty.
  • Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.