Odholowanie samochodu. Ile to kosztuje i kiedy może do tego dojść

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Zaparkowanie samochodu w dużych miastach jest nie lada wyzwaniem. Miejsc parkingowych brakuje nie tylko w centrum lecz także coraz częściej w sąsiednich dzielnicach. Dlatego czasem kierowcy decydują się parkować tam, gdzie jest to zabronione. Liczą na to, że policja czy straż miejska nie zauważy przewinienia. Jeśli jednak stróżom prawa nie umknie źle zaparkowany pojazd, trzeba będzie się zmierzyć z przykrymi konsekwencjami. Do nich należy nie tylko mandat. Służby miejskie mogą założyć blokadę na koła, a nawet odholować pojazd. Kiedy to jest możliwe? Ile kosztuje i jak odebrać samochód z parkingu?

Sytuacje, w których samochód może być odholowany, jasno określa prawo. Pojazd jest usuwany z drogi, jeżeli np. utrudnia przejazd i stwarza zagrożenie. Według art. 130a, ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym dochodzi do tego w sytuacjach, które wymieniamy niżej.

 • Gdy pozostawisz samochód w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w iny sposób zagraża bezpieczeństwu.
 • Gdy brak możliwości udokumentowania, że posiadasz obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm.
 • Gdy przekroczysz normy związane z gabarytami samochodu - samochód ma zbyt dużą masę całkowitą, wykazuje zbyt duży nacisk osi lub przekracza dopuszczalne wymiary.
 • Gdy bezprawnie zaparkujesz w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
 • Gdy pozostawisz samochód w miejscu, w którym postawiono znak informujący, że pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela.
 • Gdy kierujesz samochodem w stanie nietrzeźwości.
 • Gdy kierujesz samochodem, mimo że nie posiadasz do tego uprawnień lub Twoje prawo jazdy zostało zatrzymane, a w pojeździe nie znajduje się inna osoba, która mogłaby poprowadzić samochód.
 • Gdy zły stan techniczny Twojego samochodu zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Ponadto samochód może być odholowany na koszt właściciela, jeśli nie posiada tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że jest nieużywany. W zależności od sytuacji  policjant, strażnik miejski (gminny) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą może wydać dyspozycję, by przetransportować pojazd na parking depozytowy. Warto tu podkreślić, że funkcjonariusze tych służb mogą interweniować nie tylko na zwykłych ulicach, lecz także na parkingach osiedlowych czy sklepowych (czyli wszędzie tam, gdzie znajduje się tabliczka „strefa ruchu”). W praktyce oznacza to, że odholowanie pojazdu z terenu prywatnego jest zgodne z prawem.

Jeśli nie zastaniesz auta w miejscu, w którym zostało zaparkowane, nie panikuj, ale działaj szybko. W przypadku, gdy samochód nie był prawidłowo zaparkowany, istnieje duże prawdopodobieństwo, że został odholowany (a nie np. skradziony). W pierwszej kolejności warto skontaktować się ze strażą miejską (986) lub policją (997). Tam dowiesz się czy Twój pojazd został odholowany na parking. Jeśli tak się stało, funkcjonariusz poinformuje Cię, na którym parkingu został zaparkowany.

Pojazd, który stwarza zagrożenie na drodze lub uniemożliwia na niej ruch, zawsze jest odholowywany na koszt właściciela. Wysokość opłaty jest ustalana przez władze lokalne, ale nie może być wyższa od stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów. Te stawki są ogłaszane co roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W 2022 roku wynoszą:

●     128 zł – rower lub motorower, hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego (24 zł za dobę przechowywania na parkingu);

●      251 zł – motocykl (33 zł za dobę przechowywania na parkingu);

●     542 zł – pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony (46 zł za dobę przechowywania na parkingu);

●     677 zł – pojazd o DMC powyżej 3,5 do 7,5 tony (60 zł za dobę przechowywania na parkingu);

●     956 zł – pojazd o DMC powyżej 7,5 do 16 ton (86 zł za dobę przechowywania na parkingu);

●     1409 zł – pojazd o DMC powyżej 16 ton (154 zł za dobę przechowywania na parkingu);

●     1714 zł – pojazd przewożący materiały niebezpieczne (225 zł za dobę przechowywania na parkingu);

Jak widać opłata za odholowanie pojazdu nie jest jedynym kosztem, jaki trzeba ponieść, aby odebrać samochód z parkingu. Do opłaty za holowanie należy dodać mandat za popełnione wykroczenie (np. jazdę pod wpływem alkoholu czy zaparkowanie w miejscu dla osób niepełnosprawnych) oraz koszty przechowania pojazdu na parkingu depozytowym. Właściciel pojazdu jest zobowiązany zapłacić za czas, w którym jego pojazd był na parkingu– opłata jest naliczana za każdą dobę. Maksymalne stawki ustalone przez Ministra Finansów na 2022 rok wynoszą od 24 do 225 złotych.

 • W przypadku właściciela samochodu osobowego za przerwę w okresie ubezpieczenia do 3 dni zapłacisz 1204 zł; za przerwę od 4 do 14 dni – 3010 zł; za przerwę powyżej 14 dni – 6020 zł.
 • W przypadku właściciela samochodu ciężarowego za przerwę w okresie ubezpieczenia do 3 dni zapłacisz 1806 zł; za przerwę od 4 do 14 dni – 4515 zł; za przerwę powyżej 14 dni – 9030 zł.
 • W przypadku właściciela innych pojazdów za przerwę w okresie ubezpieczenia do 3 dni zapłacisz 201 zł; za przerwę od 4 do 14 dni – 502 zł; za przerwę powyżej 14 dni – 1003 zł.
 • Warto tu wspomnieć, że kary finansowe za brak ciągłości OC ppm są waloryzowane co roku. To, ile będą wynosić, zależy od ustalanej corocznie przez rząd płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2022 roku wzrosła ona do 3010 zł brutto, co zmieniło również wysokość opłat za brak polisy OC ppm. Aktualne wysokości kar Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zawsze publikuje na swojej stronie: https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page116.jspx?_afrLoop=161896171816492&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=fcg67fmhk_59.

Aby odebrać samochód z parkingu depozytowego mogą być potrzebne:

 • dowód uiszczenia opłaty za odholowanie pojazdu 
 • i – zależnie od powodu odholowania pojazdu - dowód uiszczenia kaucji. 

W razie braku płatności organy samorządowe wszczynają postępowanie egzekucyjne. Podstawę do odbioru pojazdu stanowi m.in. zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. Aby otrzymać to zezwolenie musisz m.in. okazać swój dowód tożsamości oraz dokument, który upoważnia Cię do używania pojazdu. 

Jednym z zadań policji i straży miejskiej jest dbanie o porządek na drodze. Oznacza to, że mogą z niej usunąć pojazdy zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi. Nie mogą jednak zlecić odholowania każdego źle zaparkowanego samochodu. Odholowanie pojazdu i zabezpieczanie go na parkingu depozytowym na koszt właściciela jest czynnością ostateczną. Oznacza to, że jeśli pojazd nie zagraża bezpieczeństwu lub wyraźnie nie hamuje ruchu, nie może zostać wywieziony.

Policja lub straż miejska w przypadku złego parkowania może zastosować mniej dotkliwe kary, takie jak:

 • blokada samochodu czyli założenie klamry na koło,
 • wezwanie do zgłoszenia się na komisariat lub w biurze straży miejskiej,
 • mandat.

Jeśli z Twojego punktu widzenia doszło do bezpodstawnego odholowania pojazdu, zawsze możesz złożyć odwołanie. Kierowca powinien w nim wskazać, że samochód był zaparkowany we właściwym miejscu. Kiedy organ odwoławczy uzna przedstawioną argumentację, może podjąć decyzję o odstąpieniu od egzekwowania opłaty. Właściciel odholowanego pojazdu może się też starać o umorzenie opłaty, jeśli np. złe zaparkowanie wynikało z wyjątkowych okoliczności. Kierowca np. nie mógł zabrać auta, ponieważ przebywał w szpitalu lub właśnie przywiózł rodzącą kobietę do ośrodka medycznego i nie miał czasu, by poszukać właściwego miejsca do parkowania.

Nawet jeśli samochód został źle zaparkowany i blokuje ruch, nie zawsze musi dojść do jego odholowania. Może się zdarzyć, że kierowca wróci do auta, zanim dojdzie do wezwania holownika lub tuż przed jego odjazdem. Wtedy nie dochodzi do odholowania pojazdu, natomiast kierowca otrzymuje mandat i jest obciążany powstałymi kosztami.

Odholowanie pojazdu na parking depozytowy oznacza, że należy go stamtąd odebrać. Najlepiej jak najszybciej. Im szybciej się to zrobi, tym niższe będą koszty. Opłaty są naliczane za każdą dobę przebywania pojazdu na parkingu. Aby odebrać auto, należy posiadać specjalne zezwolenie. Wydaje je podmiot, który zadecydował o odholowaniu pojazdu, czyli np. straż miejska (gminna) lub policja. Z takim dokumentem należy udać się na parking – trzeba pamiętać, że niektóre parkingi są czynne tylko do godz. 16.00. Po ich zamknięciu odebranie auta będzie niemożliwe. Opłaty za holowanie pojazdu i jego pobyt na parkingu trzeba uiścić do 7 dni od chwili jego wydania. Warto pamiętać, że jeśli odholowany pojazd nie posiada tablic rejestracyjnych, to na parking depozytowy należy zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości i dokumentem uprawniającym do używania samochodu.

Zgodnie z ust. 10 art. 130a Prawa o ruchu drogowym, jeśli nie odbierzesz auta po upływie 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu, starosta może zwrócić się do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu. Nieodebranie samochodu w żaden sposób nie zwolni Cię jednak z konieczności pokrycia kosztów holowania czy przechowywania pojazdu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 lipca 2021 rokuUstawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.