Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Jak i kiedy zgłosić szkodę po kolizji?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 

W 2017 roku do jednostek Policji w Polsce zgłoszono aż 436 469 kolizji drogowych.[1] Ta ogromna ich liczba jasno pokazuje, że są na nie narażeni wszyscy kierowcy, a ryzyko uczestnictwa w takiej kolizji jest bardzo wysokie bez względu na to, jak dobrym jesteś kierowcą.

 Oczywiście wystąpienie kolizji należy obowiązkowo zgłosić do ubezpieczyciela. Jak i kiedy należy to zrobić?

Jesteś poszkodowanym w kolizji drogowej? Zacznijmy może od tego, kiedy mamy do czynienia z kolizją. Pojęcie to jest potoczne, nie występuje w przepisach, ale jest powszechnie używane przez ubezpieczycieli czy funkcjonariuszy policji. Natomiast dotyczy ono zdarzeń, do których doszło w ruchu lądowym, czego wynikiem są straty materialne lub obrażenia ciała, których efektem jest naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające mniej niż 7 dni. Nie da się jednak precyzyjnie określić, o czym mowa w przypadku wspomnianych obrażeń ciała, gdyż ich kwalifikacji może dokonać wyłącznie lekarz – nie chodzi tutaj o czas spędzony w szpitalu.[2]

Wiesz już, kiedy masz do czynienia ze szkodą. Co zrobić, jeśli do niej doszło? O ile to faktycznie kolizja, to nie musisz wzywać policji. Porozmawiaj ze sprawcą zdarzenia. Jeśli przyzna, że to on jest winowajcą, to musi spisać oświadczenie sprawcy kolizji. Przygotowaliśmy druk, w którym wskazaliśmy informacje, jakie powinny się w takim oświadczeniu znaleźć. 

Pamiętaj, że to sprawca musi wypełnić i podpisać dokument – nie może wyglądać to tak, że druk wypełnisz ty, a sprawca jedynie go podpisze. W takiej sytuacji mógłby się wyrzec tego, że oświadczenie jest jego autorstwa. Pamiętaj, aby druk takiego oświadczenia wozić w aucie, np. w schowku. Przyda się, jeśli dojdzie do kolizji. To rozwiązanie jest szczególnie dobre, jeśli gdzieś się spieszysz. W sytuacji, gdy sprawa wymaga wezwania policji, wszystko trwać będzie zdecydowanie dłużej. 

Jeśli samochód nie wymaga holowania, nikt nie jest ranny, to podróż można kontynuować.[3]

 

Fakt, że doszło do kolizji, koniecznie należy zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Nie ma tutaj znaczenia, czy doszedłeś z nim do porozumienia i spisaliście oświadczenie, czy do kolizji wezwana została policja. 

Kolizję można zgłosić w różny sposób:  

  • telefonicznie, 
  • online, 
  • czy też osobiście w oddziale firmy ubezpieczeniowej.

W przypadku poważniejszych szkód warto powiadomić ubezpieczyciela natychmiast, szczególnie jeśli potrzebne jest holowanie auta. Wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe powinno szybko zorganizować firmę, która zajmie się holowaniem pojazdu. Jeśli jednak auto nie zostało bardzo uszkodzone i nic nie stoi na przeszkodzie do kontynuowania podróży, możesz jechać dalej, a zgłoszeniem kolizji zająć się za jakiś czas.

Ile masz dokładnie czasu na dokonanie zgłoszenia?

- Z art. 819 § 1 kodeksu cywilnego wynika, że aż 3 lata. Jeśli szkoda wynika ze zbrodni albo występku, to takie roszczenie można zgłosić najpóźniej w terminie 20 lat od momentu, kiedy doszło do tego przestępstwa.[4]

Oczywiście im szybciej zgłosisz szkodę, tym lepiej. Po dłuższym czasie szkoda pokolizyjna może się rozszerzyć i nie będzie wyglądać tak, jak w momencie jej zgłoszenia – nie będzie zgodna z opisem. Pamiętaj również, że w przypadku polis dobrowolnych termin zgłoszenia szkody może być zupełnie inny – tutaj ubezpieczyciele sami mogą go określić. Terminy te możesz oczywiście sprawdzić w OWU. Jeśli doszło do kradzieży lub szkoda wynika z przestępstwa, to zgłoszenia powinieneś dokonać natychmiast lub nazajutrz.

Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe dają wiele możliwości zgłoszenia szkody. Możesz zgłościć szkodę: 

  • Telefonicznie – pamiętaj jednak, że najczęściej telefoniczne zgłoszenie jest możliwe o wybranych godzinach.
  • Online – wypełnij specjalny formularz. Zazwyczaj będziesz mógł również sprawdzić później online aktualny status twojego zgłoszenia.
  • W placówce towarzystwa ubezpieczeniowego.
  • Wysyłając zgłoszenie pocztą tradycyjną na adres ubezpieczyciela.
  • E-mailem.

W Allianz zalecamy zgłoszenie szkody online - to najszybsza i najwygodniejsza forma zgłoszenia szkody. 

Jeśli pomimo kolizji auto jest w stanie dalej jechać i nikt nie odniósł obrażeń, to możesz kontynuować podróż. Oczywiście zakładając, że sprawca przyzna się do tego, że to on spowodował zdarzenie i spisze odpowiednie oświadczenie. 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.