Likwidacja szkody w wariancie kosztorysowym czy bezgotówkowo

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 

Według danych policji w 2018 roku doszło do 31 410 wypadków drogowych, liczba kolizji wyliczana jest zaś w setkach tysięcy rocznie.[1] Mogą się one przydarzyć nawet najlepszemu kierowcy. Jeśli jesteś poszkodowanym, a Twoje auto wymaga naprawy, to oczywiście zostanie to sfinansowane z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia. 

Sam jednak musisz zdecydować, w jakim wariancie zostanie zlikwidowana szkoda.

Szkoda może zostać zlikwidowana na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wariant kosztorysowy, a drugim wariant warsztatowy, zwany popularnie bezgotówkowym. Czym się one od siebie różnią? Otóż:

  • Wariant warsztatowy – może być również nazywany serwisowym lub jak wspomnieliśmy – bezgotówkowym. Decydując się na taką likwidację szkody, musisz wybrać warsztat mechaniczny, który będzie się zajmować likwidacją szkody na podstawie twojego upoważnienia. Nie otrzymasz od ubezpieczyciela pieniędzy – to warsztat po wykonaniu naprawy wystawi ubezpieczycielowi fakturę. Twoim zadaniem jest czekanie na informację o tym, że auto zostało naprawione i że możesz je odebrać. Jest to wariant, który sprawdzi się szczególnie w przypadku osób niemających czasu na szukanie odpowiedniego warsztatu i zajmowanie się likwidacją szkody.
  • Wariant kosztorysowy – w tym przypadku ubezpieczyciel skieruje na miejsce, gdzie znajduje się auto, swojego rzeczoznawcę (możliwa jest również wycena bez oględzin). Dokona on wyceny szkód i na tej podstawie otrzymasz odszkodowanie. Usunięciem szkody będziesz musiał zająć się samodzielnie, tj. znaleźć odpowiedni warsztat czy części samochodowe.[2]
Wariant kosztorysowy skierowany jest do tych poszkodowanych, którzy chcą samodzielnie zorganizować likwidację szkody. To od nich zależne będzie to, jakie zostaną wykorzystane części. Jest to wariant bardziej czasochłonny – szczególnie jeśli chcemy samodzielnie wybrać części samochodowe. W takim przypadku trzeba się liczyć z koniecznością czekania na pojawienie się rzeczoznawcy, który wyceni szkodę. Możliwa jest również wycena na podstawie dokumentacji zdjęciowej, gdzie kontakt z rzeczoznawcą będziesz mieć online lub przez telefon. Po otrzymaniu wyceny musisz ją albo zaakceptować, albo się od niej odwołać. W przypadku odwołania cały proces się wydłuży. Najczęściej na ten wariant decydują się właściciele starszych samochodów.
Właściciel pojazdu, który zdecydował się na wariant warsztatowy, musi jedynie wybrać warsztat, w którym zostanie usunięta szkoda, dać mu niezbędne upoważnienie i czekać na to, aż auto będzie gotowe do odbioru. Ubezpieczyciel da Ci propozycję skorzystania z warsztatów partnerskich.  Oczywiście nie masz obowiązku decydowania się na jeden z nich. Pamiętaj jednak o tym, aby był to warsztat sprawdzony. Zachowaj czujność i po likwidacji szkody sprawdź dokładnie, czy aby na pewno wszystko zostało wykonane prawidłowo. Jeśli warunki pogodowe nie pozwalają ocenić, czy usługa została zrealizowana rzetelnie, to przełóż moment odbioru na kolejny dzień, kiedy będziesz w stanie zweryfikować, czy wszystko zostało wykonane prawidłowo.
Powyższe zasady obowiązują w przypadku likwidacji szkody z  ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia. Co jeśli chcesz naprawić auto w ramach Twojego   ubezpieczenia autocasco? W takim wypadku już przy zakupie polisy możesz zdecydować , w jakim wariancie będą likwidowane szkody. W przypadku opcji warsztatowej polisa jest droższa niż przy kosztorysowej. Dobierając parametry polisy, pamiętaj m.in. o odpowiednim dopasowaniu udziału własnego w szkodzie. Jeśli zdecydujesz się np. na 20 proc. udziału w szkodzie, to jeśli zostanie ona wyceniona na 2 tysiące złotych, dostaniesz od ubezpieczyciela 1600 zł.
Wybierając wariant likwidacji szkody, warto brać pod uwagę to, czy masz np. czas na samodzielne zajęcie się zorganizowaniem naprawy auta. Jeśli nie, to być może najlepszym rozwiązaniem będzie postawienie na wariant warsztatowy, w którym właściciel auta jedynie czeka na likwidację szkód, a najczęściej korzysta w tym czasie z auta zastępczego.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.