Odprysk na szybie samochodu. Co robić?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 

Przypadkowe uderzenie kamieniem podczas jazdy czy grad to tylko przykładowe przyczyny, które mogą doprowadzić do uszkodzenia szyby samochodowej. Jeśli do tego dojdzie, musisz zadbać o jak najszybszą wymianę lub jeśli jest to możliwe – jej naprawę. 

Uszkodzona szyba, m.in. odpryski na niej, jest jedną ze szkód często zgłaszanych przez kierowców, którzy wykupili ubezpieczenie autocasco.

Wspomniany grad czy uderzenie kamieniem to tylko wybrane przykłady możliwych przyczyn uszkodzenia szyb. Tak naprawdę szyby należą do najwrażliwszych części samochodu.

Możliwe, że uszkodzenia wynikają nie tyle z uderzenia, ile np. z dużej różnicy temperatury. Wystarczy np. wyjechać z ogrzewanego garażu na bardzo duży mróz.

Szyba może zostać również uszkodzona na skutek drgań. Jeśli zauważyłeś na szybie odprysk, to powinieneś odnaleźć najbliższy warsztat i tam zlecić jej naprawę. To, że widzisz jedynie niewielki odprysk, nie powoduje, że możesz zrezygnować z usunięcia usterki. Jeśli nie możesz od razu pojechać do warsztatu, zaklej uszkodzone miejsce taśmą bezbarwną, dzięki czemu nie będą się tam dostawać kurz czy woda, które mogą utrudnić późniejszą naprawę. Pamiętaj, że jeśli będziesz zwlekać, to odprysk może się powiększyć w takim stopniu, że konieczna będzie wymiana szyby, ponieważ nie da się jej już naprawić.

Czy możesz samodzielnie dokonać naprawy? Teoretycznie tak. W sieci znajdziesz proste zestawy naprawcze do szyb, które kosztują kilkadziesiąt złotych. Warto je mieć w swoim samodzielnie, ale czy potrafisz ocenić skalę uszkodzenia? Czy próba samodzielnej naprawy nie zakończy się koniecznością wymiany całej szyby? Jeśli masz wystarczającą wiedzę na ten temat, to możesz spróbować samodzielnej naprawy – w internecie znajdziesz filmy, które pokazują, jak krok po kroku należy dokonać naprawy.[1]

Ile kosztuje taka naprawa przeprowadzona w warsztacie? Jest ona możliwa w przypadku uszkodzeń punktowych. W zależności od rodzaju uszkodzenia trwa ona od 15 do 45 minut, a jej koszt to około 100-120 zł. Naprawa nie jest możliwa w przypadku szyb solarycznych z powłoką fotochromową. Jeśli jednak konieczna jest wymiana szyby, wymaga to od 2 do 6 godzin czasu, a usługa kosztować będzie od 120 do 300 zł czy nawet więcej. Oczywiście do tego należy również doliczyć koszt szyby samochodowej.[2]

Mały odprysk na szybie to już duży problem. Fakt, że nie pogarsza on widoczności podczas jazdy, nie powoduje, że możesz zrezygnować z naprawy szyby czy jej wymiany. Powinieneś zająć się tym jak najszybciej. Pierwszy powód już wskazaliśmy – z niewielkiego odprysku może z czasem powstać poważne uszkodzenie.

W przypadku kontroli policyjnej właściciel pojazdu może otrzymać mandat karny w wysokości nawet 500 zł. Do tego dochodzi zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, a jego zwrot nastąpi dopiero wtedy, kiedy auto zostanie naprawione.[3]

Szyby twojego samochodu również mogą podlegać ubezpieczeniu, dzięki czemu weźmiemy odpowiedzialność finansową, jeśli dojdzie do ich uszkodzenia. Pierwszą z polis, które możesz zakupić, jest autocasco. To ubezpieczenie, które chroni cię przed finansową odpowiedzialnością w przypadku kradzieży samochodu czy jego uszkodzenia lub zniszczenia. Jeśli twoja szyba zostanie zniszczona w wyniku zdarzenia, które obejmuje nasza ochrona ubezpieczeniowa, to otrzymasz odszkodowanie. Biorąc jednak pod uwagę duże ryzyko uszkodzenia szyby, proponujemy ci dodatkowe rozwiązanie, dzięki któremu skorzystanie z odszkodowania z polisy nie będzie powodowało zwyżki na autocasco przy wznowieniu ubezpieczenia. Wystarczy, że do AC wybierzesz również ubezpieczenie szyb. W takim wypadku jako Allianz nie weźmiemy pod uwagę przy wyliczaniu składki na kolejny rok ubezpieczeniowy szkód polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu szyb:

  • czołowej,
  • bocznej,
  • tylnej.

Uwaga: ochrona utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia Auto Casco oraz ubezpieczenie Autocasco muszą być zawarte w Allianz. Tylko wtedy ewentualne szkody nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu ceny za kolejny okres ubezpieczeniowy. Koniecznie rozszerz swoje autocasco w Allianz o klauzulę „Ubezpieczenie utraty zniżek – uszkodzenie szyb”. Nie stracisz zniżek, o ile wartość wypłaconych odszkodowań z ubezpieczenia AC nie przekroczy 3 tysięcy złotych.

Uszkodzenia szyb należą do najczęstszych szkód zgłaszanych przez korzystających z ubezpieczenia AC. Między innymi z tego względu warto mieć wykupioną polisę, która będzie chroniła przed finansową odpowiedzialnością w przypadku takich zdarzeń. Koniecznie weź pod uwagę również ubezpieczenie szyb jako wariant dodatkowy. Dzięki temu wypłacone przez nas odszkodowania związane z uszkodzeniem szyb nie będą miały wpływu na cenę polisy AC w kolejnym okresie ubezpieczeniowym.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.