Naprawa samochodu
z OC sprawcy wypadku

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Stało się – doszło do kolizji, w wyniku której Twoje auto jest uszkodzone i wymaga naprawy. Wypadek powstał z winy innego kierującego, więc to on (a właściwie zakład ubezpieczeń, w którym sprawca ma polisę) jest zobowiązany pokryć koszty naprawy Twojego samochodu. Jak to zrobić? Odszkodowanie wypłaca zakład ubezpieczeń z  OC sprawcy, ale szkodę w niektórych przypadkach możesz zgłosić do swojego ubezpieczyciela, np. jeśli posiadasz  ubezpieczenie AC.
W przypadku niewielkich szkód niektórzy ubezpieczyciele oferują uproszczoną procedurę likwidacji szkody bez potrzeby oględzin auta przez rzeczoznawcę. Wystarczy wówczas użyć aplikacji mobilnej, dzięki której wykonasz odpowiednią dokumentację fotograficzną i zgłosisz szkodę bezpośrednio z miejsca zdarzenia. Podczas likwidacji szkody musisz podjąć decyzję, czy chcesz otrzymać odszkodowanie w formie gotówkowej, czy też dokonać naprawy bezgotówkowej.
W pierwszym przypadku pieniądze otrzymujesz na swoje konto i sam decydujesz, gdzie naprawisz auto. W drugim – wstawiasz samochód np. do warsztatu, z którym ubezpieczyciel ma podpisana umowę, a koszty naprawy zostaną rozliczone bez Twojego udziału.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.