Szkic sytuacyjny kolizji – jak go wykonać? O czym pamiętać?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Nawet, jeśli jeździsz ostrożnie i uważnie, nie zawsze jesteś w stanie uniknąć niebezpiecznych sytuacji na drodze. Kolizje i stłuczki mogą przydarzyć się nawet najlepszym. Bez wątpienia to stresujące i nieprzyjemne wydarzenia, dlatego wielu kierowców „traci głowę” i zapomina wtedy o dopełnieniu formalności. Te są natomiast niezwykle istotne z punktu widzenia późniejszej naprawy szkód. Między innymi ważny jest szkic sytuacyjny miejsca kolizji. Jak go przygotować i o czym pamiętać, gdy tworzysz ten dokument?

Szkic sytuacyjny wykonuje się w przypadku, gdy dojdzie do kolizji. Zwyczajowo przyjmuje się, że kolizja to nieumyślnie spowodowane zdarzenie w ruchu lądowym, którego skutkiem są straty materialne lub obrażenia powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające mniej niż 7 dni. Chodzi przede wszystkim o szkody, które nie są poważne, np. dotyczą niewielkich zarysowań, otarć czy wgnieceń pojazdów, które brały udział w kolizji. W takich przypadkach warto zrobić szkic sytuacyjny kolizji. Nie jest to obowiązkowe, ale ułatwia ewentualne dochodzenie roszczeń.

Szkic sytuacyjny nie jest natomiast wystarczającym dokumentem, jeśli dochodzi do wypadku drogowego. W takiej sytuacji konieczne jest wezwanie policji. Wypadek oznacza, że poszkodowane zostały osoby, czyli są zabici i/lub ranni. Zwykle wtedy dochodzi też do znacznie większych zniszczeń w pojazdach.

Szkic sytuacyjny kolizji drogowej to dokument, który może znacznie ułatwić likwidację szkody. Jednak fakt, żeprzedstawisz go towarzystwu ubezpieczeniowemu, nie oznacza, że automatycznie możesz liczyć na szybsze i sprawniejsze wypłacenie odszkodowania z polisy OC kierowcy, który był sprawcą kolizji. Jeśli spiszesz oświadczenie zamiast wezwać policję przede wszystkim możesz uniknąć mandatu a po drugie udokumentujesz zdarzenie. Oświadczenie sprawcy oraz szkic sytuacyjny kolizji przydadzą się w likwidacji szkody. 

Szkic sytuacyjny to nic innego jak rysunek, który ilustruje, jak doszło do zdarzenia. Można go wykonać poglądowo, na dowolnej kartce papieru. Będzie stanowił załącznik do tzw. oświadczenia o zdarzeniu drogowym czyli inaczej oświadczenie sprawcy kolizji. To dokument spisywany przez obie strony zdarzenia drogowego, w którym jego sprawca przyznaje się do winy. W tym dokumencie należy umieścić dane uczestników kolizji, a także dokładny opis sytuacji i szkód. Częścią tego dokumentu może być właśnie szkic sytuacyjny kolizji.

Oświadczenie sprawcy kolizji bez problemu można spisać na kartce odręcznym pismem. Taki dokument będzie uznany przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Prościej jednak skorzystać z gotowego druku. Zwykle wzory oświadczenia o kolizji z miejscem na szkic sytuacyjny kolizji można znaleźć na stronach internetowych firm ubezpieczeniowych, m.in. na stronie allianz.pl. Wystarczy wydrukować taki szablon i na wszelki wypadek wozić w schowku w samochodzie.

Szkic sytuacyjny kolizji drogowej należy wykonać tak, aby rysunek był czytelny i jednoznacznie obrazował zdarzenie. Ważne, by ze szkicu jasno wynikało, jak doszło do kolizji. Na rysunku powinny być więc umieszczone wszystkie znaki drogowe, elementy sygnalizacji świetlnej, pasy drogowe, przejścia dla pieszych itp. Jednocześnie warto pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie w żaden sposób oceniał Twoich zdolności artystycznych – liczy się, że wykonasz szkic sytuacyjny kolizji drogowej, z którego będzie wynikało, jak doszło do zdarzenia. Nie trzeba się dodatkowo tym stresować - wystarczy schematycznie odwzorować sytuację na drodze. Im bardziej szczegółowo ją przedstawisz, tym mniej ewentualnych dodatkowych pytań będzie mieć ubezpieczyciel.

Warto pamiętać, że sam szkic sytuacyjny kolizji nie wystarcza, by udokumentować zdarzenie. Szkic to uzupełnienie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Wzór takiego oświadczenia znajdziesz tutaj: https://www.allianz.pl/pl_PL/poradnik-ubezpieczeniowy-dla-kierowcy/wzor-oswiadczenia-sprawcy-kolizji-drogowej.html

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.