Kolizja z kierowcą bez prawa jazdy - kto zapłaci odszkodowanie?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
W przypadku, gdy doszło do kolizji w twoim udziałem, a to drugi z kierowców jest sprawcą zdarzenia, to odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody weźmie na siebie jego ubezpieczyciel – o ile oczywiście posiadacz pojazdu wykupił dla niego  ubezpieczenie OC. Co się jednak dzieje w sytuacji, kiedy pojazdem kierowała osoba, która nie ma prawa jazdy? Co jej grozi?

Kolizja z kierowcą, który nie posiada uprawnień, może być problematyczna. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność, jaka mu grozi, zapewne będzie on próbował się z tobą dogadać. Być może spotkasz się z propozycją, że winę na siebie weźmie ktoś inny. Często również zdarza się, że sprawcy, którzy spowodowali kolizję, jadąc bez uprawnień, po prostu uciekają z miejsca zdarzenia. Jeśli jednak kierowca nie uciekł, to powinieneś wezwać policję – nie bierz pod uwagę żadnych tłumaczeń tego kierowcy. Policja po przyjeździe na miejsce opisze sytuację, a kierowca, który jeździł bez uprawnień, zostanie ukarany. Oczywiście w przypadku ucieczki sprawcy wezwanie policji jest tym bardziej niezbędne.

Sama jazda bez posiadania uprawnień wiąże się z:

  • Mandatem w wysokości 500 zł i grzywną do 5 tys. zł, a do tego koniecznością pokrycia kosztów odholowania pojazdu – w przypadku, gdy kierowca nie posiadał uprawnień do jazdy pojazdem danej kategorii, a w pojeździe nie było osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdem.
  • Wysoką grzywną o 5000 zł i zakazem prowadzenia pojazdów na co najmniej 6 miesięcy – jeśli kierowca miał odebrane odebrano nam wcześniej prawo jazdy.
  • Pozbawieniem wolności do lat 2– jeśli mieliśmy kierowca miał zakaz prowadzenia pojazdów na mocy decyzji właściwego organu.[1]
  • Pozbawieniem wolności do lat 5 w przypadku jazdy pojazdem, jeżeli mieliśmy kierowca miał sądowe orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów, w okresie trwania tego zakazu..

Dalej pojawiają się konsekwencje związane ze spowodowaną kolizją w postaci mandatu, ale to dla sprawcy zdarzenia dopiero początek problemów. Oczywiście jego ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z  ubezpieczenia OC, ale w ramach regresu ubezpieczeniowego będzie się domagać zwrotu wypłaconych środków. Jeśli doszło tylko do kolizji, tj. nie ma szkód osobowych, to koszt wypłaconego odszkodowania nie musi być bardzo wysoki – wiele zależy od m.in. samochodu, jaki został uszkodzony. W przypadku szkód osobowych wysokość odszkodowania może być liczona nawet w milionach złotych. Co więcej, jeśli pojazdem nie kierował jego właściciel, tylko ktoś, kto pożyczył samochód, to obaj mogą ponieść konsekwencje finansowe. Może się okazać, że właściciel lub kierujący pojazdem będzie musiał ponieść wyższy koszt składki. Szkoda zostanie również zaraportowana do UFG.

Fakt, że poszkodowany w kolizji nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów, nie przesądza tego, że zostanie on uznany winnym danego zdarzenia. Wszystko zależy od zaistniałej sytuacji – brak uprawnień nie ma pod tym względem znaczenia. Jeśli rzeczywiście poszkodowanym jest prowadzący pojazd bez uprawnień, to odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody poniesie ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia.[2] Natomiast kierowca bez uprawnień nie uniknie w takiej sytuacji konsekwencji, które powyżej opisaliśmy.
Jazda bez uprawnień i spowodowanie kolizji lub wypadku mogą się wiązać nawet z karą pozbawienia wolności. Kolejną konsekwencją będzie konieczność pokrycia kosztów świadczeń wypłaconych poszkodowanym, co może już się wiązać z bardzo wysokimi kosztami.

[1] Przemysław Borkowski, Jazda bez prawa jazdy 2019. Kara za jazdę bez prawa jazdy, „Jednoślad”, 4 stycznia 2019 [dostęp: 10 marca 2019], <https://www.jednoslad.pl/jazda-bez-prawa-jazdy-2019-kara-za-jazde-bez-prawa-jazdy/?cn-reloaded=1>.

[2] Regina Skibińska, Kierowca bez prawa jazdy a ubezpieczenie, „Moto Fakty”, 26 czerwca 2015 [dostęp: 10 marca 2019], <https://www.motofakty.pl/artykul/kierowca-bez-prawa-jazdy-a-ubezpieczenie.html>.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.