Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Kolizja z kierowcą bez prawa jazdy - kto zapłaci odszkodowanie?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
W przypadku, gdy doszło do kolizji w twoim udziałem, a to drugi z kierowców jest sprawcą zdarzenia, to odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody weźmie na siebie jego ubezpieczyciel – o ile oczywiście posiadacz pojazdu wykupił dla niego OC. Co się jednak dzieje w sytuacji, kiedy pojazdem kierowała osoba, która nie ma prawa jazdy? Co jej grozi?

Kolizja z kierowcą, który nie posiada uprawnień, może być problematyczna. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność, jaka mu grozi, zapewne będzie on próbował się z tobą dogadać. Być może spotkasz się z propozycją, że winę na siebie weźmie ktoś inny. Często również zdarza się, że sprawcy, którzy spowodowali kolizję, jadąc bez uprawnień, po prostu uciekają z miejsca zdarzenia. Jeśli jednak kierowca nie uciekł, to powinieneś wezwać policję – nie bierz pod uwagę żadnych tłumaczeń tego kierowcy. Policja po przyjeździe na miejsce opisze sytuację, a kierowca, który jeździł bez uprawnień, zostanie ukarany. Oczywiście w przypadku ucieczki sprawcy wezwanie policji jest tym bardziej niezbędne.

Sama jazda bez posiadania uprawnień wiąże się z:

  • Mandatem w wysokości 500 zł i grzywną do 5 tys. zł, a do tego koniecznością pokrycia kosztów odholowania pojazdu – w przypadku, gdy kierowca nie posiadał uprawnień do jazdy pojazdem danej kategorii, a w pojeździe nie było osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdem.
  • Wysoką Ggrzywną o 5000 zł i zakazem prowadzenia pojazdów na co najmniej 6 miesięcy – jeśli kierowca miał odebrane odebrano nam wcześniej prawo jazdy.
  • Pozbawieniem wolności do lat 2– jeśli mieliśmy kierowca miał zakaz prowadzenia pojazdów na mocy decyzji właściwego organu.[1]
  • Pozbawieniem wolności do lat 5 w przypadku jazdy pojazdem, jeżeli mieliśmy kierowca miał sądowe orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów, w okresie trwania tego zakazu..

Dalej pojawiają się kKonsekwencje związane ze spowodowaną kolizją w postaci mandatu, ale to dla sprawcy zdarzenia dopiero początek problemów. Oczywiście jego ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z ubezpieczenia OC, ale w ramach regresu ubezpieczeniowego będzie się domagać zwrotu wypłaconych środków. Jeśli doszło tylko do kolizji, tj. nie ma szkód osobowych, to koszt wypłaconego odszkodowania nie musi być bardzo wysoki – wiele zależy od m.in. samochodu, jaki został uszkodzony. W przypadku szkód osobowych wysokość odszkodowania może być liczona nawet w milionach złotych. Co więcej, jeśli pojazdem nie kierował jego właściciel, tylko ktoś, kto pożyczył samochód, to obaj mogą ponieść konsekwencje finansowe. Może się okazać, że właściciel lub kierujący pojazdem będzie musiał ponieść wyższy koszt składki. Szkoda zostanie również zaraportowana do UFG.

Fakt, że poszkodowany w kolizji nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów, nie przesądza tego, że zostanie on uznany winnym danego zdarzenia. Wszystko zależy od zaistniałej sytuacji – brak uprawnień nie ma pod tym względem znaczenia. Jeśli rzeczywiście poszkodowanym jest prowadzący pojazd bez uprawnień, to odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody poniesie ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia.[2] Natomiast kierowca bez uprawnień nie uniknie w takiej sytuacji konsekwencji, które powyżej opisaliśmy.
Jazda bez uprawnień i spowodowanie kolizji lub wypadku mogą się wiązać nawet z karą pozbawienia wolności. Kolejną konsekwencją będzie konieczność pokrycia kosztów świadczeń wypłaconych poszkodowanym, co może już się wiązać z bardzo wysokimi kosztami.

[1] Przemysław Borkowski, Jazda bez prawa jazdy 2019. Kara za jazdę bez prawa jazdy, „Jednoślad”, 4 stycznia 2019 [dostęp: 10 marca 2019], <https://www.jednoslad.pl/jazda-bez-prawa-jazdy-2019-kara-za-jazde-bez-prawa-jazdy/?cn-reloaded=1>.

[2] Regina Skibińska, Kierowca bez prawa jazdy a ubezpieczenie, „Moto Fakty”, 26 czerwca 2015 [dostęp: 10 marca 2019], <https://www.motofakty.pl/artykul/kierowca-bez-prawa-jazdy-a-ubezpieczenie.html>.

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, w tym o zakresie, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz, można znaleźć w pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych Allianz Online, na który składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia („o.w.u.”) Ubezpieczenia Auto Casco Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 102/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Od Zniszczenia Pojazdu Wskutek Pożaru Oraz Od Kradzieży Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 103/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Allianz Online, przyjęte uchwałą Zarządu Allianz nr 104/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Auto Assistance Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 105/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Ochrony Prawnej Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 106/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 107/2017 z dn. 22.11.2017 r. Zwróć uwagę, że obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC jest uregulowane w Ustawie z dn. 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 473 z ewentualnymi późniejszymi zmianami). Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są u Agenta ubezpieczeniowego Allianz oraz na stronie internetowej www.allianz.pl.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.