Kwota odszkodowania Autocasco - czym jest udział własny?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 
 Autocasco  należy do dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, które jednak w Polsce cieszą się dużą popularnością. Polska Izba Ubezpieczeń podała, że w 2017 roku liczba polis AC wykupionych przez posiadaczy pojazdów mechanicznych wyniosła 6,37 mln. Musisz jednak pamiętać, że autocasco nie jest dostępne dla każdego pojazdu – wielu ubezpieczycieli nie obejmuje ochroną aut mających np. więcej niż 10 lat, ale w TUiR Allianz Polska S.A. dajemy możliwość zawarcia umowy dla pojazdów, których okres eksploatacji nie przekracza 18 lat. Jeśli interesuje cię autocasco, to koniecznie musisz wiedzieć, czym jest udział własny. 

Polska Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczenia w liczbach 2017 Rynek ubezpieczeń w Polsce, , [dostęp: 10 marca 2019], <https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2018/04/ubezpieczenia-w-liczbach-2017.pdf>.

Przy kalkulacji składki na ubezpieczenie autocasco bierzemy pod uwagę wiele czynników. Jednym z takich, które mogą wpłynąć na obniżenie ceny polisy AC, jest udział własny, który nazywany jest również  franszyzą redukcyjną.  Im wyższy jest udział własny w szkodzie posiadacza pojazdu, tym teoretycznie cena za ubezpieczenie powinna być niższa. Co dokładnie oznacza wspomniany udział własny? Określa on, jaką część szkody będziesz musiał pokryć z własnych środków. Fakt obowiązywania i wysokość muszą być określone w umowie ubezpieczenia, np. w treści polisy. Ubezpieczyciel może określić udział własny na dwa sposoby:

  • Procentowo – np. twój udział zostanie ustalony na 10 proc. Co to oznacza? Przykładowo, jeśli wartość szkody zostanie ustalona na 5 tys. złotych, to tytułem odszkodowania ubezpieczyciel wypłaci Ci 4500 zł. Pozostałe 500 zł stanowi twój udział w szkodzie.
  • Kwotowo – np. udział w szkodzie ustalony jest na 300 zł. Przykładowo, jeśli wartość szkody zostanie ustalona na 1000 zł, to ubezpieczyciel wypłaci ci odszkodowanie równe 700 zł. Po prostu od wyliczonej kwoty zostanie odliczony twój udział w szkodzie.

Fakt istnienia udziału własnego w ofercie ubezpieczyciela nie oznacza, że musisz się na niego zdecydować. Najczęściej będziesz mieć możliwość zakupu polisy AC bez udziału własnego, ale może wiązać się to z ofertą z wyższą składką z tytułu umowy ubezpieczenia, niż gdyby taki udział własny został ustalony. W postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia może się znajdować również informacja o dodatkowym udziale własnym.

Każdy przypadek przeanalizuj indywidualnie. Jeśli np. zostanie Ci skradziony samochód warty 100 tysięcy złotych, a Twój udział własny wynosić będzie 10 proc., to otrzymasz aż 10 tysięcy złotych mniej. W przypadku drogich samochodów bardzo wysokim kosztem mogą być również naprawy. Oczywiście należy przeanalizować, jak duża jest różnica w składce pomiędzy polisą z udziałem własnym i bez niego. W przypadku nowych pojazdów najczęściej lepszym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy ubezpieczenia bez udziału własnego. Założenie, że auta takie jak Twoje nie są często kradzione, może być mylne. Według danych w 2018 roku skradziono , a to niewiele, biorąc pod uwagę to, że liczba pojazdów w Polsce szacowana jest na 22 mln.  Jednak co jeśli trafi akurat na Ciebie? Udział własny może się sprawdzić w przypadku starszych samochodów o niskiej wartości, szczególnie jeśli pewnych napraw potrafisz dokonać samodzielnie albo masz sprawdzony warsztat, który naprawi auto w atrakcyjnej cenie.

Komenda Główna Policji, Raport 2018 – utracone pojazdy, [dostęp: 5 kwietnia 2019], <http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/kradzieze-samochodow/170816,Raport-2018-utracone-pojazdy.html>.

Polacy kochają samochody. Czy warsztat samochodowy to dobry pomysł na biznes?, „Forbes”, 28 maja 2018 [dostęp: 10 marca 2018], <https://www.forbes.pl/biznes/rosnie-liczba-samochodow-w-polsce-warto-zalozyc-warsztat/nv0bb8c>.

Jeśli wybierzesz udział własny w szkodzie, to zwykle zapłacisz mniej za autocasco. Jednak taka oszczędność może się okazać bardzo złym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku pojazdów o dużej wartości. Warto każdy przypadek analizować indywidualnie i ocenić, czy w odniesieniu do Twojego pojazdu udział własny w szkodzie będzie korzystnym rozwiązaniem.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.