Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Kwota odszkodowania Autocasco - czym jest udział własny?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 
Autocasco należy do dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, które jednak w Polsce cieszą się dużą popularnością. Polska Izba Ubezpieczeń podała, że w 2017 roku liczba polis AC wykupionych przez posiadaczy pojazdów mechanicznych wyniosła 6,37 mln. Musisz jednak pamiętać, że autocasco nie jest dostępne dla każdego pojazdu – wielu ubezpieczycieli nie obejmuje ochroną aut mających np. więcej niż 10 lat, ale w TUiR Allianz Polska S.A. dajemy możliwość zawarcia umowy dla pojazdów, których okres eksploatacji nie przekracza 18 lat. Jeśli interesuje cię autocasco, to koniecznie musisz wiedzieć, czym jest udział własny. 

Przy kalkulacji składki na ubezpieczenie autocasco bierzemy pod uwagę wiele czynników. Jednym z takich, które mogą wpłynąć na obniżenie ceny polisy AC, jest udział własny, który nazywany jest również franszyzą redukcyjną.  Im wyższy jest udział własny w szkodzie posiadacza pojazdu, tym teoretycznie cena za ubezpieczenie powinna być niższa. Co dokładnie oznacza wspomniany udział własny? Określa on, jaką część szkody będziesz musiał pokryć z własnych środków. Fakt obowiązywania i wysokość muszą być określone w umowie ubezpieczenia, np. w treści polisy. Ubezpieczyciel może określić udział własny na dwa sposoby:

  • Procentowo – np. twój udział zostanie ustalony na 10 proc. Co to oznacza? Przykładowo, jeśli wartość szkody zostanie ustalona na 5 tys. złotych, to tytułem odszkodowania ubezpieczyciel wypłaci Ci 4500 zł. Pozostałe 500 zł stanowi twój udział w szkodzie.
  • Kwotowo – np. udział w szkodzie ustalony jest na 300 zł. Przykładowo, jeśli wartość szkody zostanie ustalona na 1000 zł, to ubezpieczyciel wypłaci ci odszkodowanie równe 700 zł. Po prostu od wyliczonej kwoty zostanie odliczony twój udział w szkodzie.

Fakt istnienia udziału własnego w ofercie ubezpieczyciela nie oznacza, że musisz się na niego zdecydować. Najczęściej będziesz mieć możliwość zakupu polisy AC bez udziału własnego, ale może wiązać się to z ofertą z wyższą składką z tytułu umowy ubezpieczenia, niż gdyby taki udział własny został ustalony. W postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia może się znajdować również informacja o dodatkowym udziale własnym.

Każdy przypadek przeanalizuj indywidualnie. Jeśli np. zostanie ci skradziony samochód warty 100 tysięcy złotych, a twój udział własny wynosić będzie 10 proc., to otrzymasz aż 10 tysięcy złotych mniej. W przypadku drogich samochodów bardzo wysokim kosztem mogą być również naprawy. Oczywiście należy przeanalizować, jak duża jest różnica w składce pomiędzy polisą z udziałem własnym i bez niego. W przypadku nowych pojazdów najczęściej lepszym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy ubezpieczenia bez udziału własnego. Założenie, że auta takie jak twoje nie są często kradzione, może być mylne. Według danych w 2018 roku skradziono , a to niewiele, biorąc pod uwagę to, że liczba pojazdów w Polsce szacowana jest na 22 mln.   Jednak co jeśli trafi akurat na ciebie? Udział własny może się sprawdzić w przypadku starszych samochodów o niskiej wartości, szczególnie jeśli pewnych napraw potrafisz dokonać samodzielnie albo masz sprawdzony warsztat, który naprawi auto w atrakcyjnej cenie.
Jeśli wybierzesz udział własny w szkodzie, to zwykle zapłacisz mniej za autocasco. Jednak taka oszczędność może się okazać bardzo złym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku pojazdów o dużej wartości. Warto każdy przypadek analizować indywidualnie i ocenić, czy w odniesieniu do twojego pojazdu udział własny w szkodzie będzie korzystnym rozwiązaniem.

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, w tym o zakresie, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz, można znaleźć w pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych Allianz Online, na który składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia („o.w.u.”) Ubezpieczenia Auto Casco Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 102/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Od Zniszczenia Pojazdu Wskutek Pożaru Oraz Od Kradzieży Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 103/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Allianz Online, przyjęte uchwałą Zarządu Allianz nr 104/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Auto Assistance Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 105/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Ochrony Prawnej Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 106/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 107/2017 z dn. 22.11.2017 r. Zwróć uwagę, że obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC jest uregulowane w Ustawie z dn. 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 473 z ewentualnymi późniejszymi zmianami). Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są u Agenta ubezpieczeniowego Allianz oraz na stronie internetowej www.allianz.pl.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.