Odszkodowanie za uszkodzony telefon – jak się o nie ubiegać?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Po wypadku lub kolizji skupiamy się na tym, co najważniejsze, czyli na zdrowiu  naszym i pasażerów. W drugiej kolejności sprawdzamy stan samochodu, czy jest jezdny, czy nie nastąpiła szkoda całkowita, jakie są uszkodzenia i czy da się go szybko naprawić. Ta reakcja jest odruchowa. Warto jednak pamiętać, że w kolizji czy wypadku drogowym mogą ucierpieć nie tylko kierowcy, pasażerowie i samochód, lecz także rzeczy, które były przewożone w pojeździe, np. telefon, tablet czy innego rodzaju elektronika, bagaż, sprzęt sportowy. Czy w takiej sytuacji ubezpieczenie OC sprawcy pokryje koszty naprawy? Zobacz, czy po wypadku lub kolizji należy się odszkodowanie za uszkodzony telefon.
W sytuacji, kiedy podczas zdarzenia drogowego dojdzie do uszkodzenia przewożonych przedmiotów, co do zasady, poszkodowanemu należy się za nie odszkodowanie wypłacane z ubezpieczenia OC sprawcy. Prawo do niego daje art. 361 § 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią naprawienie szkód przed sprawcę obejmuje wszystkie straty poniesione przez poszkodowanego. Jest to tzw. zasada pełnego odszkodowania.

Bezpośrednio po kolizji czy wypadku zazwyczaj nie sprawdza się stanu bagażu, czy przewożonego sprzętu elektronicznego. Stres i zdenerwowanie sprawiają, że zwraca się uwagę przede wszystkim na samochód i własne zdrowie. Zawsze jednak warto sprawdzić, czy w wyniku zdarzenia drogowego nie ucierpiały też przewożone rzeczy. Jeśli tak, konieczne jest odpowiednie udokumentowanie szkody.

Jeśli do kolizji zostanie wezwana policja, informacja o uszkodzeniach (również telefonu, jeśli ucierpiał podczas wypadku) i ich stopniu powinna znaleźć się w notatce policyjnej. Jeśli nie wezwiesz policji na miejsce zdarzenia, opis uszkodzeń możesz zawrzeć w oświadczeniu sprawcy kolizji czy oświadczeniu o kolizji drogowej (różnie się to określa). Bardzo ważne jest też to, żeby nie zapomnieć sfotografować uszkodzeń na miejscu zdarzenia. Dobrze jest – jeśli jest to możliwe – zebrać również oświadczenia świadków odnośnie uszkodzonych wartościowych przedmiotów. O takie udokumentowanie zdarzenia warto zadbać, nawet jeżeli telefon nie nosi widocznych śladów szkody. Może się przecież okazać, że na pierwszy rzut oka uszkodzenia są niewidoczne ale wyjdą one na jaw, np. podczas uruchamiania sprzętu lub prób jego ładowania.

Przed zgłoszeniem szkody warto odszukać dokument, który potwierdza jego zakup, np. fakturę lub rachunek. W ten sposób potwierdzisz, że jesteś właścicielem urządzenia. To o tyle ważne, że odszkodowanie za uszkodzony telefon nie przysługuje kierowcy pojazdu, ale rzeczywistemu właścicielowi sprzętu (osobie lub firmie, która widnieje na fakturze). Oznacza to, że odszkodowanie za uszkodzony telefon służbowy uzyskasz nie Ty jako kierowca, ale firma, która jest właścicielem sprzętu i przekazała go swojemu pracownikowi.

Może się tak zdarzyć, że do uzyskania odszkodowania potrzebna będzie ekspertyza wyspecjalizowanego serwisu. Nie zlecaj jej jednak przed zgłoszeniem szkody. Towarzystwo ubezpieczeń samo oceni stopień uszkodzenia telefonu. Zrobi to na podstawie zdjęć, które prześlesz lub na podstawie oględzin, które przeprowadzi ich rzeczoznawca. Może się okazać, że od razu dostaniesz propozycję wypłaty (np. gdy uszkodzenie będzie na tyle duże, że zostanie zaklasyfikowane jako szkoda całkowita). Ubezpieczyciel może też poprosić Cię jednak o zlecenie ekspertyzy. Dopiero w takiej sytuacji poproś serwis, by wystawił Ci dokument z informacjami, w jakim zakresie został uszkodzony sprzęt, czy jest możliwość jego naprawienia i ile to będzie kosztować.

 • W przypadku gdy telefon zostanie uszkodzony w wyniku wypadku lub kolizji, odszkodowanie będzie wypłacone z ubezpieczenia OC sprawcy. Dla poszkodowanego oznacza to, że musi on zgłosić szkodę do towarzystwa, w którym wykupił polisę winny zdarzenia drogowego. Niektóre firmy ubezpieczeniowe proponują tzw. BLS, czyli bezpośrednią likwidację szkody. Oznacza to, że jako poszkodowany możesz zgłosić szkodę do towarzystwa, w którym posiadasz ubezpieczenie komunikacyjne. To ono zajmie się wypłatą odszkodowania. To może być dla Ciebie wygodniejsza i bardziej komfortowa opcja - głównie dlatego, że oszczędza czas oraz oznacza mniej formalności. Poza tym łatwiej jest się zwracać do własnego ubezpieczyciela. Jednak to dobra opcja w przypadku, gdy szkoda nie jest skomplikowana i dotyczy tylko samochodu. Gdy uszkodzeniu ulegnie telefon, wtedy lepiej zwrócić się bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy.
 •  
 • Szkodę do ubezpieczyciela można zgłosić zwykle na różne sposoby: telefonicznie (np. z miejsca kolizji lub wypadku), mailem, osobiście lub  przez specjalny serwis online danego ubezpieczyciela. Wybierając formę, sprawdź, czy np. formularz internetowy przewiduje możliwość zgłoszenia uszkodzeń dotyczących nie tylko samochodu ale również innych rzeczy. W takich przypadkach wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest, gdy zadzwonisz i porozmawiasz z konsultantem. Przez telefon też możesz zgłosić szkodę a dodatkowo uzyskać informacje o tym, jak będzie wyglądała jej likwidacja. Do zgłoszenia na pewno będzie Ci potrzebny numer rejestracyjny i marka pojazdu sprawcy oraz Twoje dane. Dobrze jeśli przygotujesz oświadczenie sprawcy lub notatkę policyjną oraz numer konta do wypłaty odszkodowania..  
 • Towarzystwo ubezpieczeń ma 30 dni na oszacowanie szkody, ustalenie swojej odpowiedzialności i wypłatę odszkodowania (jego bezspornej części). Zrobi to w tym czasie, jeżeli otrzyma wszystkie dokumenty niezbędne do wydania decyzji. W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody otrzymasz list, w którym ubezpieczyciel potwierdzi, że przyjmuje Twoje zgłoszenie i – jeśli brakuje jeszcze jakichś dokumentów - wskaże, czego potrzebuje do rozpatrzenia Twojej sprawy. Może się też skontaktować z Tobą przedstawiciel ubezpieczyciela, aby ustalić termin oględzin uszkodzonego telefonu przez rzeczoznawcę. Dlatego należy zachować uszkodzony sprzęt - nie możesz go wyrzucić lub sprzedać, co uniemożliwiłoby ustalenie wysokości odszkodowania.
 • Wysokość odszkodowania za uszkodzony telefon ustala się na podstawie kilku danych. Jedną z nich jest udokumentowana wartość sprzętu w chwili jego nabycia. Aby ubezpieczyciel mógł ustalić tę wartość, do wniosku o odszkodowanie należy dołączyć fakturę, paragon, rachunek, potwierdzenie z historii rachunku bankowego lub oświadczenie o dacie i kwocie zakupu. Druga ważna informacja to aktualna wartość rynkowa sprzętu (wartość z chwili zdarzenia). W przypadku, gdy telefon ma zostać naprawiony, odszkodowanie powinno pokryć koszty tej naprawy. Zasadę amortyzacji ubezpieczyciel może zastosować zgodnie z art. 363 § 2 k.c.
 •  
 • Warto też pamiętać, że ubezpieczyciel może uznać, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody i z tego tytułu obniżyć odszkodowanie za uszkodzony telefon. Może do tego dojść, gdy telefon był niewłaściwie zabezpieczony lub przewożony w nieodpowiednim miejscu. To dlatego wartościowe przedmioty zawsze warto na czas podróży umieszczać w schowkach lub kieszeni, a także przewozić w zabezpieczających obudowach lub torbach. Jeśli sprzęt dozna uszkodzeń mimo zabezpieczenia go, możesz zyskać prawo do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości.
 • Poszkodowani w wypadku lub kolizji zwykle nie zwlekają ze zgłoszeniem szkody, ponieważ zależy im na szybkiej wypłacie odszkodowania. Nie oznacza to jednak, że wniosek o nie trzeba wysłać już z miejsca zdarzenia. Prawo przewiduje dość długie terminy na zgłoszenie szkody z OC ppm. Szkodę należy zgłosić:
 • w ciągu 3 lat od dnia, w którym dowiesz się o szkodzie i o osobie (lub towarzystwie ubezpieczeniowym) zobowiązanej do jej naprawienia, nie później jednak niż w ciągu 10 lat od dnia wystąpienia kolizji lub wypadku;
 • w ciągu 20 lat od dnia wystąpienia szkody, jeżeli wynika ona z popełnienia przestępstwa (zbrodni lub występku) lub sprawca nie został zidentyfikowany, a okoliczności wskazują na możliwość popełnienia przez niego przestępstwa;
 •  
 • Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez nią pełnoletności.
 •  
 • Szkodę zawsze należy jednak zgłosić jak najszybciej, aby towarzystwo nie posądziło Cię o przyczynienie się do zwiększenia jej rozmiarów.
 • Jeśli w procesie likwidacji szkody zostanie stwierdzone, że sprzęt nie nadaje się do naprawy, poszkodowany otrzyma odszkodowanie w formie pieniężnej. Jego wysokość jest określona na podstawie aktualnej ceny telefonu. Oczywiście nie zawsze, ponieważ czasami zdarza się, że w chwili likwidacji szkody nie ma już takich telefonów na rynku (wtedy wartość jest szacowana na podstawie danych z rynku wtórnego). Pod uwagę bierze się również to, czy poszkodowany nie przyczynił się do zniszczenia urządzenia. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że sprzęt może zostać naprawiony, ubezpieczyciel powinien zwrócić pełne koszty przywrócenia go do stanu sprzed szkody zgodnie z technologią producenta.
 •  
 • Jeśli będziesz niezadowolony z decyzji ubezpieczyciela, zawsze możesz się od niej odwołać. W tym celu należy napisać pismo z uzasadnieniem, dlaczego ubiegasz się o wyższą kwotę odszkodowania. Argumentem mogą być faktury, jeśli wskazana w nich kwota przewyższa tę, którą zaoferował ubezpieczyciel. Możesz też podać informacje o częściach zamiennych, jeśli ich wartość została zaniżona. Warto podjąć te kroki, kiedy odszkodowanie za uszkodzony telefon będzie zbyt niskie lub ubezpieczyciel w ogóle odmówi jego wypłacenia. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty, gdy dotrze ono do towarzystwa ubezpieczeń. W szczególnie trudnych przypadkach ubezpieczyciel ma na odpowiedź maksymalnie do 60 dni. Na napisanie pisma odwoławczego poszkodowany, co do zasady, ma 3 lata. 
 • Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. O rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.