Porysowana szyba a ubezpieczenie komunikacyjne AC czy i jaka polisa obejmuje uszkodzenie szyby?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Porysowana szyba w samochodzie to zmora każdego kierowcy. Obniża komfort jazdy i nie prezentuje się dobrze. Do pęknięć i zarysowań może dojść zarówno w wyniku wieloletniej eksploatacji jak i intensywnego skrobania oszronionej szyby. Przyczyną porysowanej szyby może być też uderzenie drobnych kamyków i piasku, np. podczas jazdy po autostradzie czy szutrowych drogach. Bez względu na przyczynę, porysowaną szybą trzeba zająć się jak najszybciej. Rysy powodują bowiem ograniczenie widoczności, zwiększają ryzyko trwałego uszkodzenia, a także mandatu karnego i zatrzymania dowodu rejestracyjnego w razie policyjnej kontroli. 

Przyczyny porysowania szyby mogą być bardzo różne. Niekiedy są zupełnie niezależne od kierowcy. Bywa jednak i tak, że szyba zostanie zniszczona przez zaniedbanie właściciela pojazdu. Uszkodzenia powstają zazwyczaj na skutek:

 • uderzeń kamieni, które mogą zostać z dużą siłą wyrzucone spod kół innych samochodów,
 • gradu,
 • uderzeń gałęzi podczas nawałnicy lub jazdy terenowej.

Częstym przypadkiem jest również porysowanie szyby od wycieraczek. Uszkadzają one szklaną taflę, jeśli są zużyte lub zabrudzone, np. piaskiem. Ich tarcie po szybie na sucho powoduje zarysowania – nawet bardzo znaczące. Często przyczyną porysowania szyby może być używanie skrobaczki. Uszkodzenia powstają, gdy zdrapujesz szron lub śnieg nieodpowiednim narzędziem, np. zbyt ostrym.  

Warto też pamiętać, że porysowana przednia szyba w aucie (a także szyby boczne) może Cię narazić na mandat. Policjant w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli, że pojazd zagraża bezpieczeństwu, może nałożyć na Ciebie mandatem karnym karę grzywny w wysokości do 500 zł, a nawet zatrzymać dowód rejestracyjny. Jeśli sprawa trafiłaby do sądu, kara mogłaby być jeszcze wyższa – do 3000 zł.  

Jeśli jeździsz z pękniętą lub porysowaną szybą musisz się też liczyć z tym, że Twój samochód może nie przejść przeglądu technicznego. Diagnosta, gdy zauważy uszkodzenia, które ograniczają widoczność i powodują tworzenie się refleksów świetlnych, może nie przedłużyć ważności badania technicznego.

Naprawa uszkodzonej szyby nie należy do najdroższych. Cena zależy od modelu danego auta. Koszty da się jednak uśrednić. Najczęściej można spotkać się z tym, że usługa wymiany porysowanej przedniej szyby w aucie (bez kosztów szyby) kosztuje od 150 do 200 złotych (źródło: dobrymechanik.pl/uslugi/wymiana-szyby-przedniej, zamiana szyby bocznej jest wyceniana na 50-100 złotych (źródło: dobrymechanik.pl/uslugi/wymiana-szyby-bocznej), natomiast tylnej – do 150 złotych. Warsztaty samochodowe proponują też naprawę jednego uszkodzonego punktu. Opłaty, jakie pobierają, wynoszą od 130 złotych w górę. W nowych samochodach koszty usługi wymiany lub naprawy nie powinny być wyższe. Jednak koszt samej szyby, np. przedniej może być różny - do nawet kilku tysięcy zł.

Jeśli nie chcesz ponosić takich kosztów, zadbaj o szybę. Metody są proste – trzeba ją czyścić i co roku zmieniać wycieraczki na nowe. Warto też pamiętać, że rysy z szyby samochodowej można również usunąć samodzielnie przy pomocy pasty polerskiej i filcu. Dokładne instrukcje, jak to zrobić, znajdziesz łatwo w Internecie. Wystarczy wpisać w okno przeglądarki pytanie: „Jak usunąć rysy z szyby samochodowej?”  Oczywiście domowe sposoby nie zawsze się sprawdzą. Samochód w ręce specjalistów trzeba oddać w przypadku, gdy pęknięcie jest duże i trudne do samodzielnego usunięcia.

Ubezpieczenie szyb samochodowych zazwyczaj obejmuje wszystkie, które znajdują się w pojeździe, czyli czołową, boczne i tylną (o ile ta ostatnia stanowi integralną część dachu pojazdu). W przypadku, gdy do uszkodzenia dojdzie w wyniku uderzenia kamyka, piasku lub gałęzi, szyba zostanie wymieniona (lub naprawiona – o ile się da) w ramach ubezpieczenia w specjalistycznym serwisie, z którym podpisało umowę towarzystwo ubezpieczeniowe. Usługa obejmuje wymianę (lub naprawę – o ile będzie możliwa) szyby na nową, ale nie oryginalną lecz zamienną.

Oznacza to, że szyba nie będzie oryginalna (czyli nie będzie pochodziła od producenta pojazdu lub jego części), ale będzie spełniała wszystkie wymogi techniczne i będzie przeznaczona do danego modelu pojazdu. To, kiedy wymiana/naprawa będzie możliwa na koszt ubezpieczyciela, określają ogólne warunki ubezpieczenia (OWU).

Najczęściej:

 • naprawa porysowanej szyby ma miejsce wówczas, gdy to technologicznie możliwe, czyli gdy jest możliwa naprawa uszkodzeń punktowych;
 • wymiana porysowanej lub zniszczonej szyby odbywa się, gdy z analizy rzeczoznawcy wynika, że jej naprawa nie jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona.

Należy jednocześnie pamiętać, że ochrona szyb najczęściej nie będzie obowiązywać, jeśli szkody powstały w wyniku:

 • wad fabrycznych,
 • wadliwej naprawy lub konserwacji pojazdu,
 • nieprawidłowego zamocowania ładunku,
 • umyślnego działania czy nieprawidłowej eksploatacji pojazdu. 

Ubezpieczyciele nie ponoszą też odpowiedzialności, m.in. gdy dojdzie do wypadku w wyniku tego, że kierujący był nietrzeźwy. To przykłady wyłączeń odpowiedzialności  –  szczegóły oczywiście są dostępne w  ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W OWU  ubezpieczenia szyb znajdziesz również informacje o innych ograniczeniach odpowiedzialności, które mogą określać np. liczbę zdarzeń w okresie ubezpieczenia oraz sumę ubezpieczenia, do której towarzystwo odpowiada za szkodę.


Jeśli Twoje ubezpieczenie obejmuje ochroną dane zdarzenie, nie zapłacisz za naprawę lub wymianę szyby z własnej kieszeni. Jeśli Twoja szkoda zostanie zlikwidowana w ramach ubezpieczenia szyb, to nie spowoduje to utraty zniżek na OC i AC.

Plusem ubezpieczenia szyb samochodowych może być również niska cena. Roczna opłata może wynieść kilkadziesiąt złotych (czasem jest to więcej) i jest płatna - w zależności od Twojego wyboru i wyboru, który daje ubezpieczyciel - jednorazowo lub w ratach. Gdy wybierasz ubezpieczenie szyb samochodu, zwróć uwagę nie tylko na cenę, lecz także na takie parametry, jak zakres terytorialny (czy ubezpieczenie obowiązuje tylko w Polsce, czy też za granicą), pokrycie ewentualnych kosztów holowania i parkingu, czas i sposób likwidacji szkody, (np. czy szkoda będzie likwidowana z użyciem części oryginalnych czy zamienników).

Ubezpieczyciele najczęściej oferują  ubezpieczenie szyb w jednej z dwóch postaci:

 • jako klauzulę do  ubezpieczenia AC;
 • jako odrębne ryzyko – jeśli je wykupisz i będziesz mieć szkodę, to nie będzie to miało wpływu na zniżki, jakie ubezpieczyciel zastosuje w ubezpieczeniu AC

W obu opcjach to towarzystwo ubezpieczeniowe organizuje naprawę lub wymianę szyby. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.