Jak ubezpieczyć samochód, kiedy współwłaścicielem jest bank?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 

Kupiłeś auto na kredyt samochodowy? W takim wypadku jego współwłaścicielem aż do spłacenia kredytu będzie bank. Zostanie on wpisany do dowodu rejestracyjnego, z którego będzie można go wykreślić dopiero wtedy, kiedy spłacisz zobowiązanie. 

Jak w takim przypadku przedstawia się kwestia zakupu ubezpieczenia?Jak powinieneś ubezpieczyć samochód?

Oczywiście musisz przede wszystkim zakupić  komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. To ty odpowiadasz za zapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

Z pewnością w umowie z bankiem znajdzie się informacja, że musisz wykupić ubezpieczenie autocasco. Stanowi ono zabezpieczenie zarówno dla banku, jak i dla ciebie. Zostaniesz również zobowiązany przez bank do cesji  ubezpieczenia AC, czyli przeniesienia praw z ubezpieczenia na rzecz banku.[1] Banki określają w umowie, jaki musi być minimalny zakres ubezpieczenia AC. Na przykład mBank stawia następujące wymagania:

  • okres ubezpieczenia autocasco na minimum rok;
  • maksymalna różnica pomiędzy sumą ubezpieczeniową a ceną kupowanego pojazdu może wynosić 10 proc;
  • polisa bez udziału własnego w szkodzie;
  • pierwsza rata na poczet składki musi zostać opłacona w momencie uruchomienia kredytu, przy czym składki te mogą być rozłożone na dowolną liczbę rat.[2]

Jednymi z dokumentów, jakie musisz dostarczyć w celu dopełnienia formalności niezbędnych do zawarcia umowy, są polisa z adnotacją o dokonaniu cesji ubezpieczenia na bank lub zaświadczenie wydane przez ubezpieczyciela, który potwierdzi ten fakt. Pamiętaj, że ubezpieczenia nie musisz kupować w banku, w którym otrzymujesz kredyt. Musisz jedynie spełnić stawiane przez tę instytucję wymagania, a twoją decyzją już jest to, z kim podpiszesz umowę o ubezpieczenie autocasco.

Jeśli doszło do szkody, którą obejmuje  ubezpieczenie autocasco, to musisz oczywiście zgłosić ją do ubezpieczyciela, ale również poinformować o tym bank, który powinien Ci wydać upoważnienie do odebrania odszkodowania, ewentualnie upoważnienie do odebrania odszkodowania przez warsztat, w którym ma być przeprowadzona likwidacja szkody. Gdyby samochód został skradziony, to pozostałe do spłaty raty kredytowe zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. Jeśli jednak kwota odszkodowania będzie wyższa niż pozostałe do spłaty zobowiązanie, to wtedy ubezpieczyciel przekaże ci pozostałą kwotę.

Na co zwrócić uwagę, wybierając AC przy kredycie samochodowym?

Powyżej wskazaliśmy, jakie wymagania odnośnie do polisy AC stawia jeden z banków. Na co powinieneś zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie? Pamiętaj o:

  • Stałej sumie ubezpieczenia – dzięki temu w przypadku np. kradzieży samochodu ubezpieczyciel wypłaci ci dokładnie tyle, ile wynosiła wartość pojazdu w dniu jego zakupu.
  • Odpowiednio wysokiej sumie ubezpieczenia – czy spełnia wymagania banku? Idealnie, jeśli np. w przypadku nowego samochodu suma ubezpieczeniowa będzie zgodna z kwotą z faktury, jaką wystawił salon samochodowy.
  • Naprawie w warsztacie ASO – szczególnie istotne w przypadku nowych samochodów.
  • Naprawie z użyciem oryginalnych części – szczególnie ważne, jeśli twój samochód jest na gwarancji.[3]

Jeśli masz wątpliwości odnośnie tego, jakie ubezpieczenie AC powinieneś wybrać, kupując auto na kredyt samochodowy, to zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych konsultantów. Pomożemy dopasować odpowiednią ofertę zarówno do oczekiwań twoich, jak i banku.

Zakup auta na kredyt samochodowy powoduje, że bank jest współwłaścicielem tego pojazdu aż do spłaty całego zobowiązania. Bank ten będzie wymagać cesji polisy AC, a dodatkowo będziesz musiał wybrać takie ubezpieczenie, które będzie spełniać wymagania tej instytucji. Polisa autocasco stanowi ochronę na wypadek kradzieży czy zniszczenia samochodu i jest tak samo istotna dla Ciebie, jak i dla banku.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.