tablice rejestracyjne

Indywidualne tablice rejestracyjne – jak sprawdzić dostępność i gdzie je zamówić?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Na tablicach rejestracyjnych znajduje się unikatowy numer przypisany do danego pojazdu. Zawiera województwo, wyróżniki powiatu i pojazdu. Część właścicieli aut decyduje się na indywidualne tablice rejestracyjne. Nazwy często nawiązują do imion właścicieli lub wyrażeń związanych z jazdą. Jakie tablice możesz wybrać? Gdzie je zamówić i jak sprawdzić ich dostępność? 

Po zakupie pojazdu właściciel musi go przerejestrować. Wtedy przeważnie zmienia też tablice rejestracyjne. Od 1 maja 2000 roku nie musisz się ograniczać do kombinacji liter i cyfr narzuconych przez wydział komunikacji. Możesz wybrać personalizowane tablice rejestracyjne.

Zanim udasz się do urzędu, sprawdź, jak zarejestrować samochód i co jest do tego potrzebne. Poznaj też zasady, jakich trzeba przestrzegać, gdy chcesz spersonalizować tablice. Nie można wymyślić dowolnego zestawu znaków lub umieścić na tablicy jakiekolwiek słowo czy skrót. Zanim jednak przybliżymy, co tam można zamieścić, dobrze wiedzieć, kiedy można zastosować indywidualne tablice. Okazuje się, że w zasadzie prawie zawsze. Przy pierwszej rejestracji, przerejestrowaniu, kiedy zmieniasz adres i jednocześnie powiat.

Uwaga: zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzka czy nawet zakup auta zarejestrowanego w innym powiecie nie zmuszają do zmiany tablic, więc możesz zaoszczędzić. Jeśli jednak chcesz wybrać te indywidualne, masz do tego prawo. Przerejestrowanie bez zmiany tablic kosztuje z pozwoleniem czasowym 80 zł.

Własna tablica rejestracyjna z indywidualnie wybranym napisem musi zawierać:

 • Wyróżnik województwa – składa się z litery i cyfry. Mogą to być: B, C, D, E, F, G, K, L, N, O, P, R, S, T, W i Z, a także cyfra od 0 do 9.
 • Wyróżnik pojazdu – od 3 do 5 znaków, litery i cyfry. Cyfry mogą się znajdować na dwóch ostatnich pozycjach.

Treść nie może być obraźliwa i wulgarna – urzędnik może nie zaakceptować propozycji. Pierwsze dwa znaki to symbol województwa, w którym doszło do rejestracji, np. B0–B9 dla podlaskiego, a F0–F9 dla lubuskiego. 

Ile kosztuje własna rejestracja, indywidualnie dopasowana? Dokładnie 1080 zł. Na tę opłatę składają się:

 • indywidualne tablice rejestracyjne – 1000 zł,
 • dowód rejestracyjny – 54 zł,
 • pozwolenie czasowe – 13,5 zł,
 • nalepka legalizacyjna – 12,5 zł.

Dodatkowy koszt pojawi się, jeśli formalności ma za Ciebie dopełnić pełnomocnik. Wtedy opłata skarbowa wynosi 17 zł. Nie musisz ponosić tego kosztu, jeśli zajmie się tym najbliższa rodzina.

Tablice rejestracyjne na zamówienie dla motocykla kosztują o połowę mniej niż dla auta – 500 zł. 

Nie musisz iść do urzędu, aby ustalić, czy możesz mieć taki, jaki chcesz napis na tablicy. Dostępność danej kombinacji da się sprawdzić online lub telefonicznie. Pierwsza z opcji nie musi być dostępna w przypadku Twojego województwa – sprawdź, czy masz taką możliwość. Wyszukiwarkę znajdziesz np. tutaj

Często na tablicach pojawia się pseudonim właściciela, jego inicjały lub nazwa firm, którą prowadzi. Wymyślona przez Ciebie nazwa może już być zajęta, dlatego sprawdź dostępność danych tablic indywidualnych, zanim wypełnisz wniosek.

Wybierz się do wydziału komunikacji, pod który podlegasz. Potrzebujesz tych samych dokumentów, co standardowo przy rejestracji. Są wśród nich:

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dokument, który potwierdza prawo własności auta,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu,
 • potwierdzenie wniesienia opłat,
 • dowód rejestracyjny,
 • wniosek o wydanie tablic indywidualnych.

W zależności, czy chodzi o auto nowe, sprowadzone z zagranicy czy zarejestrowane w Polsce, możesz potrzebować innych dokumentów. Zanim wybierzesz się do wydziału komunikacji, sprawdź, które z nich musisz dostarczyć. Na indywidualne tablice rejestracyjne poczekasz nawet kilka tygodni. Pamiętaj, że musisz mieć aktualne ubezpieczenie samochodu OC, aby pojazd mógł zostać zarejestrowany. 

Auta w Polsce mogą wyróżniać się nie tylko niestandardowym napisami, ale również kolorem. Możesz trafić na samochód, który ma czerwone tablice rejestracyjne. Tablice w tym kolorze są wydawane pojazdom, które z różnych powodów wymagają rejestracji na krótki okres. Zachowują ważność przez 30 dni. Innym rodzajem są zielone tablice rejestracyjne, przeznaczone dla pojazdów elektrycznych oraz zasilanych wodorem.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.