Czerwone tablice rejestracyjne – kto i kiedy może je zdobyć?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Czerwone tablice rejestracyjne wyglądają jak tradycyjne, ale różnią się kolorem napisów. To tzw. tymczasowe tablice rejestracyjne, wydawane na 30 dni. Można uzyskać je w określonych przypadkach. Sprawdź, kiedy powinieneś zarejestrować samochód tymczasowo.

Czerwone tablice rejestracyjne wyróżniają się czerwonym napisem na białym tle. Widać je na drodze z daleka i trudno pomylić z innymi. To tablice tymczasowe, wydawane pojazdom, które z różnych powodów muszą być zarejestrowane na krótki okres.

Czerwone tablice rejestracyjne tymczasowe są dostępne w kilku rozmiarach. Można używać ich do aut (także przyczep), motocykli, motorowerów czy traktorów. Na pierwszy rzut oka - oprócz czerwonego frontu - wyglądają podobnie jak standardowe. Mają jednak inny format zapisu znaków: nie mają dwuliterowego oznaczenia dla powiatu - w zamian jest tylko jedna litera oznaczająca województwo, w którym zarejestrowano pojazd.

Do 2019 roku czerwonymi tablicami rejestracyjnymi w Polsce oznaczano również pojazdy przeznaczone do przeprowadzania badań homologacyjnych. Ta kategoria została jednak zniesiona i obecnie czerwone tablice rejestracyjne to oznaczenie zarezerwowane tylko dla pojazdów zarejestrowanych tymczasowo. Dla samochodów badawczych wydawane są specjalne zielone tablice rejestracyjne dla profesjonalistów (zielone litery i cyfry na białym tle).

Czerwone tablice rejestracyjne są wydawane w konkretnych sytuacjach. Dotyczą one głównie samochodów przeznaczonych na sprzedaż lub właśnie zakupionych. „Czerwone blachy” należy wyrobić, gdy:

 • wywozisz samochód za granicę – pojazd musi zostać wyrejestrowany w Polsce przez nowego właściciela i opuścić kraj na czerwonych tablicach rejestracyjnych;
 • transportujesz samochód, prowadząc go z miejsca zakupu do miejsca docelowego;
 • czekasz na dostarczenie tablic rejestracyjnych, np. po ich uszkodzeniu, zgubieniu lub kradzieży;
 • oczekujesz na tablice indywidualne – wówczas potrzebujemy tablic tymczasowych na czas od złożenia wniosku o rejestrację pojazdu do wydania tablic standardowych;
 • samochód nie ma aktualnego przeglądu, a musisz nim dotrzeć na badania techniczne lub miejsce naprawy – dotyczy to również pojazdu sprowadzonego z zagranicy i jego pierwszej rejestracji w Polsce.

Aby wyrobić czerwone tablice rejestracyjne, należy złożyć odpowiedni wniosek w wydziale spraw obywatelskich i uprawnień komunikacyjnych w swojej okolicy. Potrzebne będą m.in.:

 • umowa sprzedaży pojazdu,
 • dowód rejestracyjny (zagraniczny lub polski),
 • karta pojazdu (jeśli auto pochodzi z Polski),
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne (jeżeli ich nie ma, trzeba dołączyć oświadczenie o ich braku),
 • potwierdzenie odprawy celnej i opłacenia akcyzy (w przypadku aut sprowadzonych).

Jeśli Twój samochód został kupiony za granicą, dopilnuj, aby wszystkie niezbędne dokumenty zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Polskie czerwone tablice rejestracyjne ważne przez 30 dni od daty ich wydania. Możliwe jest jednorazowe przedłużenie i ważności o 14 dni. Po tym czasie należy zwrócić tymczasowe tablice do wydziału komunikacji (nie dotyczy to wywozu pojazdu za granicę).

Koszt czerwonych tablic rejestracyjnych to około 60 zł w przypadku samochodów, autobusów, ciągników samochodowych.

Cena tymczasowych tablic rejestracyjnych dla przyczepy, motocykla, motoroweru czy ciągnika rolniczego to około 40 zł. Trzeba mieć jednak na uwadze, że cena wzrośnie niemal dwukrotnie, jeżeli zamierzasz wywieźć pojazd za granicę. Koszt jest wyższy, ponieważ takie tablice wydawane są na zawsze - nie ma konieczności zwracania ich do wydziału komunikacji.

(źródło danych o cenach aktualnych na 18.08.2021 r.: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-tablic-czasowych-czerwonych,1744/)

Właściciel auta z czerwonymi tablicami rejestracyjnymi ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu (dalej OC ppm) Do wyboru ma dwie opcje – albo miesięczne ubezpieczenie, albo standardową  roczną umowę ubezpieczenia. Po zmianie tablic na właściwe wystarczy tylko zmienić numer rejestracyjny w dokumentach ubezpieczeniowych, co nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych opłat.

Czerwone tablice rejestracyjne są potrzebne ze względu na uwarunkowania prawne. Zgodnie z polskimi przepisami nie można poruszać się po drodze pojazdem bez tablic rejestracyjnych. Dlatego warto zadbać o tymczasowe, jeśli w danym momencie z jakiegoś powodu nie posiadasz docelowych. Jeśli chodzi o ubezpieczenie, to brak tablic rejestracyjnych nie może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2355)
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.