Rejestracja pojazdu. Jak zarejestrować samochód i co jest do tego potrzebne?

Samochód | 5 minut

Kupiłeś pojazd? Jednym z Twoich obowiązków jest jego rejestracja w wydziale komunikacji. Masz na to określony czas. Jeśli go przekroczysz, wówczas narażasz się na ryzyko kary. Jak zarejestrować samochód i co jest do tego potrzebne? O czym powinieneś pamiętać, jakie dokumenty przygotować do rejestracji i z jakimi wiąże się to kosztami?

Spis treści:

Jak złożyć wniosek o rejestrację pojazdu?

Jako nabywca pojazdu masz zgodnie z przepisami 30 dni na jego zarejestrowanie we właściwym wydziale komunikacji. Jeśli tego nie dopełnisz w określonym czasie, wówczas urzędnik może nałożyć na Ciebie karę w wysokości nawet 1000 zł. Dlatego koniecznie pamiętaj o terminie rejestracji pojazdu. Co musisz zrobić, aby tego dokonać i jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu?

Złóż wniosek o rejestrację pojazdu w odpowiednim wydziale komunikacji. Możesz go pobrać ze strony danego urzędu, ale otrzymasz go również stacjonarnie, na miejscu. Następnie musisz go dostarczyć wraz z innymi dokumentami. Jeśli nie możesz sam zająć się procesem rejestracji auta, możesz skorzystać z pomocy zaufanej osoby lub członka rodziny. W tym celu będzie potrzebne upoważnienie do rejestracji pojazdu. W artykule: Jak napisać upoważnienie do rejestracji samochodu? na naszym blogu znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu to:

 

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • dokument potwierdzający własność pojazdu – np. faktura VAT, umowa sprzedaży czy umowa darowizny,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • karta pojazdu – jeśli była wydana,
 • dokument tożsamości nowego właściciela,
 • potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

W zależności od tego, czy rejestrujesz pojazd nowy, czy używany, zarejestrowany w Polsce czy za granicą, wymagania mogą się nieco różnić. Skontaktuj się z wydziałem komunikacji i upewnij, czy na pewno masz wszystko, czego potrzebujesz.

Rejestracja samochodu przez Internet

Rejestrowanie samochodu stacjonarnie w wydziale komunikacji nie jest jedynym rozwiązaniem, które masz do wyboru. Obecnie możesz to również zrobić przez Internet. Rejestracja samochodu online jest dobrym i prostym w realizacji rozwiązaniem. Jak zarejestrować auto przez Internet? Poniżej instrukcja jak przejść proces krok po kroku:

 1. Wejdź na stronę dummy https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela. Kliknij „Kierowcy i pojazdy”, a dalej „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)”.
 2. Kliknij „Nabycie pojazdu”, a dalej w zakładce „Przez Internet” – „Wyślij zgłoszenie”.
 3. Wskaż sposób logowania – możesz to zrobić za pomocą profilu zaufanego lub e‑dowodu.
 4. Po zalogowaniu się, w przypadku gdy pojazd stanowi współwłasność, zaznacz, że pozostali właściciele wyrazili zgodę na Twoje działanie – o ile tak jest. Wypełnij formularz, a w nim  podaj dane sprzedającego i kupującego, jak i datę nabycia auta. Musisz również załączyć dokument, który stanowi potwierdzenie prawa własności, np. umowę sprzedaży, darowizny lub fakturę VAT.
 5. Wybierz wydział komunikacji, pod który podlegasz i podpisz dokument.

Na tym kończą się działania, których możesz dopełnić online. Do urzędu muszą jeszcze trafić stare tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny. W tym celu nie musisz iść do wydziału komunikacji – mogą one zostać dostarczone np. za pośrednictwem kuriera.

Gdzie zarejestrować samochód?

Rejestracji pojazdu stacjonarnie dokonujesz w wydziale komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Może to być urząd starostwa powiatowego, urząd miasta w przypadku miast na prawach powiatu lub urząd dzielnicy, jeśli mieszkasz w Warszawie. Np.:

 • Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Krakowie znajduje się w Urzędzie Miasta Krakowa.
 • Wydział Komunikacji w Gdańsku mieści się w Urzędzie Miejskim.
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w Poznaniu zlokalizowany jest w Urzędzie Miasta Poznania.

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Rejestracja pojazdu wiąże się z kilkoma obowiązkowymi opłatami, ale w pewnych przypadkach możesz obniżyć wydatek, jaki poniesiesz z tego tytułu. Najczęściej koszty rejestracji samochodu wynoszą 180,5 zł i obejmują:

 • dowód rejestracyjny – 54 zł,
 • pozwolenie czasowe na 30 dni – 13,5 zł,
 • znaki legalizacyjne – 12,5 zł,
 • nalepkę kontrolną – 18,5 zł,
 • opłaty ewidencyjne – 2 zł,
 • tablice rejestracyjne – 80 zł.

W przypadku, gdy kupisz pojazd zarejestrowany w tym samym wydziale komunikacji, pod który podlegasz, to zaoszczędzisz 99,5 zł, gdyż nie będziesz musiał wymieniać tablic i naklejki kontrolnej. Zatem koszt rejestracji samochodu wyniesie 81 zł.

Rejestracja samochodu z zagranicy

W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy większość wymaganych dokumentów jest taka sama, ale istnieje kilka dodatkowych kroków. Jeśli umowa sprzedaży pojazdu została sporządzona w języku innym niż polski, będziesz musiał zlecić jej przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego – ta sama zasada dotyczy pozostałych dokumentów auta. Nie ma takiego obowiązku w przypadku dowodu rejestracyjnego, który został wydany w państwie UE w zakresie zawierającym kody ujednolicone na poziomie Unii Europejskiej.

Zanim zarejestrujesz pojazd z zagranicy, musisz również zapłacić podatek akcyzowy i złożyć deklarację uproszczoną dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych. Sprowadzone auto powinno mieć również ważne badanie techniczne – możliwe, że będziesz musiał się na nie udać nawet wówczas, gdy pojazd ma ważny przegląd wykonany w zagranicznej stacji kontroli pojazdów. Dopytaj o tę kwestię w wydziale komunikacji.

Rejestracja samochodu z zagranicy jest możliwa, jeśli skompletujesz wszystkie dokumenty i dokonałeś wymaganych opłat. Poza wypełnionym wnioskiem musisz mieć:

 • dowód opłacenia akcyzy;
 • przetłumaczone dokumenty;
 • potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu w kraju, w którym był zarejestrowany;
 • aktualne badanie techniczne;
 • ewentualnie – zagraniczne tablice rejestracyjne.

Obecnie rejestracja sprowadzonego samochodu kosztuje 256 zł. Po złożeniu dokumentów auto zostanie tymczasowo zarejestrowane na 30 dni – otrzymasz tymczasowe tablice rejestracyjne, nalepkę kontrolną i czasowe pozwolenie. Rejestracja auta z zagranicy po tym kroku jest już zakończona – musisz teraz oczekiwać na możliwość odebrania docelowego dowodu rejestracyjnego pojazdu. Status realizacji możesz sprawdzić na stronie dummy pwpw.pl/Strefa_wiedzy/Sprawdz_status_wykonania_.html.

Rejestracja samochodu a ubezpieczenie OC

Pamiętaj, że jednym z wymagań przy rejestracji pojazdu jest posiadanie ubezpieczenia OC. Bez takiej ochrony nie tylko nie zarejestrujesz pojazdu, ale również narażasz się na karę, którą może nałożyć na Ciebie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – wystarczy do tego jeden dzień przerwy w ochronie. Jeśli masz jedynie tymczasowe tablice rejestracyjne, to umowę OC i tak możesz już zawrzeć. Natomiast kiedy otrzymasz docelowe tablice, to wystarczy, że telefonicznie zgłosisz potrzebę zmiany numerów rejestracyjnych na polisie.

Ile będzie Cię kosztować ubezpieczenie auta? Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń online i sprawdź ofertę obowiązkowych dummy ubezpieczeń OC

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.