Upoważnienie do rejestracji pojazdu – jak je napisać i ile kosztuje?

Samochód | 5 minut

Brak czasu czy niemożność pojawienia się w wydziale komunikacji sprawiają, że właściciele nowych pojazdów zmuszeni są napisać upoważnienie do rejestracji samochodu i poprosić o dopełnienie obowiązku kogoś innego. Zakup wymarzonego auta wiąże się bowiem z dopełnieniem szeregu formalności. Jedną z nich jest obowiązek zarejestrowania pojazdu w odpowiednim dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji w ciągu 30 dni od chwili nabycia samochodu. Niedotrzymanie tego terminu może oznaczać dla nowego właściciela karę w wysokości nawet 1000 zł.

W sytuacji, gdy z różnych przyczyn nie może on zrealizować tej czynności osobiście, z pomocą przychodzi upoważnienie do rejestracji pojazdu. Ile kosztuje wyznaczenie pełnomocnictwa, jak napisać takie upoważnienie i jakie informacje powinno ono zawierać?

Spis treści:

Kiedy możesz skorzystać z pełnomocnictwa do rejestracji samochodu?

Jak zostało już podkreślone na wstępie: po zakupie auta właściciel ma 30 dni, aby udać się do wydziału komunikacji i dopełnić omawianych formalności. W tym czasie może również wyznaczyć swojego pełnomocnika, a co za tym idzie: napisać stosowne upoważnienie do rejestracji samochodu. O tym, jak napisać takie upoważnienie opowiemy w dalszej części artykułu.

Kłopot z dotrzymaniem wspomnianego terminu pojawia się jednak częściej, gdy nowo nabyte auto posiada kilku współwłaścicieli. Zgodnie z przepisami wszyscy oni powinni być obecni przy omawianej czynności administracyjnej. W takiej sytuacji zwykle wyznaczana jest pośród nich jedna osoba, która udaje się do wydziału komunikacji z odpowiednim upoważnieniem współwłaściciela do rejestracji samochodu.

Z rozwiązania tego korzystają bardzo często małżeństwa czy inni członkowie rodziny, którzy formalnie są posiadaczami tego samego auta. Obecność wszystkich osób w określonych godzinach pracy urzędu może okazać się problematyczna do zrealizowania, dlatego warto wówczas zdecydować się na pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu.

Ile kosztuje upoważnienie do rejestracji samochodu?

Pomimo tego, że upoważnienie do wydziału komunikacji osoby trzeciej pozwala uniknąć czekania w kolejkach, to właściciel musi liczyć się z pewnymi kosztami. Standardowe pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu wiąże się z opłatą w wysokości 17 zł. Z kolei gdy występuje konieczność poświadczenia go za zgodnością z oryginałem, to koszt ten wynosi 22 zł.

Warto jednak podkreślić, że opłaty te nie są pobierane w sytuacji, gdy pełnomocnictwo rejestracji samochodu udzielone zostaje najbliższym członkom rodziny. Mowa w tym przypadku o współmałżonkach, rodzicach, dzieciach czy rodzeństwie.

Jak napisać upoważnienie do rejestracji pojazdu?

Aby skorzystać z omawianego pełnomocnictwa, upoważnienie do wydziału komunikacji powinno przybrać formę pisemną. Ważne, aby znalazły się w nim wszystkie niezbędne dane, dlatego warto uprzednio zapoznać się z informacjami na stronie danego urzędu. Większość z nich umożliwia również pobranie wzoru upoważnienia do rejestracji samochodu, co może znacznie usprawnić proces. Skorzystanie z niego nie jest jednak obowiązkowe.

Wzór pełnomocnictwa rejestracji samochodu powinien mieć miejsce na takie informacje jak:

  • miejscowość i data,
  • tytuł pełnomocnictwa,
  • imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego lub PESEL (zarówno właściciela, jak i pełnomocnika),
  • stopień pokrewieństwa,
  • zakres pełnomocnictwa,
  • dane dotyczące pojazdu (m.in. marka, numer VIN),
  • podpis właściciela.

Warto dodać, że pisząc upoważnienie współwłaściciela pojazdu lub osoby trzeciej, można również przekazać pełnomocnictwo do innych czynności m.in. odbioru czy wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Więcej informacji na temat procesu rejestracji pojazdów znajdziesz w artykule: Rejestracja samochodu - jak i gdzie złożyć wniosek o rejestrację pojazdu?.

Zarejestrowałeś samochód? Czas wybrać ubezpieczenie

Po napisaniu upoważnienia do wydziału komunikacji oraz pomyślnej rejestracji samochodu należy pomyśleć o zakupie polisy OC. Jeśli auto zostało nabyte z drugiej ręki, to nowy właściciel może korzystać z ochrony ubezpieczeniowej przekazanej przez sprzedającego. W obowiązku tego pierwszego należy jednak sprawdzenie okresu jej ważności, a w razie jej wygaśnięcia, wybór nowej polisy (po zakupie używanego auta, jego ubezpieczenie samochodu nie zostaje automatycznie przedłużone).

Należy pamiętać, że brak wykupionego OC w razie wypadku lub kolizji skutkuje koniecznością pokrycia kosztów naprawy szkód z własnej kieszeni. Na właściciela nieubezpieczonego pojazdu może też zostać nałożona kara za brak OC ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wybierając dummy ubezpieczenie samochodu, warto zdecydować się od razu na pakiet OC/AC, który pokrywa dodatkowe szkody m.in. powstałe w wyniku kradzieży czy uszkodzenia pojazdu.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.