Sprzedaż samochodu - jak zrobić to właściwie

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 3 min 
Sprzedaż samochodu może przebiec szybko i bezproblemowo. Może też być źródłem niepotrzebnych problemów i stresu. Zwykle osoby, które nigdy nie przeprowadzały tego typu transakcji, nie wiedzą do końca, jak skutecznie i bezpiecznie sprzedać auto. Sprawdź, o jakich formalnościach należy pamiętać i gdzie zgłosić sprzedaż samochodu.

Jakie kroki podjąć, aby dołączyć do grona zadowolonych zbywców pojazdów? Co możesz zrobić, by podpisać umowę sprzedaży samochodu na korzystnych warunkach i otrzymać za auto satysfakcjonującą Cię kwotę?

Staranne wyczyszczenie auta

  Kluczowe jest to, w jaki sposób przygotujesz samochód. Warto dokładnie posprzątać i umyć pojazd, aby wyglądał atrakcyjnie i schludnie. Ma to znaczenie szczególnie w chwili, gdy potencjalny nabywca przyjedzie, by osobiście obejrzeć auto. Oczywiście, jeśli nie masz czasu na wykonanie tych czynności, możesz zlecić to profesjonalistom - warto zainwestować w kompleksową usługę mycia samochodu z praniem tapicerki. 

Dobre zdjęcia i konkretne ogłoszenie

  Musisz też zrobić samochodowi korzystne zdjęcia - zadbać o odpowiednią ostrość i kadr, które jednocześnie nie będą przekłamywać faktycznego stanu wizualnego (nie retuszuj zdjęć, staraj się oddać naturalny wygląd pojazdu). Kolejny krok to dobrze napisane ogłoszenie - musi być czytelne i powinno zawierać najważniejsze informacje dotyczące auta, np. okres posiadania, historię serwisową, stan techniczny, datę ostatniego przeglądu. Warto wspomnieć o tym, co zostało w samochodzie wymienione (np. nowe opony, wycieraczki), aby potencjalny kupujący spostrzegł, że jesteś właścicielem, który naprawdę dba o swój pojazd. Pamiętaj, że w ogłoszeniu powinny znaleźć się też wzmianki o wszystkich ewentualnych usterkach i niedoskonałościach auta - w ten sposób wzbudzisz zaufanie i oszczędzisz swój czas (oraz czas drugiej strony). Warto opublikować ogłoszenie o sprzedaży samochodu zarówno na darmowych, jak i płatnych portalach motoryzacyjnych. Zwiększysz w ten sposób szansę na szybsze znalezienie nabywcy i finalizację transakcji.

Realna wycena pojazdu i odpowiedni moment na sprzedaż auta

  Następna kwestia to ustalenie ceny, za jaką chcesz sprzedać samochód. Aby rzetelnie oszacować wartość pojazdu, warto skorzystać z serwisów internetowych poświęconych wycenie aut. Możesz też posiłkować się szacunkiem sporządzonym przez towarzystwo ubezpieczeniowe na potrzeby ostatnio zawartej umowy AC. Inna opcja to poproszenie o pomoc rzeczoznawcę, który dokładnie sprawdzi stan pojazdu. Pobiera za taką usługę około 250-500 złotych. Jako że w przypadku większości transakcji sprzedaży samochodu dochodzi do negocjacji, można nieco zawyżyć cenę wywoławczą, aby ostatecznie każda ze stron była zadowolona.

Pamiętaj, że nie bez znaczenia jest też termin, w jakim chcesz dokonać sprzedaży samochodu - warto mieć świadomość, że zimą i w okresie wakacyjnym zainteresowanie ofertą może być znacznie mniejsze.

 

Wiele osób, które sporządzają umowę kupna-sprzedaży samochodu po raz pierwszy w życiu, nie wie, jakie dokładnie informacje należy zawrzeć w tym dokumencie. Oto, co koniecznie musi znaleźć się w umowie sprzedaży samochodu:
 • data i miejsce zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu,
 • dokładne dane osobowe sprzedawcy i kupującego auto, tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, nr dowodu osobistego. W przypadku, gdy pojazd posiada współwłaściciela - dane tej osoby także powinny być przedstawione w umowie,
 • szczegółowe informacje na temat sprzedawanego auta, czyli marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, kolor, aktualny przebieg, numer VIN,
 • finalna cena sprzedaży samochodu,
 • data przekazania pojazdu nowemu właścicielowi wraz z dokładną godziną,
 • oświadczenie sprzedającego dotyczące tego, że jest pełnoprawnym właścicielem samochodu,
 • oświadczenie nabywcy odnośnie tego, że jest świadomy aktualnego stanu technicznego pojazdu. Warto zamieścić adnotację, że kupujący zapoznał się ze stanem samochodu w takim stopniu, w jakim było to możliwe w chwili zakupu,
 • informacje o tym, która ze stron transakcji zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych. Zwykle uiszczeniem tej opłaty zajmuje się kupujący, lecz obie strony mogą też ustalić, iż koszty poniesie sprzedawca pojazdu,
 • lista wszystkich dokumentów, które zostały przekazane kupującemu przy sprzedaży samochodu (czyli: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, jeśli taka istnieje, ubezpieczenie OC),
 • odręczny podpis zbywcy i nabywcy (każda ze stron powinna dostać swój - jednobrzmiący egzemplarz umowy).

Gdy umowa sprzedaży samochodu zostanie sfinalizowana, zarówno sprzedawca, jak i kupujący musi dopełnić kilku formalności - jakich?

Przede wszystkim chodzi o:

 • obowiązek rejestracji pojazdu, 
 •  ubezpieczenie samochodu,
 • uuiszczenie podatku od nabycia auta.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa Prawo o ruchu drogowym), każda ze stron ma 30 dni kalendarzowych na rejestrację samochodu i zgłoszenie zbycia pojazdu w odpowiednim Wydziale Komunikacji, pod który podlega zbywca i nabywca. W przypadku nieterminowości musisz liczyć się z otrzymaniem kary pieniężnej w wysokości od 200 do nawet 1000 złotych.

  Tego typu formalności możesz dopełnić osobiście lub zdalnie (online).  Oczywiście przed wizytą w urzędzie w celu rejestracji pojazdu należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty. W zależności od specyfiki auta (np. czy pojazd jest sprowadzony z zagranicy, czy zarejestrowany w Polsce) lista dokumentów może się od siebie różnić.

  Warto podkreślić, że rejestracja pojazdu (bez względu na to, czy jest nowy, czy używany) jest płatna. W większości przypadków, chcąc zarejestrować auto w 2021 roku, należy liczyć się z wydatkiem około 180 złotych. Natomiast zawiadomienie o zbyciu jest bezpłatną procedurą. 

 

Sprzedawca ma 14 dni, licząc od dnia zbycia auta na zgłoszenie sprzedaży samochodu w Urzędzie Skarbowym. Natomiast kupujący powinien poinformować urząd o fakcie nabycia auta, składając specjalną deklarację PCC-3 oraz zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (2% od wartości samochodu). Warto wspomnieć, że jeśli wartość pojazdu nie przekracza 1000 złotych, nabywca jest automatycznie zwolniony z tej opłaty. 

To nie koniec formalności. O sprzedaży samochodu należy poinformować także towarzystwo ubezpieczeniowe - zbywca ma na to 14 dni (od daty zawarcia transakcji). Może zrobić to drogą elektroniczną (mailowo) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Ważne, aby w treści pisma zamieścić dane osobowe dotychczasowego posiadacza, jak i posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu (imię, nazwisko, PESEL lub nazwę, siedzibę i numer REGON), numer polisy OC i dołączyć kopię umowy sprzedaży samochodu.

Sprzedający auto ma obowiązek przekazać kupującemu  ubezpieczenie OC samochodu (zgodnie z prawem zbywca nie może zachować polisy OC dla siebie). Nowy właściciel może wypowiedzieć umowę OC lub korzystać z dotychczasowej polisy. Jeśli nabywca zrezygnuje z dotychczasowej umowy, poprzedni właściciel otrzyma od firmy ubezpieczeniowej zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.

Warto dodać, że w przeciwieństwie do OC, ubezpieczenie AC nie przechodzi automatycznie na nowego właściciela pojazdu.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym wskazówkom procedura sprzedaży samochodu przebiegnie bez problemów i ryzyka poniesienia dodatkowych kosztów spowodowanych brakiem dopełnienia niezbędnych formalności.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.