Płatne autostrady

Płatne autostrady w Polsce – ile kosztują i gdzie się znajdują?

marzec, 2024 I Mój Samochód | 3 minuty

Kierowcy w Polsce mają obecnie do dyspozycji 4886,6 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1799,7 km autostrad oraz 3086,9 km tras ekspresowych. Za które z nich trzeba płacić? Ile wynoszą stawki za jazdę po poszczególnych odcinkach autostrad i gdzie wydasz najwięcej? Sprawdź drogi płatne w Polsce.

 

[1] https://www.gov.pl/web/gddkia/aktualna-statystyka-drogowa3

W Polsce do odpłatnych należą niektóre sieci autostrad. Poruszanie się po zdecydowanej większości dróg nie wiąże się z kosztami.

Od 1 lipca 2023 roku odcinki zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad są darmowe. Zwolnienie z opłat nie obejmuje wszystkich. Dotyczy samochodów osobowych, motocykli oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Jeśli masz auto, ponosisz szereg wydatków: ubezpieczenie samochodu OC, paliwo, naprawy, a także opłaty za przejazd wybranymi drogami. W niektórych krajach europejskich przejazdy autostradami są bezpłatne. Należą do nich: Cypr, Estonia, Finlandia, Litwa, Luksemburg i Łotwa. W Niemczech płaci się jedynie za przejazd niektórymi tunelami i mostami, natomiast przeważnie w Europie autostradypłatne. To nie oznacza, że każdy przejazd takimi drogami wiąże się z wydatkami .

Jeśli kalkulujesz koszt podróży, sprawdź, jakie pokonasz płatne odcinki autostrad. Prawie zawsze możesz je ominąć, ale wiąże się to z wydłużeniem czasu jazdy. Sprawdź też limity prędkości na drogach ekspresowych i autostradach, aby uniknąć mandatów i punktów karnych.

 • A2: odcinek Konin – Świecko, poza odcinkiem między węzłami Poznań Zachód i Poznań Wschód (255 km),
 • A4: odcinek Kraków – Katowice (61 km).

Płatne autostrady w Polsce nie są standardem. Przeważnie nie musisz płacić za przejazd. Od 1 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa, która znosi opłaty za autostrady:

 • A2: Konin – Stryków (99 km),
 • A4: Wrocław – Sośnica (160 km).

Od 4 września 2023 roku darmowa stała się również cała autostrada A1. Wcześniej trzeba było płacić za odcinek między Gdańskiem a Toruniem (stacje poboru opłat Rusocin – Nowa Wieś). Zwolnienie z opłaty obowiązuje do końca 2023 roku. Nie wiadomo, czy będzie obowiązywać w przyszłym roku.

Poza tym bezpłatne są:

 • A1: Toruń – obecnie również odcinek Rusocin – Nowa Wieś,
 • A2: Poznań Zachód – Poznań Wschód,
 • A2: Sługocin – Zdżary,
 • A2: Arynów – Ryczołek,
 • A4: Jędrzychowice – Wrocław Bielany,
 • A4: pomiędzy poszczególnymi zjazdami na obszarze Gliwic,
 • A4: Gliwice-Sośnica – Katowice-Murckowska,
 • A4: Kraków – Korczowa,
 • A6,
 • A8,
 • A18.

Opłaty za autostrady w Polsce zależą od rodzaju pojazdu, liczby odcinków oraz podmiotu, który zarządza danym odcinkiem. Nie wszystkie podlegają GDDKiA – część należy do prywatnych zarządców. Ile kosztuje przejazd autostradą? Klasyfikacja obejmuje:

 1. Pojazdy o dwóch osiach, bez podwójnych kół, nieciągnące przyczepy. Obowiązuje również 1a – motocykle.
 2. Pojazdy o dwóch osiach, z których przynajmniej na jednej zamocowano podwójne koła. Obowiązuje także 2a – pojazdy posiadające łącznie więcej niż dwie osie, bez podwójnych kół.
 3. Pojazdy o trzech osiach, które mają podwójne koła na przynajmniej jednej osi.
 4. Pojazdy o więcej niż trzech osiach, które mają podwójne koła na przynajmniej jednej osi.
 5. Pojazdy, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach, a szczególnie nienormatywne, określone w przepisach Prawo o Ruchu Drogowym.

Ile kosztuje płatna autostrada? Zgodnie z powyższą klasyfikacją na A2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl w powyższych kategoriach obowiązują następujące stawki za km:

 1. 0,20 zł,
 2. 0,46 zł,
 3. 0,46 zł,
 4. 0,46 zł,
 5. 0,46 zł.

Od 11 września wzrosły ceny na A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. Opłata na każdym z trzech odcinków, które mają po 50 km, wynosi:

 1. 15 zł dla motocykli;
 2. 30 zł dla samochodów osobowych o dwóch osiach;
 3. 47 zł dla samochodów osobowych i motocykli z przyczepami;
 4. 109 zł dla pojazdów o więcej niż trzech osiach;
 5. 300 zł dla pojazdów ponadnormatywnych.

Na A4 opłaty za przejazd wynoszą w poszczególnych kategoriach:

 1. 7 zł (za  motocykle i 15 zł (za samochody osobowe oraz inne dwuosiowe),
 2. 27 zł,
 3. 27 zł,
 4. 46 zł,
 5. 46 zł.

Wiesz, gdzie znajdują się płatne odcinki dróg w Polsce i ile kosztują autostrady. Jak za nie zapłacić?

e-TOLL to system poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych w Polsce. Od 1 października 2021 roku zastąpił inne rozwiązanie – viaTOLL. Możesz wybrać jeden z kilku sposobów naliczenia opłaty:

 • Urządzenia pokładowe (OBU), czyli przenośne urządzenie pokładowe. Możesz je zamontować w pojeździe – podłącz do gniazda zapalniczki lub złącza OBD.
 • Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL), czyli system zamontowany w aucie na stałe.
 • Darmowa aplikacja e-TOLL PL.

Aplikacja to wygodna alternatywa dla urządzeń pokładowych, a także Zewnętrznych Systemów Lokalizacyjnych. Dzięki niej możesz łatwo zasilić konto i wnieść opłatę.

Jakie są płatne odcinki e-TOLL PL? Ich lista znajduje się na stronie: etoll.gov.pl/system-e-toll/lista-odcinkow-platnych/.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jakie zasady płatności obowiązują na danych odcinkach. Być może zapłacisz gotówką albo kartą. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.