Trójkąt ostrzegawczy w samochodzie

Poznaj przepisy i ograniczenia, których musi przestrzegać młody kierowca

Samochód | 3 minuty
Kurs na prawo jazdy możesz rozpocząć już na 3 miesiące przed pełnoletnością, a do egzaminu przystąpić na miesiąc przed urodzinami. Dokument odbierzesz, kiedy skończysz 18 lat. Jako młody kierowca musisz się liczyć z pewnymi ograniczeniami i przepisami. Piszemy o nich w tym tekście i odpowiadamy m.in. na pytanie do kiedy będziesz młodym kierowcą.

W polskich przepisach stosuje się określenie okres próbny. Przeważnie używa się go zamiennie, kiedy mówi się o młodym kierowcy. Za takiego uznaje się osobę od 18. do 25. roku życia, która ma prawo jazdy nie dłużej niż 2 lata. Warto sprawdzić, co o młodym kierowcy mówią przepisy.

Zgodnie z art. 91 ustawy o kierujących pojazdami, jeśli chodzi o okres próbny, wiek nie ma znaczenia. Do prowadzących, którzy są w tym okresie, zalicza się tych, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy kategorii B, a od momentu wydania dokumentu nie minęły jeszcze 2 lata[1].

 

[1] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kierujacy-pojazdami-17683547/art-91

Określenie młody kierowca pojawia się w raportach Komendy Głównej Policji dotyczących wypadków w Polsce. Zalicza się do nich prowadzących pojazdy, którzy mają od 18 do 24 lat. Twórcy raportu zwracają uwagę, że najwyższy wskaźnik liczby wypadków na 10 tys. osób dotyczy właśnie tych kierowców. Wynosi aż 12,0. Dla porównania, w przypadku prowadzących 60+ ten wskaźnik wynosi tylko 3,64[1].

Z tego względu wprowadzono pewne ograniczenia dla młodych kierowców. Poza tym może się zdarzyć, że zapłacą oni więcej za ubezpieczenie samochodu niż prowadzący pojazdy z dłuższym stażem i pozytywnym przebiegiem historii polis OC – ostateczna cena zależy jednak od wielu innych czynników.

Jeśli chcesz wiedzieć, ile zapłaci młody kierowca za ubezpieczenie OC, skorzystaj z kalkulatora na naszej stronie i oblicz wysokość składki.

[1] https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html, dane za 2022 rok.

„Okres próbny” trwa 2 lata (nie zależy od wieku kierowcy, a jego doświadczenia – jest liczony od momentu uzyskania prawa jazdy kat. B po raz pierwszy). Po tym czasie nie obowiązują Cię ograniczenia, które wynikają z ustawy o kierujących pojazdami.

Ile czasu jest się młodym kierowcą z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego? Przeważnie do 25-26 roku życia możesz spodziewać się, że wiek będzie przyczyniać się do wyższej składki na OC. Ubezpieczyciele biorą również pod uwagę doświadczenie kierowcy. 

Ustawa o kierujących pojazdami wprowadza pewne zasady w okresie próby. Przepisy nakładają na młodych kierowców następujące obowiązki:

  • Między 4. a 8. miesiącem musisz odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także praktyczne szkolenie z zakresu zagrożeń.
  • Masz obowiązek przedstawić zaświadczenie o ukończeniu wspomnianych szkolenia i kursu staroście, zanim minie 8 miesięcy od wydania prawa jazdy.
  • Przez 8 miesięcy będziesz jeździć pojazdem, na którego przodzie i tyle znajduje się biała nalepka z zielonym symbolem liścia klonowego.

Wspomniany kurs trwa dwie godziny i obejmuje teorię. Możesz w nim uczestniczyć bezpłatnie. Następnie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego wydaje zaświadczenie, że masz je za sobą. Natomiast szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym prowadzi ośrodek doskonalenia techniki jazdy i to już wiąże się z zapłatą. Zajęcia trwają godzinę i mają formę praktycznych ćwiczeń. W tym przypadku również musisz uzyskać zaświadczenie. Powinno ono trafić do starostwa.

Okres próbny dla młodych kierowców wiąże się także z ograniczeniami. Jakimi? 

Przepisy określają również, jak możesz korzystać z pojazdu w okresie próby. Pamiętaj, że nie wolno Ci:

  • przekraczać 50 km/h na terenie zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym, 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;
  • mieć działalności gospodarczej, która polega na prowadzeniu pojazdu określonego w kategorii B;
  • pracować jako kierowca pojazdu określonego w kategorii B;
  • kierować pojazdem nieoznakowanym symbolem liścia klonowego.

Za ten czyn grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Młody kierowca musi pamiętać, że jeśli w okresie próby popełni dwa wykroczenia, za które otrzyma mandat karny, albo będą one stwierdzone wyrokiem sądu lub organu orzekającego w postępowaniu dyscyplinarnym, okres próby wydłuży się o 2 lata. 3 wykroczenia lub przestępstwa wiążą się z całkowitą utratą uprawnień. Zatem młody kierowca za kilkukrotne przekroczenie prędkości może stracić prawo jazdy.

Czy młody kierowca może jeździć sam? Tak, przepisy tego nie zarabiają. Ogólnie obowiązujące ograniczenia mają m.in. zmniejszyć liczbę wypadków i kolizji, a także lepiej przygotować młodych do prowadzenia aut.

Nie masz prawa jazdy? Załóż Profil Kandydata na Kierowcę i rozpocznij kurs. Kiedy już będziesz mieć uprawnienia, pamiętaj o okresie próby. Przygotuj się jak najlepiej do jazdy, również pod względem teoretycznym. Naucz się, jak sobie radzić z różnymi sytuacjami na drodze, ale też dowiedz się, jak i kiedy zgłosić szkodę po kolizji. To wiedza, która prędzej czy później może Ci się przydać. 

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.