Trójkąt ostrzegawczy w samochodzie

Poznaj przepisy i ograniczenia, których musi przestrzegać młody kierowca

Samochód | 3 minuty
Kurs na prawo jazdy możesz rozpocząć już na 3 miesiące przed pełnoletnością, a do egzaminu przystąpić na miesiąc przed urodzinami. Dokument odbierzesz, kiedy skończysz 18 lat. Jako młody kierowca musisz się jednak liczyć z pewnymi ograniczeniami. Sprawdź, na co musisz uważać i o czym pamiętać. 

W polskich przepisach stosuje się określenie okres próbny. Przeważnie używa się go zamiennie, kiedy mówi się o młodym kierowcy. Za takiego uznaje się osobę od 18. do 25. roku życia, która ma prawo jazdy nie dłużej niż 2 lata.

Zgodnie z art. 91 ustawy o kierujących pojazdami okres próbny nie ma związku z wiekiem kierowcy. Ten status odnosi się do osób, które uzyskały po raz pierwszy prawo jazdy kategorii B, a od momentu wydania dokumentu nie minęły jeszcze 2 lata. Co ciekawe, ta kwestia została poruszona w ustawie o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 roku, ale przepisy nie nabrały mocy prawnej. Miały wejść w życie już kilka lat temu. Nie wiadomo, kiedy to się stanie i czy w ogóle do tego dojdzie.

Te przepisy o młodych kierowcach jeszcze nie obowiązują, natomiast od dawna czekają na wprowadzenie. Z dalszej części artykułu możesz się dowiedzieć, jakie są ich założenia. 

Określenie młody kierowca pojawia się w raportach Komendy Głównej Policji dotyczących wypadków w Polsce. Zalicza się do nich prowadzących pojazdy, którzy mają od 18 do 24 lat. Twórcy raportu zwracają uwagę, że najwyższy wskaźnik liczby wypadków na 10 tys. osób dotyczy właśnie tych kierowców i wynosi aż 12,0. Dla porównania, w przypadku osób prowadzących pojazdy, którzy są w wieku 60+ wskaźnik wynosi zaledwie 3,6 (dane z 2022 roku).

Z tego względu planowane są pewne ograniczenia dla młodych kierowców. Jeśli należysz do tej grupy, zapłacisz także więcej za ubezpieczenie samochodu niż prowadzący pojazdy z dłuższym stażem i pozytywnym przebiegiem historii ubezpieczenia OC. Ostateczna składka zależy jednak od wielu innych czynników.

Jeśli chcesz wiedzieć, ile zapłacisz jako młody kierowca za ubezpieczenie OC, skorzystaj z kalkulatora na naszej stronie i oblicz wysokość składki.

Zgodnie z nieobowiązującymi jeszcze przepisami „okres próbny” ma trwać 2 lata i nie będzie zależał od wieku kierowcy, ale od jego doświadczenia. Początek tego okresu liczy się od momentu uzyskania prawa jazdy kat. B po raz pierwszy. Po tym czasie ograniczenia, które wynikają z proponowanej ustawy o kierujących pojazdami, mają przestać obowiązywać danego kierowcę.

Do kiedy będziesz młodym kierowcą z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego? Możesz spodziewać się, że Twój wiek przyczyni się do ustalenia wyższej składki na OC, jeśli masz nie więcej niż 25, 26 lat. Ubezpieczyciele biorą również pod uwagę doświadczenie kierowcy. Dla towarzystw wiek młodego kierowcy ma znaczenie przy kalkulacji składki na ubezpieczenie OC. 

Ustawa o kierujących pojazdami zakłada pewne zasady w okresie próby. Jeśli przepisy wejdą w życie, nałożą na młodych kierowców obowiązki, które wymieniamy niżej.

  • Między 4. a 8. miesiącem odbędziesz kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także praktyczne szkolenie z zagrożeń.
  • Przedstawisz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i kursu staroście, zanim minie 8 miesięcy od otrzymania prawa jazdy.
  • Przez pierwsze 8 miesięcy będziesz jeździć pojazdem, na którego przodzie i tyle znajduje się okrągła, biała nalepka z zielonym symbolem liścia klonowego.

Wspomniany kurs dokształcający trwa dwie godziny i obejmuje teorię. Możesz w nim uczestniczyć bezpłatnie. Następnie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego wydaje zaświadczenie, że masz go już za sobą. Natomiast szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym prowadzi ośrodek doskonalenia techniki jazdy i to już wiąże się z opłatą. Zajęcia mają trwać godzinę i mieć formę praktycznych ćwiczeń. W tym przypadku również otrzymasz zaświadczenie. Powinno ono trafić do starostwa.

Okres próbny dla młodych kierowców ma się także wiązać z ograniczeniami. Jeśli przepisy wejdą w życie, prowadzący auta muszą się liczyć z tym, że będą musieli przestrzegać niższych limitów prędkości.   

Zgodnie z nieaktywnymi przepisami nie wolno Ci będzie przekraczać

  • 50 km/h na terenie zabudowanym,
  • 80 km/h poza obszarem zabudowanym,
  • 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.
Według nieaktywnych przepisów nie możesz mieć działalności gospodarczej, która polega na prowadzeniu pojazdu określonego w kategorii B. Poza tym masz zakaz kierowania pojazdem nieoznakowanym symbolem liścia klonowego. Przepisy zabraniają Ci również pracować jako kierowca pojazdu określonego w kategorii B.

Za ten czyn można otrzymać wyrok do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli poszkodowany umrze albo odniesie poważny uszczerbek na zdrowiu, kara wynosi do 8 lat.

Jeśli nieaktywna ustawa wejdzie w życie i w okresie próby jako młody kierowca popełnisz dwa wykroczenia, za które otrzymasz mandat karny, okres próby wydłuży się o 2 lata. Ta sama konsekwencja dotyczy sytuacji, gdy mandaty będą stwierdzone decyzją sądu lub organu orzekającego w postępowaniu dyscyplinarnym.

3 wykroczenia lub przestępstwa wiążą się z całkowitą utratą uprawnień. Zatem jako młody kierowca za kilkukrotne przekroczenie prędkości możesz stracić prawo jazdy.

Wiesz już, co grozi młodemu kierowcy za spowodowanie wypadku, a czy taki kierowca będzie mógł jeździć sam? Tak, przepisy mają tego nie zabraniać.

Nie masz prawa jazdy? Załóż Profil Kandydata na Kierowcę i rozpocznij kurs. Kiedy już będziesz mieć uprawnienia, pamiętaj o okresie próby. Przygotuj się jak najlepiej do jazdy, również pod względem teoretycznym. Naucz się, jak sobie radzić z różnymi sytuacjami na drodze, ale też dowiedz się, jak i kiedy zgłosić szkodę po kolizji. To wiedza, która prędzej czy później może Ci się przydać – niezależnie od tego, czy planowane przepisy wejdą w życie. 

Źródła:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kierujacy-pojazdami-17683547/art-91

https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html, dane za 2022 rok.

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.