.

Profil Kandydata na Kierowcę – co to jest i jak go założyć?

Samochód | 5 minut

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to dokument zawierający Twoje dane jako przyszłego kierowcy. Dzięki niemu możesz rozpocząć kurs prawa jazdy i przystąpić do egzaminu. Jak złożyć wniosek PPK o profil kierowcy i do czego jest Ci on potrzebny?

Spis treści:

Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę (numer PKK) i kiedy jest wymagany?

Profil PKK to elektroniczny dokument generowany przez organ, który wydaje prawo jazdy. Zawiera on informacje na temat kandydata na kierowcę, któremu przyporządkowany jest numer. Dane te trafiają do systemu teleinformatycznego, do którego dostęp mają m.in. szkoły nauki jazdy. Rozwiązanie to wprowadzono z wielu powodów, takich jak m.in.:

 • Możliwość sprawdzenia, czy zainteresowany kursem nie ma zakazu prowadzenia pojazdów.
 • Eliminowanie nieprawidłowości w ośrodkach szkolenia kierowców, np. pod względem liczby godzin jazdy – każda taka godzina musi być ewidencjonowana w systemie.

Dostęp do PKK jest dla szkół nauki jazdy w pełni darmowy. Numer jest nadawany w przypadku:

 • Ubiegania się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy.
 • Ubiegania się o dodatkowe kategorie prawa jazdy.
 • Sprawdzenia kwalifikacji.
 • Zwrotu zatrzymanego prawa jazdy.
 • Przywrócenia uprawnień cofniętych na okres powyżej roku.
 • Przywrócenia uprawnień cofniętych ze względu na utratę kwalifikacji.
 • Wymiany prawa jazdy zagranicznego z koniecznym egzaminem teoretycznym.

Jeśli chcesz zrobić prawo jazdy na samochody osobowe, ciężarowe do 3,5 t lub autobusy, potrzebujesz PKK. Jak wyrobić profil kierowcy?

Jak założyć profil kierowcy?

PKK możesz wyrobić w wydziale komunikacji, ale masz też opcję złożenia wniosku o profil kierowcy online. Sprawdź, jak to zrobić.

Założenie profilu kierowcy w wydziale komunikacji

Żeby utworzyć profil kursanta, możesz wybrać się osobiście do urzędu, do wydziału komunikacji, pod który podlegasz, i musisz złożyć stosowny wniosek o profil kierowcy. Jeśli chcesz to zrobić stacjonarnie, to w zależności od miejsca zamieszkania, udaj się do starostwa powiatowego, urzędu miasta lub urzędu dzielnicy (w przypadku Warszawy).

Założenie Profilu Kandydata na Kierowcę online

Najwygodniej uzyskasz profil kierowcy, korzystając z Elektronicznej Skrzynki Podawczej PWPW. Formularz rejestracyjny znajdziesz tutaj: esp.pwpw.pl/Account/RegisterUser. Wprowadź wszystkie wymagane dane.

Następnie, po założeniu konta, zaloguj się do systemu. W kolejnym kroku kliknij „Złóż wniosek”, wybierz województwo i urząd właściwy dla miejsca Twojego zamieszkania oraz rodzaj sprawy. Jeśli chcesz uzyskać prawo jazdy, to kliknij „Uprawnienia kierowców” i następnie „Wydanie prawa jazdy”.

W kolejnym kroku musisz potwierdzić swoje dane osobowe i wybrać wnioskowaną kategorię uprawnień. Dodaj wymagane załączniki i wypełnij kilka oświadczeń.

Na koniec złóż elektroniczny podpis własnym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. Po podpisaniu wniosek trafi do wybranego przez Ciebie urzędu, gdzie będzie weryfikowany. Kiedy zostanie już wygenerowany numer PKK, możesz zapisać się na kurs w szkole nauki jazdy.

Sprawdż też, jak mądrze wybrać pierwszy samochód.

Co jest potrzebne do założenia Profilu Kandydata na Kierowcę?

Żeby skutecznie złożyć wniosek o PKK, przygotuj następujące dokumenty:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 • orzeczenie psychologa o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
 • aktualne zdjęcie;
 • adres zamieszkania;
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego (jeśli nie ukończyłeś 18 lat) – kurs prawa jazdy można rozpocząć najwcześniej na 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości.

Tylko składając kompletny wniosek o profil kierowcy, możesz liczyć na szybkie założenie PKK i uzyskanie numeru.

Ile kosztuje założenie profilu kierowcy?

Założenie profilu PKK jest bezpłatne. Poniesiesz natomiast koszt wyrobienia prawa jazdy, który wynosi 100,5 zł.

Ile się czeka na numer PKK?

Jeśli Twój wniosek o PKK będzie kompletny, to numer uzyskasz od razu. Dłużej może to potrwać wówczas, gdy urząd będzie musiał sprawdzić Twoje dane lub jeśli sytuacja wymagać będzie dodatkowych wyjaśnień.

Jak sprawdzić status PKK?

Status PKK sprawdzisz bezpłatnie na stronie info-car.pl. W tym celu przejdź do zakładki usługi, a następnie prawo jazdy i sprawdź status twojego numeru PKK. Wystarczy podać numer wniosku oraz imię i nazwisko.

Źródła:

 • https://info-car.pl/infocar/artykuly/wirtualna-przyszlosc-szkol-jazdy.html
 • https://info-car.pl/new/aktualnosci/2314

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.