Międzynarodowe prawo jazdy

Międzynarodowe prawo jazdy – kiedy jest potrzebne i gdzie je wyrobić?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Jak ustaliła Interia, liczba aktywnych praw jazdy na koniec 2022 roku wynosiła 22 531 511[1]. Jeśli i Ty masz ten dokument, możesz kierować pojazdami określonego typu. Ale czy w każdym kraju? Czy w Polsce możesz uzyskać międzynarodowe prawo jazdy? Co to za dokument i kiedy musisz go mieć?
Aby uzyskać upoważnienie do kierowania autem za granicą, nie musisz przechodzić przez nowy kurs, tworzyć Profilu Kandydata na Kierowcę czy zdobyć prawo jazdy kategorii B, które obowiązuje w innych krajach. Międzynarodowe prawo jazdy to po prostu kopia Twojego polskiego prawa jazdy, która umożliwia poruszanie się autem za granicą. 
Musisz je mieć, jeśli wyjeżdżasz do kraju, który nie należy do Unii Europejskiej. Jeśli posiadasz międzynarodowe prawo jazdy, możesz kierować pojazdami na terytorium państw, które są stronami Konwencji Wiedeńskiej albo Genewskiej[1]. Pełną listę krajów znajdziesz tutaj.
Kto wydaje międzynarodowe prawo jazdy? Nie musisz daleko szukać – ten dokument wystawi Ci starostwo. Aby go uzyskać, przygotuj odpowiednie dokumenty, a następnie je złóż do urzędu. Dokumenty możesz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście. 

Musisz przygotować kilka dokumentów. Należą do nich:

  • wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy – pobierz go ze strony urzędu albo uzyskaj na miejscu w starostwie;
  • aktualne zdjęcie – o wym. 3,5 x 4,5 cm, czyli takie jak do dowodu osobistego i paszportu;
  • ważne polskie prawo jazdy;
  • potwierdzenie opłaty;
  • dowód osobisty lub paszport. 

Wiesz już, gdzie wyrobić międzynarodowe prawo jazdy. Kolejne pytanie brzmi: ile to kosztuje? Opłata wynosi 35 zł. Możesz zapłacić w kasie starostwa lub na konto. Uwaga: jeśli chcesz zapłacić gotówką w urzędzie, najpierw zadzwoń i dowiedz się, czy istnieje taka możliwość.

W przypadku gdy potrzebne Ci są dwa prawa jazdy – jeden zgodny z Konwencją Genewską, a drugi Konwencją Wiedeńską – zapłacisz 70 zł. Musisz wtedy złożyć dwa zdjęcia i zaznaczyć we wniosku, że potrzebujesz dwóch wzorów dokumentów. 

Zazwyczaj proces wyrabiania dokumentu przebiega szybko. To, ile się czeka na prawo jazdy, zależy tylko od tego, ile zleceń jest w danym urzędzie. Zwykle międzynarodowe prawo jazdy dostaniesz w terminie do trzech dni roboczych, ale przeważnie możesz uzyskać je od razu po złożeniu wniosku. 

Procedura, jak wyrobić prawo jazdy międzynarodowe, jest podobna do tego jak wyrobić polskie prawo jazdy. Samo wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy to nie wszystko, o czym musisz pamiętać, jeśli wyjeżdżasz za granicę własnym autem. Sprawdź, czy polskie ubezpieczenie OC samochodu obowiązuje w danym kraju.

Nasza polisa wystarczy Ci, jeśli jedziesz do Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Andory, Serbii i Czarnogóry lub przejeżdżasz przez ich terytorium. Jeśli decydujesz się na wyjazd poza UE lub Europejski Obszar Gospodarczy, potrzebujesz zielonej karty, czyli potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC Twojego pojazdu w Polsce. Sprawdź, gdzie jeszcze potrzebujesz zielonej karty za granicą i odpowiednio wcześniej zakup ją w swoim towarzystwie. 

Źródło:

[1] https://motoryzacja.interia.pl/prawo-jazdy/news-padl-rekord-w-liczbie-wydanych-praw-jazdy-kobiety-wyprzedzil,nId,6542249

[2] https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-miedzynarodowe-prawo-jazdy

[3] https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/miedzynarodowe-prawo-jazdy,1738/

Dokument ten nie obowiązuje bezterminowo. Warto więc wiedzieć, na jak długo możesz uzyskać międzynarodowe prawo jazdy.

  • Jeżeli potrzebujesz go do krajów, które podpisały Konwencję Genewską, dokument wydaje się na maksymalnie rok. Nie będzie ważny dłużej niż Twoje krajowe prawo jazdy.
  • Jeśli chodzi o kraje, które podpisały z Konwencję Wiedeńską, okres obowiązywania wynosi 3 lata[1].

Jak uzyskać międzynarodowe prawo jazdy? Gdzie musisz złożyć wniosek i jakich potrzebujesz dokumentów?

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.
Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.