Prawo jazdy kategoria B – czym można jeździć?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 
Egzamin na prawo jazdy w Polsce zdaje średnio 35 proc. osób, które do niego podchodzą. Posiadaniem prawa jazdy może się pochwalić 80 proc. mężczyzn i 51 proc. kobiet.[1] Być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale zdobycie prawa jazdy kategorii B uprawnia do jazdy nie tylko samochodami osobowymi, ale również innymi pojazdami. Sprawdź jakimi?
Wspomniane 80 proc. mężczyzn i 51 proc. kobiet posiadających prawo jazdy to wyniki badania przeprowadzonego w 2017 roku przez CBOS.[2] 62 proc. ankietowanych przyznało, że z auta korzysta codziennie, a 9 proc. od 2 do 3 razy w tygodniu. 75 proc. uczestników badania zadeklarowało, że posiada w swoim gospodarstwie domowym przynajmniej jeden samochód. Natomiast jeśli chodzi o zdawalność egzaminu na prawo jazdy, to jesteśmy daleko w tyle za innymi krajami Europy. Na przykład w Wielkiej Brytanii egzamin zdaje 47 proc. podchodzących do niego osób, a w Niemczech aż 90 proc.[3]

Posiadanie prawa jazdy kategorii B uprawnia nie tylko do jazdy samochodami osobowymi, ale również daje możliwość legalnego prowadzenia innych pojazdów. Przede wszystkim mając już zaliczoną kategorię B, możesz jeździć również pojazdami, które objęte są kategoriami AM i B1.[4] Poniżej wyliczamy te, które możesz prowadzić, mając kategorię B:

  • Pojazdy samochodowe – czyli popularne samochody osobowe, przy czym możemy prowadzić wyłącznie auta, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Jednocześnie maksymalna liczba miejsc w aucie może wynieść 9 – wliczając w to kierowcę.
  • Samochód z przyczepą lekką – można prowadzić samochody z lekką przyczepą, taką, której dopuszczalna masa całkowita wynosi 750 kg, czyli teoretycznie maksymalna masa pojazdu z przyczepą nie może przekroczyć 4,25 tony.
  • Samochód z przyczepą inną niż lekka – czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg. Co ciekawe, w tym przypadku ta łączna masa nie może przekroczyć 3,5 tony, a kolejny warunek jest taki, że masa samochodu musi wynosić minimum 133 proc. masy przyczepy. Auto musi mieć po prostu zdolność do ciągnięcia przyczepy o danej masie.
  • Motocykl z silnikiem do 125 cm³mowa tutaj zarówno o skuterach, jak i o motocyklach. Co istotne, żeby móc jeździć takim jednośladem, musisz mieć prawo jazdy kategorii B od minimum 3 lat. Dodatkowe warunki musi spełnić również sam pojazd. Może on rozwijać moc do 11 kW (około 15 KM), a jego współczynnik mocy nie może przekraczać w stosunku do masy całkowitej pojazdu 0,1 kW/kg.
  • Ciągnik rolniczy – możesz kierować ciągnikami rolniczymi lub ciągnikami z lekką przyczepą. Możesz prowadzić również ciągnik z zamocowaną na nim maszyną, ale nie może ona mieć kół. Jazda z przyczepą ciężką wymaga posiadania kategorii T lub B+E.
  • Motorower – którego pojemność nie przekracza 50 cm, a maksymalna prędkość jazdy to 45 km/h.
  • Czterokołowiec lekki – czyli popularny quad, którego masa nie może przekraczać 350 kg, a maksymalna prędkość 45 km/h.
  • Czterokołowiec – pojazdy wykorzystywane do przewozu osób i ładunków. W pierwszym przypadku dopuszczalna masa całkowita to 400 kg, a w drugim – 550 kg.
  • Pojazdy wolnobieżne – np. kombajn rolniczy czy walc. Pojazdy wolnobieżne to pojazdy silnikowe, które ze względu na swoją konstrukcję nie przekraczają prędkości 25 km/h.

 

Jak widzisz, posiadając prawo jazdy kategorii B, możesz jeździć wieloma pojazdami. W pewnych przypadkach musisz jednak spełnić dodatkowe wymagania, tak jak np. przy skuterach. Jak najbardziej możesz jeździć ciągnikiem rolniczym czy samochodem z lekką przyczepą.

[1] PRAWO JAZDY zmiany 2019. Egzamin na prawo jazdy ma być łatwiejszy? Jakie zmiany w prawie jazdy w 2019 roku?, „MotoFakty łódzkie”, [dostęp: 14 lutego 2019], <http://naszemiasto.pl/artykul/prawo-jazdy-zmiany-2019-egzamin-na-prawo-jazdy-ma-byc,4955588,artgal,t,id,tm.html>

[2] Styl jazdy polskich kierowców, „Centrum Badania Opinii Społecznej”, s. 3 [dostęp: 14 lutego 2019], <https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_086_17.PDF>.

[3]  PRAWO JAZDY zmiany 2019. Egzamin na prawo jazdy ma być łatwiejszy? Jakie zmiany w prawie jazdy w 2019 roku?, „MotoFakty łódzkie”, [dostęp: 14 lutego 2019], <http://naszemiasto.pl/artykul/prawo-jazdy-zmiany-2019-egzamin-na-prawo-jazdy-ma-byc,4955588,artgal,t,id,tm.html>

[4] Anna Rychlewicz, Prawo jazdy kategorii B: czym można jeździć z kategorią B?, „Mfind Akademia”, 17 sierpnia 2018, [dostęp: 14 lutego 2019], <https://www.mfind.pl/akademia/dla-kierowcow/prawo-jazdy-kategorii-b-czym-mozna-jezdzic-z-kategoria-b/>.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.