Trójkąt ostrzegawczy w samochodzie

Dowód rejestracyjny tymczasowy – czym jest i kto może się o niego ubiegać?

Samochód | 3 minuty
Podczas rejestracji pojazdu otrzymasz tzw. miękki dowód, czyli pozwolenie czasowe pojazdu. W tym artykule piszemy, jak długo obowiązuje ten dokument i co warto o nim wiedzieć. Dowiedz się, jakie ma ograniczenia i na co pozwala.

Pozwolenie czasowe pojazdu uprawnia Cię do poruszania się po polskich drogach przez określony czas. Przypomina standardowy dowód rejestracyjny, ale nie jest równoważny z tym dokumentem.

Kiedy możesz otrzymać pozwolenie czasowe? Przede wszystkim, gdy złożysz wniosek o przerejestrowanie samochodu. Dzięki temu masz prawo jeździć danym autem, zanim otrzymasz właściwy dowód rejestracyjny – trwa to zazwyczaj ok. 7 dni roboczych.

Pozwolenie czasowe możesz również uzyskać, jeśli chcesz wywieźć pojazd za granicę lub musisz pojechać w jakieś miejsce, aby przeprowadzić badanie techniczne lub naprawę[1]. Jeśli złożysz wniosek, dokument otrzymasz od ręki w wydziale komunikacji. Dzięki temu możesz korzystać z auta i czekać na tzw. twardy dowód rejestracyjny, czyli stały. Koszt wyrobienia tymczasowego dowodu jest niewielki – to kilkanaście złotych[2].

 

[1]https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/czasowa-rejestracja-pojazdu-na-wniosek-wlasciciela--w-celu-umozliwienia-1-wywozu-pojazdu-za-granice-2-przejazdu-pojazdu-z-miejsca-zakupu-lub-odbioru-na-terytorium-rp-3-przejazdu-pojazdu-zwiazanego-z-koniecznoscia-dokonania-badania-technicznego-lub-naprawy

[2] https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/czasowa-rejestracja-pojazdu-na-wniosek-wlasciciela--w-celu-umozliwienia-1-wywozu-pojazdu-za-granice-2-przejazdu-pojazdu-z-miejsca-zakupu-lub-odbioru-na-terytorium-rp-3-przejazdu-pojazdu-zwiazanego-z-koniecznoscia-dokonania-badania-technicznego-lub-naprawy

Tymczasowy dowód rejestracyjny przypomina właściwy dokument, ale ma dwie strony i różowawy odcień. Zawiera najważniejsze informacje o pojeździe. W poszczególnych polach znajdziesz następujące dane:

 • A – numer rejestracyjny
 • B – data pierwszej rejestracji
 • C.1.1 – imię i nazwisko właściciela dowodu rejestracyjnego
 • C.1.2 – numer PESEL lub REGON właściciela dowodu
 • C.1.3 – adres posiadacza dokumentu
 • C.2.1 – nazwisko właściciela pojazdu
 • C.2.2 – numer PESEL lub REGON właściciela pojazdu
 • C.2.3 – adres zameldowania właściciela
 • D.1 – marka auta
 • D.2 – typ pojazdu
 • D.3 – model
 • E – numer identyfikacyjny pojazdu
 • F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu w kilogramach według producenta
 • F.2 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu w kilogramach wraz z pasażerami i ładunkiem
 • F.3 – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (pojazdu i przyczepy)
 • G – masa własna pojazdu z pełnym zbiornikiem paliwa i standardowym wyposażeniem
 • H – data ważności dokumentu
 • I – data wydania dowodu
 • L – liczba osi
 • O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem najazdowym
 • O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez ww. hamulca
 • P.1 – pojemność silnika w cm³
 • P.2 – maksymalna moc netto silnika (w kW)
 • P.3 – rodzaj paliwa
 • S.1 – liczba miejsc siedzących, łącznie z siedzeniem kierowcy
 • S.2 – liczba miejsc stojących

Dokument jest ważny 30 dni od momentu wystawienia. Jeśli masz dowód rejestracyjny tymczasowy, to uprawnia Cię on przez taki czas do jazdy po polskich drogach. Dokument straci ważność, gdy tylko odbierzesz właściwy, stały dowód rejestracyjny. Masz prawo przedłużyć jednorazowo ważność tymczasowego dowodu o 14 dni, ale tylko wtedy, gdy nie możesz odebrać stałego dokumentu.

Pamiętaj o tym, żeby mieć ważny dowód rejestracyjny pojazdu – mandat za jego brak może wynieść od 1500 do 5000 zł[1].

 

[1] https://police.policja.gov.pl/zpl/aktualnos/aktual/46327,Mandat-w-wysokosci-5000-zl-za-brak-dowodu-rejestracyjnego.html

W takim przypadku idź do wydziału komunikacji. Złóż oświadczenie o utracie pozwolenia czasowego. Musisz to zrobić, aby otrzymać stały dokument. Zagubiony dowód rejestracyjny tymczasowy to nic strasznego. Jeśli przytrafi Ci się taka sytuacja, to wcale nie będzie znaczyło, że nie możesz jeździć autem. Fakt, że masz pozwolenie czasowe, uprawnia Cię do korzystania z samochodu. Od 1 października 2023 roku nie musisz mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego, kiedy prowadzisz pojazd[1].

 

[1] https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/od-1-pazdziernika-pojedziesz-bez-dowodu-rejestracyjnego

Wybierz się do wydziału komunikacji. Tam złóż wniosek. Wymagane dokumenty zależą od tego, jaki jest cel wydania miękkiego dowodu. Przeważnie chodzi o przerejestrowanie pojazdu. Wówczas potrzebne są:

 • wniosek o rejestrację;
 • aktualne ubezpieczenie OC samochodu;
 • dokument, który potwierdza prawo własności, np. faktura lub umowa kupna-sprzedaży;
 • dokumenty rejestracyjne;
 • potwierdzenie ważnego badania technicznego.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź nasze porady, jak zarejestrować i ubezpieczyć sprowadzony samochód. Pamiętaj, że dowód tymczasowy nie zawiera danych dotyczących badań technicznych. Nie wybieraj się więc na przegląd pojazdu, kiedy korzystasz z pozwolenia czasowego. Zrób to dopiero po odebraniu stałego dowodu rejestracyjnego.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.