Przerejestrowanie samochodu - jak to zrobić i ile mamy czasu?

Samochód | 4 minuty

Po zakupie pojazdu Twoim obowiązkiem jest dopełnienie kilku formalności w określonych terminach. Jedną z nich jest przerejestrowanie samochodu w wydziale komunikacji, pod który podlegasz. O czym powinieneś pamiętać? Ile masz czasu na przerejestrowanie samochodu?

Spis treści:

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu?

Jeśli Twoje pierwsze pytanie dotyczy tego, czy trzeba przerejestrować samochód po jego zakupie, to odpowiedź brzmi – tak. Zgodnie z przepisami na przerejestrowanie pojazdu masz 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Pamiętaj o tym, że niedopełnienie tego obowiązku może skończyć się dla Ciebie karą w wysokości do 1000 zł. To, jak wysoka będzie opłata, zależy m.in. od tego, czy taka sytuacja zdarzyła Ci się po raz pierwszy i po jakim czasie pojawiłeś się w wydziale komunikacji.

Obowiązek przerejestrowania samochodu wiąże się z pewnymi wydatkami. Koszty, choć są zbliżone, będą się różnić w zależności od tego, czy chodzi o pojazd zarejestrowany w Polsce czy sprowadzony z zagranicy, nowy czy używany. Różnice dotyczą również dokumentów, które musisz obowiązkowo dostarczyć do urzędu – zanim się tam wybierzesz, koniecznie sprawdź, czy aby na pewno przygotowałeś wszystkie, które są wymagane. Ile wynosi opłata za przerejestrowanie samochodu? Najczęściej opłata wynosi 180,5 zł i obejmuje:

 • tablice rejestracyjne – 80 zł,
 • dowód rejestracyjny – 54 zł,
 • znaki legalizacyjne – 12,5 zł,
 • nalepkę kontrolną – 18,5 zł,
 • opłaty ewidencyjne – 2 zł,
 • pozwolenie czasowe na 30 dni – 13,5 zł.

Koszt przerejestrowania samochodu będzie niższy wówczas, gdy kupisz pojazd zarejestrowany w tym samym powiecie, w którym mieszkasz. W takiej sytuacji mamy także do czynienia z przerejestrowaniem samochodu bez zmiany tablic. Ta sama zostanie także naklejka kontrolna. Po uwzględnieniu wszystkich oszczędności, opłata za przerejestrowanie samochodu wyniesie wówczas 82 zł.

Jak przerejestrować samochód?

Jak wspomnieliśmy, wymagane dokumenty do przerejestrowania samochodu mogą być nieco inne w zależności od tego, czy pojazd jest zarejestrowany w Polsce oraz czy jest nowy czy używany. Co potrzeba do przerejestrowania samochodu w przypadku auta już użytkowanego, kupionego w Polsce? Są to poniższe dokumenty:

 • Wniosek o przerejestrowanie samochodu – możesz go pobrać ze strony wydziału komunikacji lub wypełnić na miejscu w urzędzie.
 • Dokument potwierdzający prawo własności pojazdu – może to być np. faktura VAT lub umowa sprzedaży.
 • Karta pojazdu – o ile ją wydano.
 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny – auto musi mieć obowiązkowo aktualne badanie techniczne.
 • Dokument potwierdzający tożsamość właściciela.
 • Tablice rejestracyjne – w przypadku gdy podlegają wymianie.
 • Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Natomiast jeśli auto jest nowe, wymagane są dodatkowe dokumenty do przerejestrowania samochodu, takie jak potwierdzenie zapłaty akcyzy dla pojazdu kupionego w jednym z krajów Unii Europejskiej (innym niż Polska) lub dokument poświadczający odprawę celną, jeżeli auto zostało sprowadzone spoza terytorium UE. W przypadku aut kupionych w salonie potrzebne jest świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów.

Uwaga: tego obowiązku nie musisz dopełniać sam. Jeśli z pewnych względów nie możesz tego zrobić, to napisz upoważnienie do przerejestrowania samochodu dla danej osoby. Wówczas będzie mogła ona dopełnić tego obowiązku bez Twojej obecności. Jeśli wybierzesz kogoś, kto należy do najbliższej rodziny, to nie będzie się to wiązać z opłatami. Natomiast w przypadku, gdy zdecydujesz się np. na kolegę, to zapłacisz 17 zł.

Czy samochód powinien być ubezpieczony, zanim go przerejestrujemy?

Pamiętaj, że do przerejestrowania auta konieczna jest aktualna polisa OC. W Polsce nawet jeden dzień bez takiej ochrony wiąże się z ryzykiem nałożenia kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zatem musisz mieć ubezpieczenie samochodu przed przerejestrowaniem. Do wykupienia OC wystarczy, że posiadasz tablice tymczasowe – kiedy otrzymasz już docelowe tablice, wykonaj jeden telefon na naszą infolinię, a wtedy zmienimy numer rejestracyjny na polisie. Pamiętaj również o tym, że jeśli kupujesz pojazd, to sprzedający musi Ci obowiązkowo przekazać umowę OC. Ile będzie Cię kosztować ochrona ubezpieczeniowa? Skorzystaj z kalkulatora online i wylicz składkę bez wychodzenia z domu:  https://www.allianz.pl/pl_PL/kalkulator-oc-ac.html

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.