Trójkąt ostrzegawczy w samochodzie

Zgubione prawo jazdy – jak je zastrzec, jak wyrobić duplikat?

Samochód | 3 minuty

Z danych CEPIK wynika, że ponad 22 mln Polaków ma prawo jazdy[1]. Dokument ten potwierdza, że masz uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego typu. Co się dzieje, jeśli go utracisz? Czy zgubione prawo jazdy oznacza, że nie możesz prowadzić pojazdu? Jak uzyskać nowy dokument?

 

[1] http://www.cepik.gov.pl/statystyki

Kiedy można stracić prawo jazdy? Licz się z taką karą za przekroczenie limitu punktów karnych. Wtedy nie możesz prowadzić auta. A co w sytuacji, jeśli tylko zgubisz prawo jazdy?

Od 5 grudnia 2020 roku nie musisz wozić ze sobą w aucie dokumentu, który potwierdza uprawnienia do prowadzenia pojazdów[1]. Nie zapłacisz mandatu za fizyczny brak prawa jazdy.

Czy jednak możesz kierować autem, jeśli zapodziejesz gdzieś ten dokument? Tak, nic nie stoi na przeszkodzie. Ważne, że masz uprawnienia, które funkcjonariusz może zweryfikować bez sprawdzania prawa jazdy. Najlepiej jednak zabierz ze sobą inny dokument, którym potwierdzisz tożsamość, np. dowód osobisty.

W Polsce zgodne z przepisami jest prowadzenie samochodu bez prawa jazdy i ubezpieczenia, a także dowodu rejestracyjnego. Nie musisz mieć przy sobie tych dokumentów.

 

[1] https://www.kis.gov.pl/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/JSs9/content/id/10357809

Gdzie zgłosić zgubienie prawa jazdy? Nie wiesz, co się stało z Twoim dokumentem? Zagubienia w Polsce nie musisz zgłaszać na policję. Zrób to, jeśli uważasz, że doszło do kradzieży. Bez względu, z czego wynika utrata prawa jazdy, zastrzeż dokument.
Nieuczciwy znalazca może wykorzystać Twoje prawo jazdy nielegalnie, np. spowodować wypadek i podać Twoje dane jako sprawcy zdarzenia. Nie ma natomiast  możliwości, by ktoś użył prawa jazdy do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. Firmy i banki wymagają dowodu osobistego lub paszportu. Prawo jazdy nie wystarczy.
Jak zastrzec prawo jazdy przez internet i stacjonarnie? Gdzie możesz to zrobić?

Od 1997 roku działa w Polsce system DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Uczestniczą w nim wszystkie banki, a także wiele firm i instytucji. Dzięki temu rozwiązaniu możesz łatwo zastrzec prawo jazdy[1]. Niezależnie od wyboru miejsca zgłoszenia, ścieżka wygląda podobnie. Wniosek o zastrzeżenie zazwyczaj znajdziesz w systemie bankowości elektronicznej. Jeśli nie wiesz, jak go złożyć, skontaktuj się ze swoim bankiem.

 

[1] https://dokumentyzastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/

Chcesz zrobić to stacjonarnie? Wybierz się do wydziału komunikacji, pod który podlegasz. Wypełnij wniosek o wtórnik. Jednocześnie zgłosisz w ten sposób zagubienie dokumentu i potrzebę wyrobienia nowego.

Wolisz zająć się tym online, ale nie przez bank? Skorzystaj ze strony epuap.gov.pl. Znajdź usługę Wydanie wtórnika prawa jazdy i wypełnij wniosek. 

Wiesz już, że wniosek o zastrzeżenie i wyrobienie prawa jazdy po zgubieniu możesz złożyć stacjonarnie lub przez internet. Potrzebne Ci są:

  • wypełniony wniosek o wtórnik prawa jazdy;
  • aktualne zdjęcie o wymiarach: 35×45 mm;
  • potwierdzenia opłaty za wtórnik;
  • skan zniszczonego prawa jazdy – jeśli masz ten dokument i są na nim widoczne podstawowe dane.

Jeśli składasz wniosek online, musisz mieć elektroniczne wersje tych dokumentów. 

Nieuczciwy znalazca może wykorzystać Twoje prawo jazdy nielegalnie, np. spowodować wypadek i podać Twoje dane jako sprawcy zdarzenia. Nie ma natomiast  możliwości, by ktoś użył prawa jazdy do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. Firmy i banki wymagają dowodu osobistego lub paszportu. Prawo jazdy nie wystarczy.
Wiesz, jakie podjąć kroki, jeśli stracisz dokument w Polsce. Co zrobić, jeśli zgubisz prawo jazdy za granicą? Zgłoś sprawę policji. Następnie udaj się do ambasady lub konsulatu. Urzędnik wyda zaświadczenie, które Ci pozwoli kontynuować podróż i wrócić do domu. Pamiętaj, że w innych krajach musisz mieć przy sobie ubezpieczenie samochodu, prawo jazdy i dowód rejestracyjny auta, aby w razie kontroli pokazać je funkcjonariuszom. Za granicą nie obowiązują te same zasady co w Polsce.
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.