Kiedy można stracić prawo jazdy? Nowe przepisy ruchu drogowego 2022

Samochód | 5 minut

Od początku 2022 roku wprowadzono w Polsce nowe przepisy, które zaostrzyły te dotychczasowe. Niektóre zmiany nie wejdą w życie od razu – wyższe niż dotąd mandaty już obowiązują, natomiast nowy taryfikator punktów karnych będzie obowiązywać od 17 września 2022 roku. Kiedy można stracić prawo jazdy zgodnie z obecnymi przepisami?

Spis treści:

Kiedy policja zabiera prawo jazdy?

W ramach zaostrzenia panujących zasad obecnie obowiązują surowsze niż dotąd kary za złamanie przepisów. Łatwiej można stracić prawo jazdy, a po wejściu w życie nowego taryfikatora punktów karnych kierowcy będą musieli szczególnie mieć się na baczności. Część zasad, które dotychczas obowiązywały, pozostała taka sama, ale są i takie, które zmieniono. Każdy kierowca powinien wiedzieć, kiedy policjanci zabierają prawo jazdy – nieznajomość obowiązujących zasad nie uchroni przed utratą tego dokumentu.

Kiedy policja zabiera prawo jazdy na 3 miesiące?

Prawo jazdy można stracić na 3 miesiące za:

  • Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na terenie zabudowanym – kiedy kierowca zostanie przyłapany na tym po raz pierwszy, zapłaci 1500 zł mandatu, a za drugim razem już 3000 zł. Obecnie otrzyma również 10 punktów karnych, ale zgodnie z nowym taryfikatorem od 17 września 2022 roku będzie to już 15 punktów.
  • Przewożenie w pojeździe większej liczby osób niż podana w dowodzie rejestracyjnym samochodu – o ile tych nadmiarowych pasażerów będzie co najmniej trzech.

Jak przebiega przekazanie dokumentu, skoro obecnie nie masz obowiązku wożenia przy sobie w pojeździe prawa jazdy? Niczego to nie zmienia. Kierowca, który ma oddać dokument, musi go dostarczyć do starosty powiatowego. Co istotne – te 3 miesiące zaczną być naliczane dopiero od momentu, kiedy dokument zostanie przekazany. Identycznie wygląda to w przypadku, gdy zostaniemy wezwani do oddania dokumentu po tym, jak otrzymamy zdjęcie z fotoradaru – zabranie prawa jazdy następuje poprzez jego przekazanie do wspomnianego urzędu.

W Polsce najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy policjanci zabierają prawo jazdy za prędkość. Natomiast 5,5 tys. kierowców straciło je w 2020 roku za przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych.

Kiedy policja zabiera prawo jazdy na dłużej niż 3 miesiące?

Z taką karą musi się liczyć kierowca, który popełni przestępstwo lub wykroczenie. Przykładem wykroczenia jest jazda po spożyciu alkoholu, czyli gdy jego zawartość w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila. W takim przypadku sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 do 36 miesięcy.

Kiedy jednak zawartość alkoholu w organizmie przekracza 0,5 promila, sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat. Możliwe nawet, że kierowca już w ogóle nie będzie mógł prowadzić auta – gdy dojdzie do zbiegu przestępstw i np. kiedy efektem spowodowanego przez pijanego wypadku jest śmierć poszkodowanego.

Prawo jazdy można również stracić za ucieczkę z miejsca zdarzenia, w którym są osoby poszkodowane. W takim przypadku zakaz prowadzenia pojazdów może trwać od 3 do nawet 10 lat.

Prawo jazdy straci również kierowca, który nie zatrzyma się do kontroli – nie będzie go mieć przez minimum rok.

Utrata prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych

W przypadku kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok, przekroczenie 20 punktów karnych równa się cofnięciu im uprawnień. Oznacza to, że muszą ponownie przystąpić do kursu na prawo jazdy, a następnie zdać egzamin.

Pozostali kierowcy, którzy mają dłuższy staż w posiadaniu prawa jazdy, nie mogą przekroczyć 24 punktów karnych – wówczas wiąże się to z koniecznością ponownego zdawania egzaminu.

Uwaga na nowe przepisy

Warto pamiętać, że od 17 września 2022 roku wchodzi w życie nowy taryfikator punktów karnych, a wraz z nim wyższe kary. Za przekroczenie prędkości o 50 km/h otrzymamy 15 punktów karnych, taka sama kara grozi za wiele innych wykroczeń. Warto zapoznać się ze szczegółami nowych przepisów.

Źródło:

https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/prawie-55-tys-kierowcow-w-2020-r-stracilo-prawo-jazdy-za-punkty-jak-sprawdzic-stan/jplhnkl

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.