Utrata prawa jazdy – kiedy jest możliwa? Nowe przepisy ruchu drogowego 2024

Samochód | 3 minuty
Przepisy ruchu drogowego regularnie się zmieniają. Powinieneś je znać, ale także mieć świadomość, ile punktów karnych grozi za poszczególne wykroczenia. Kiedy możesz utracić prawo jazdy zgodnie z obecnymi przepisami?

Nowe przepisy dla kierowców nie wprowadzą wielu zmian, ale część z nich należy uznać za istotne. W Polsce w ostatnich latach już je zaostrzano. Obecnie łatwiej stracić prawo jazdy niż jeszcze kilka lat temu możesz. Mowa o nowym taryfikatorze punktów karnych z 2022 roku.

Każdy powinien wiedzieć, za co można stracić prawo jazdy. Nieznajomość obowiązujących zasad nie uchroni przed utratą tego dokumentu. Czy wiesz, kiedy możliwe jest zatrzymanie prawa jazdy za prędkość? Jak długo nie możesz wtedy prowadzić auta?

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące może nastąpić w dwóch poniższych przypadkach.

  • Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym - jeżeli zrobisz to po raz pierwszy, zapłacisz 1500 zł mandatu, a za drugim razem już 3000 zł. Otrzymasz również nawet 15 punktów karnych.
  • Przewożenie w pojeździe większej liczby osób niż liczba miejsc podana  w dowodzie rejestracyjnym samochodu, jeżeli tych nadmiarowych pasażerów będzie co najmniej trzech – w takim przypadku mandat wynosi do 3000 zł. Otrzymasz również do 15 punktów karnych.

Jak dochodzi do odebrania dokumentu, skoro obecnie nie masz obowiązku wożenia przy sobie w pojeździe prawa jazdy? Musisz go dostarczyć do starosty powiatowego. Co istotne, te 3 miesiące zaczną być naliczane dopiero od momentu, kiedy przekażesz dokument. Identycznie wygląda to w przypadku wezwania do oddania dokumentu po tym, jak otrzymasz zdjęcie z fotoradaru – zabranie prawa jazdy następuje poprzez jego przekazanie do wspomnianego urzędu.

Z taką karą musisz się liczyć, gdy popełnisz przestępstwo lub wykroczenie. Do takich wykroczeń należy jazda po spożyciu alkoholu, czyli gdy jego zawartość w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila. W takim przypadku sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 do 36 miesięcy.

Kiedy zawartość alkoholu w organizmie przekracza 0,5 promila, sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Możliwe nawet, że już w ogóle nie będziesz mieć uprawnień do prowadzenia auta. Dotyczy to sytuacji, gdy dojdzie do zbiegu przestępstw, a skutkiem wypadku będzie śmierć poszkodowanego.

Prawo jazdy możesz również stracić za ucieczkę z miejsca zdarzenia, w którym są osoby poszkodowane. W takim przypadku zakaz prowadzenia pojazdów może trwać od 3 do nawet 10 lat.

Prawo jazdy stracisz także wtedy, gdy nie zatrzymasz się do kontroli – nie będziesz go mieć przez minimum rok, a nawet przez 15 lat. 

Za ile punktów zabierają prawo jazdy? Jeśli masz uprawnienia do kierowania pojazdem krócej niż rok, przekroczenie 20 punktów karnych równa się ich cofnięciu. Musisz wtedy ponownie przejść kurs na prawo jazdy, a następnie zdać egzamin.

Jeśli masz dłuższy staż w posiadaniu prawa jazdy, nie możesz przekroczyć 24 punktów karnych. W innym wypadku musisz ponownie zdawać egzamin.

Uwaga: po 17 września 2023 roku punkty karne ponownie kasują się po roku, a nie po dwóch latach. Jednak te, które trafiły na Twoje konto do 16 września, do godziny 23:59, będą na nim widnieć przez 24 miesiące. Nie zmienił się jednak taryfikator punktów karnych. Przywrócono również szkolenia redukujące punkty karne. Możesz w nich uczestniczyć raz na pół roku i usunąć dzięki temu 6 najstarszych punktów. Wiesz już, ile trzeba mieć punktów karnych, żeby stracić prawo jazdy. Pod tym względem nic się nie zmieniło. 

Kolejne podobne wykroczenie popełnione w ciągu 2 lat wiąże się z mandatem w podwójnej wysokości. Jeśli przekroczysz prędkość o 51-60 km/h, zapłacisz 3 tys. zł. W przypadku 61-70 km/h to już 4 tys. zł.

Jeżeli jeździsz autem mimo odebranego wcześniej prawa jazdy, dokumentu nie dostaniesz z powrotem do 6 miesięcy. Jeśli drugi raz zostanie ci zabrane prawo jazdy za prędkość, w okresie, kiedy już możesz prowadzić pojazdy, znowu utracisz je na 3 miesiące. 

Od 1 stycznia 2024 roku Unia Europejska wprowadziła nowe przepisy dla kierowców powyżej 65. roku życia. Seniorzy będą musieli przechodzić dodatkowe badania psychologiczne, aby przedłużyć ważność swojego prawa jazdy. Jeśli ich nie zaliczą, nie będą mogli prowadzić pojazdu. Poza tym UE chce ujednolicić przepisy, aby utrata prawa jazdy, np. w Polsce wiązała się z zakazem prowadzenia w całej Unii. UE pracuje już nad tym, żeby wprowadzić unijny system wymiany danych o kierowcach. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dojdzie do wprowadzenia tych regulacji. 

Źródła:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732/art-135

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kierujacy-pojazdami-17683547/art-102

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.