Co to jest numer VIN samochodu
i jak go sprawdzić?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Skrót VIN oznacza z angielskiego Vehicle Identification Number. Jest to numer identyfikacyjny pojazdu. Tak jak każdy Polak ma numer PESEL, tak każdy samochód ma numer VIN. Jest on nadawany przez producenta, a w Polsce często potocznie jest nazywany numerem nadwozia. Co istotne, składa się on z 17 znaków, które nie są przypadkowe – dzięki nim możesz zdobyć wiele cennych informacji na temat auta.

VIN nadawany jest pojazdom przez producenta zgodnie ze standardami, jakie zostały przyjęte w 1981 roku. Wcześniej na świecie nie było określonego standardu przyznawania tego numeru, dlatego producenci stosowali różne zasady numeracji. Aktualnie VIN to 17 znaków, na które składają się cyfry i litery, wyłączone są jednak I, O oraz Q. Znaki te wykluczono, aby nie były mylone z innymi, które wyglądają podobnie, jak się to dzieje np. w przypadku O i 0.

Obecnie stosowane są dwie formy zapisu tych 17 znaków:

  • w krajach Unii Europejskiej wykorzystywana jest norma ISO 3779,
  • w Ameryce Północnej VIN zawiera cyfrę kontrolną, ale numer jest kompatybilny z tym europejskim.

VIN pojazdu składa się z 3 części, z których każda obejmuje inną liczbę znaków. Części te noszą następujące nazwy:

  • WMI - czyli World Manufacturer Identifier. Składa się z 3 znaków, które sugerują kraj pochodzenia samochodu oraz jego producenta. Każdy producent ma nadawany kod przez odpowiedni urząd w swoim kraju, inne oznaczenie ma też każde państwo. W przypadku Polski oznaczenie to pochodzi z przedziału SU-SZ. Jeśli chodzi o inne kraje, to np. Czechy mają TJ-TP, Rosja X3-X0, ale już w Ameryce Północnej ta część numeru VIN będzie nieco inna. Na przykład dla USA – 1, 4, 5. Jak wspomnieliśmy – dla Ameryki Północnej obowiązuje inna forma zapisu. Jeśli chodzi o symbole producentów, to marka Kia ma KN, Honda – JH, a Jaguar – SAJ.
  • VDS - czyli Vehicle Descriptor Section. W tym przypadku mamy do czynienia z 6 znakami. Ta część numeru VIN zawiera informacje techniczne na temat danego auta. Chodzi m.in. o dane o konstrukcji. W przypadku pojazdów z Ameryki Północnej 9. znak wskazuje liczbę kontrolną.
  • VIS - czyli Vehicle Indicator Section. Ta część numeru składa się z ośmiu znaków i zajmuje w numerze VIN pozycje od 10. do 17. To numer przypisany dla danego egzemplarza pojazdu. Najczęściej numer 10. wskazuje rok produkcji pojazdu, a pozycja 11. – miejsce montażu. Kolejne liczby sugerują numer serii pojazdu. Ostatnie 4 znaki numeru VIN zawsze są cyframi. W Ameryce Północnej 10. znak służy do kodowania roku produkcji, a 11. do kodowania zakładu producenta. Jak oznaczane są lata? Litera A to rok 1980, a następne litery alfabetu wskazują kolejne lata, aż do roku 2000, który oznaczony jest literą Y. W przypadku lat 2001-2009 wykorzystywane są cyfry od 1 do 9.

W przypadku numeru VIN nie ma odgórnych zasad, które nakazywałyby jego umieszczenie w konkretnym miejscu. Może on być umieszczony na różnych częściach pojazdu w zależności od danego modelu. Najczęściej numer VIN znajdziesz:

  • w dolnym rogu przedniej szyby auta, po stronie kierowcy;
  • na słupku bocznym po stronie kierowcy;
  • na prawym nadkolu;
  • na podłodze bagażnika – po prawej stronie;
  • w kabinie, na podłodze, w okolicach przedniego, prawego fotela.

Oczywiście najłatwiejszym sposobem na sprawdzenie numeru VIN jest otwarcie dowodu rejestracyjnego lub książki serwisowej. Powyżej nie wyczerpaliśmy możliwych miejsc, gdzie możesz znaleźć ten numer. Jeśli zamierzasz kupić dane auto, to dowiedz się wcześniej przed jego obejrzeniem, gdzie dany producent umieszcza numer VIN.

Znajomość numeru VIN, daty pierwszej rejestracji i numeru rejestracyjnego to wystarczające informacje, abyś mógł skorzystać z usługi Historia Pojazdu. Umożliwi ci ona sprawdzenie wielu cennych informacji na jego temat, m.in. tego, jaki stan licznika odnotowała stacja kontroli pojazdów podczas kolejnych przeglądów stanu technicznego auta. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu „Jak sprawdzić historię pojazdu”?
Numer VIN nie jest przypadkowym ciągiem znaków, lecz dzieli się na części, z której każda ma pewne znaczenie. Znajomość tego numeru pozwala uzyskać na temat danego pojazdu wiele ciekawych informacji. Nie jest konieczne ręczne rozkodowanie numeru VIN – można skorzystać np. z usługi Historia Pojazdu lub z licznych dekoderów VIN dostępnych za darmo w Internecie.
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.