Gdzie najlepiej ubezpieczyć samochód?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Poszukując ubezpieczenia, zwracamy uwagę przede wszystkim na najniższą cenę. Jednak cena to nie wszystko. Warto poszukać takiej polisy, która najlepiej odpowiada naszym oczekiwaniom i płacić tylko za to, czego naprawdę potrzebujemy.
Nie wiesz, gdzie ubezpieczyc auto?
W pierwszej kolejności sprawdź, np. w Internecie, gdzie dowiesz się wszystkiego na temat oferowanych ubezpieczeń komunikacyjnych, a szczególnie  ubezpieczenia OC i AC , skonfigurujesz ofertę i wykupisz polisę. Możesz to zrobić szybko i wygodnie, nie ruszając się z domowego fotela. Ale nie musisz się spieszyć. Zanim podejmiesz decyzję, możesz spokojnie i dokładnie przemyśleć swoją decyzję. W Allianz Online możesz sprawdzić różne konfiguracje, aby wybrać taką ofertę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - zarówno pod względem ceny, jak i zakresu ubezpieczeń. Możesz zmienić parametry oferty, usuwając lub dodając do niej nowe opcje.
Klienci polecają Allianz!
Przez Internet możesz szybko, wygodnie i niedrogo ubezpieczyć samochód. Pamiętaj jednak, że zawarcie umowy ubezpieczeniowej to dopiero początek. Umowę ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych - poza wyjątkowymi przypadkami - zawiera się na okres 12 miesięcy. Kupujesz ochronę ubezpieczeniową na cały rok, więc warto wybrać solidnego ubezpieczyciela, który cieszy się wysoką reputacją wśród klientów. O wartości wykupionego ubezpieczenia świadczy jakość oraz zakres świadczeń oferowanych w ramach poszczególnych wariantów ubezpieczeniowych. O tym najlepiej wiedzą klienci, którzy mieli już okazję skorzystać z pomocy oferowanej przez Allianz i polecają naszą ofertę.
47% Klientów przyznało najwyższe oceny w badaniu NPS (9 i 10 w skali 0-10), co oznacza, że bardzo chętnie poleciliby Allianz swoim znajomym i rodzinie (na podstawie badania satysfakcji „Net Promoter Score” z 1 kwartału 2018 roku zrealizowanego na zlecenie Allianz).
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.