Ile kosztuje prawo jazdy w 2019? 

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 
Według wyników badania przeprowadzonego w 2017 roku przez CBOS prawo jazdy posiada w Polsce 80 proc. mężczyzn i 51 proc. kobiet, a 75 proc. ankietowanych ma w swoim gospodarstwie domowym samochód.[1] W Polsce obowiązuje kilkanaście kategorii prawa jazdy, a tą najpopularniejszą jest kategoria B, która daje uprawnienia m.in. do kierowania samochodami osobowymi. Z jakim wydatkiem wiąże się aktualnie zdobycie prawa jazdy?
Zanim poznasz koszty, z jakimi wiąże się możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy, warto, żebyś wiedział, jak wygląda w Polsce zdawalność tych egzaminów. Według raportu przygotowanego przez miesięcznik „Szkoła jazdy” egzamin praktyczny zdaje tylko co trzeci kursant. Dokładnie w 2017 roku przeprowadzono 1,3 mln egzaminów, z czego 35 proc. osób poradziło sobie z egzaminem praktycznym. Jeśli chodzi o egzamin teoretyczny, to 52 proc. prób zakończyło się pozytywnym wynikiem.[2]

Żeby móc zapisać się na kurs na prawo jazdy, musisz albo mieć ukończone 18 lat, albo 17 lat i 9 miesięcy oraz posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Sprawdźmy, ile aktualnie kosztuje uzyskanie prawa jazdy kategorii B, czyli jak wspomnieliśmy – najpopularniejszego. Pierwszym krokiem jest wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę. Musisz wypełnić niezbędny wniosek, który powinieneś dostać m.in. w szkołach jazdy, ale oczywiście druk otrzymasz również w wydziale komunikacji, pod który podlegasz. Dokument ten możesz złożyć albo sam, albo może to zrobić za ciebie członek rodziny, a także szkoła jazdy. W tym ostatnim przypadku jednak pojawia się konieczność uiszczenia opłaty skarbowej, która wynosi 17 zł. Do wniosku musisz dołączyć:

  • orzeczenie lekarskie;
  • orzeczenie psychologiczne;
  • fotografię;
  • dowód osobisty lub pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeśli nie ukończyłeś 18 lat;
  • ewentualnie – ksero starego prawa jazdy, karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie prawa do pobytu w Polsce.

Po złożeniu wniosku w wydziale komunikacji zostanie ci przydzielony PKK i numer identyfikacyjny. Urząd wyrabia profil w ciągu 2 dni. Mając już wyrobiony PKK, możesz się zapisać na kurs prawa jazdy.[3] Do tego etapu twoje koszty to około 200 zł na badania lekarskie i ok. 20 zł za fotografie. Oczywiście ceny mogą się różnić w zależności od miasta.

Wysokość ceny za kurs prawa jazdy uzależniona jest przede wszystkim od danego miasta, ale również od tego, jak znana jest dana szkoła. Kurs podstawowy składa się z 30 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznych. Teoria to oczywiście wykłady, poznanie zasad ruchu drogowego, a godziny praktyczne to m.in. jazda na placu manewrowym i po mieście. Za kurs prawa jazdy zapłacisz od 1200 zł do nawet 2300 zł. Warto obserwować promocje i korzystać z nich. Najwięcej za kurs zapłacisz w dużych miastach i w renomowanych szkołach.

Kiedy już zaliczysz kurs prawa jazdy, musisz zapłacić za możliwość podejścia do egzaminu. W przypadku egzaminu teoretycznego jest to koszt 30 zł, natomiast w przypadku praktycznego – 140 zł. Kiedy już pomyślnie zdasz egzamin, pozostaje ci jeszcze opłata 100,5 zł za złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy.

Zakładając, że uda ci się zdać egzamin za pierwszym razem, zdobycie prawa jazdy może się wiązać z kosztem od około 1600 do około 2700 zł. Jednak za każde kolejne podejście do egzaminu będziesz musiał ponownie zapłacić, podobnie jak za każdą dodatkową godzinę w szkole nauki jazdy.

Na całkowite koszty prawa jazdy składa się nie tylko sam kurs, ale również badania, zrobienie fotografii, opłaty za podejście do egzaminów i wyrobienie samego prawa jazdy. Przed wyborem szkoły koniecznie zapoznaj się z ofertą lokalnych firm, zapytaj znajomych o rekomendacje, a być może znajdziesz atrakcyjną ofertę.

[1] Styl jazdy polskich kierowców, „Centrum Badania Opinii Społecznej”, s. 3 [dostęp: 14 lutego 2019], <https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_086_17.PDF>.

[2] Egzaminy na prawo jazdy za trudne? Zdaje tylko co trzeci kandydat, „Bankier”, 20 lutego 2018 [dostęp: 14 lutego 2019], <https://www.bankier.pl/wiadomosc/Egzaminy-na-prawo-jazdy-za-trudne-Zdaje-tylko-co-trzeci-kandydat-7573449.html>.

[3] Kamil Kuran, Tajemnicze PKK czyli jak założyć Profil Kandydata na Kierowcę?, „Auto Świat”, 7 maja 2018 [dostęp: 14 lutego 2019], <https://www.auto-swiat.pl/jak-zalozyc-profil-kierowcy/t7tre6e>.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.