ile kosztuje oc samochodu elektrycznego

Ile kosztuje OC samochodu elektrycznego?

Samochód | 4 minuty

Według stanu na koniec sierpnia 2022 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 54 tys. samochodów elektrycznych. Jak informuje PZPM i PSPA (Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych), zainteresowanie takimi autami rośnie, ale daleko im do popularności samochodów spalinowych. Polacy nie znają jeszcze dobrze tych pojazdów i mają wiele obaw. Między innymi interesuje ich to, ile wynosi OC za samochód elektryczny. Z jakim wydatkiem musisz się liczyć, jeśli zdecydujesz się na takie auto?

Spis treści:

W Polsce każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Dotyczy to również właścicieli samochodów elektrycznych. Nie traktuj tego jednak wyłącznie jako konieczności wynikającej z przepisów. Otóż polisa OC chroni Cię przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. Jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo poszkodowanemu, który otrzymuje odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego – nie musi dochodzić tych środków od sprawcy zdarzenia.

Ponadto miej na uwadze, że w Polsce już jeden dzień bez ochrony ubezpieczeniowej wiąże się z ryzykiem nałożenia kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku braku OC przez ponad 14 dni właściciel samochodu osobowego w 2022 roku zapłaci 6020 zł.

Przejdźmy więc do kwestii, ile kosztuje OC samochodu elektrycznego. Zależy to od wielu czynników.

Przepisy nie narzucają na towarzystwa ubezpieczeniowe, jakie czynniki mają brać pod uwagę, wyliczając składkę na OC. Nie określają również, jaka ma być ważność poszczególnych czynników. Oto co może wpływać na wysokość składki na OC:

  • Wiek kierowcy – czynnik ten ma znaczenie z tego względu, że tzw. młodzi kierowcy są statystycznie najczęściej sprawcami wypadków i kolizji. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w 2021 roku prowadzący pojazdy, którzy mieli od 18 do 24 lat, spowodowali 3 653 wypadki, w których zginęły 382 osoby, a 4 630 zostało rannych. W ich przypadku mamy najwyższy wskaźnik liczby takich zdarzeń na 10 tys. populacji i wynosi on 13,77. Dla porównania w przypadku osób w wieku 25-39 lat wynosi on 7,85, a dla seniorów 60+ to 3,49. Najczęściej za młodego kierowcę uważa się osobę do 26. roku życia.
  • Czas posiadania prawa jazdy – z wyższą ceną OC z tego tytułu muszą się liczyć najczęściej ci kierowcy, którzy mają uprawnienia krócej niż 2 lata.
  • Historia przebiegu ubezpieczenia – to czynnik, który ma bardzo duże znaczenie. Jeśli masz już za sobą lata korzystania z ubezpieczenia OC samochodu i w tym czasie towarzystwo nie wypłacało odszkodowań z polisy, działa to na Twoją korzyść. Jeśli jednak miało to miejsce, i to nie raz, to może to zwiększyć koszt ochrony.
  • Miejsce użytkowania pojazdu – na niższą cenę możesz liczyć wówczas, gdy z auta będziesz korzystać tam, gdzie statystycznie rzadziej dochodzi do wypadków. W przypadku dużego miasta cena będzie najczęściej wyższa niż w małej miejscowości.
  • Pojazd – marka, rodzaj, model, przebieg dotychczasowy i przewidywany, wartość auta i nie tylko. Samochody elektryczne to najczęściej pojazdy nowe lub kilkuletnie. Ich stan zatem nie wpływa negatywnie na ryzyko spowodowania wypadku. Są wyposażone w nowoczesne systemy zwiększające bezpieczeństwo, a to wszystko są czynniki, które mają wpływ na obniżenie składki na OC.

OC na samochód elektryczny =oblicza się zatem tak samo jak dla auta spalinowego. Przygotowaliśmy dla Ciebie kalkulator, za pomocą którego możesz wyliczyć wysokość składki za OC online. Sprawdź, ile będzie Cię kosztować taka ochrona. Pamiętaj także, że warto mieć w jednej umowie atrakcyjne opcje dodatkowe takie jak assistance, ochronę prawną oraz NNW. Wystarczy, że wybierzesz u nas dowolny pakiet ubezpieczenia, a wspomniane umowy dodatkowe otrzymasz w cenie polisy. Pakiet assistance specjalnie przystosowany do Twojego elektryka to kolejny argument, który przemawia za wyborem auta elektrycznego.

 

Źródła:

https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff0/
Page_a47c431_14bed81a009__7ff2/Page_a47c431_14bed81a009__7fef?_afrLoop=309948942500205&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=ci5v7e7je_29

https://pspa.com.pl/2022/informacja/moj-elektryk-dynamizuje-rozwoj-polskiego-rynku-samochodow-z-napedem-elektrycznym/

https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.