Jak sprawdzić liczbę punktów karnych przez internet w 2023?

Samochód | 4 minuty

Przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych wiąże się z utratą prawa jazdy. We wrześniu 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady ich przyznawania i tym samym wzrosło ryzyko utraty uprawnień do prowadzenia pojazdu. Obecnie kierowca za jedno wykroczenie może dostać nawet 15 punktów karnych. Jeśli nie masz pewności, czy na Twoim koncie widnieją jeszcze takie punkty, to koniecznie to zweryfikuj. Jak sprawdzić liczbę punktów karnych?

Spis treści:

Jak sprawdzić liczbę punktów karnych online

Zdarzyło Ci się złamać przepisy, nałożono na Ciebie mandat, ale nie pamiętasz, kiedy to było? Nie wiesz, czy otrzymałeś punkty karne? Zatem koniecznie to zweryfikuj. Jak sprawdzić, ile punktów karnych masz na koncie? Możesz to zrobić na komisariacie policji po okazaniu dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość, natomiast nie dowiesz się, ile takich punktów ma ktoś inny, nawet jeśli jest to bliska dla Ciebie osoba. Można zrobić to też online. Sprawdź punkty karne przez internet krok po kroku:

  1. Wejdź na stronę – dummy https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/punkty-karne-ile-mam-punktow-karnych-za-mandaty-online.
  2. Zaloguj się za pomocą banku, loginu i hasła lub załóż konto.
  3. Po poprawnym zalogowaniu się wyświetli Ci się informacja o liczbie punktów karnych na dany dzień.

Mam 24 punkty karne – co teraz?

Wiesz już, jak sprawdzić liczbę punktów karnych online. Oczywiście idealnie, jeśli okazało się, że nie ma ich na Twoim koncie. Co jeśli jednak masz 24 punkty karne? To oznacza, że powinieneś być bardzo ostrożny, gdyż kolejne złamanie przepisów może się zakończyć utratą prawa jazdy. Jednocześnie pamiętaj, że jeśli masz prawo jazdy krócej niż rok i przekroczysz 20 punktów karnych, to musisz ponownie zaliczyć kurs przygotowujący do egzaminu i jeszcze raz go zdać. Natomiast jeśli masz prawo jazdy dłużej niż rok, to po przekroczeniu 24 punktów stracisz prawo jazdy i otrzymasz skierowanie na egzamin sprawdzający.

Kiedy punkty karne się przedawniają?

Od 17 września 2022 roku, czyli po wejściu nowych przepisów, nałożone punkty automatycznie znikają z konta kierowcy po upływie dwóch lat od opłacenia mandatu.

Liczba punktów karnych a ubezpieczenie OC

Kolejna zmiana, która wynika z modyfikacji przepisów, dotyczy wpływu liczby punktów karnych na cenę ubezpieczenia OC. Ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2328) wprowadzono możliwość sprawdzania historii przestępstw i wykroczeń drogowych przez ubezpieczycieli. Przepisy, które im to realnie umożliwiają, weszły w życie 17 czerwca 2022 roku.

Warto pamiętać, że towarzystwo może brać pod uwagę liczbę punktów karnych przy ustalaniu składki OC, ale nie musi tego robić.

Ponadto to tylko jeden z wielu czynników, które mają wpływ na cenę OC. 

Ile zapłacisz za ochronę? Skorzystaj z kalkulatora.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.