Jak sprawdzić liczbę punktów karnych przez internet?

Samochód | 4 minuty

Przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych wiąże się z utratą prawa jazdy. We wrześniu 2022 roku zaczną obowiązywać nowe zasady ich przyznawania. Wiąże się to z większym ryzykiem utraty uprawnień do prowadzenia pojazdu –kierowca za jedno wykroczenie będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, a wprowadzone zostaną również inne zmiany. Jeśli nie masz pewności, czy na Twoim koncie widnieją jeszcze takie punkty, to koniecznie to zweryfikuj. Jak sprawdzić liczbę punktów karnych?

Spis treści:

Jak sprawdzić liczbę punktów karnych online

Zdarzyło Ci się złamać przepisy, nałożono na Ciebie mandat, ale nie pamiętasz, kiedy to było? Nie wiesz, czy otrzymałeś punkty karne? Zatem koniecznie to zweryfikuj. Jak sprawdzić liczbę punktów karnych? Możesz to zrobić na komisariacie policji po okazaniu dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość, natomiast nie dowiesz się, ile takich punktów ma ktoś inny, nawet jeśli jest to bliska dla Ciebie osoba. Drugim rozwiązaniem jest zrobienie tego online. Jak sprawdzić liczbę punktów karnych przez internet? Wystarczy kilka kroków:

  1. Wejdź na stronę – dummy https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/punkty-karne-ile-mam-punktow-karnych-za-mandaty-online.
  2. Zaloguj się za pomocą banku, loginu i hasła lub załóż konto.
  3. Po poprawnym zalogowaniu się wyświetli Ci się informacja o liczbie punktów karnych na dany dzień.

Mam 24 punkty karne – co teraz?

Wiesz już, jak sprawdzić liczbę punktów karnych online. Oczywiście idealnie, jeśli okazało się, że nie ma ich na Twoim koncie. Co jeśli jednak masz 24 punkty karne? To oznacza, że powinieneś być bardzo ostrożny, gdyż kolejne złamanie przepisów może się zakończyć utratą prawa jazdy. Jednocześnie pamiętaj, że jeśli masz prawo jazdy krócej niż rok i przekroczysz 20 punktów karnych, to musisz ponownie zaliczyć kurs przygotowujący do egzaminu i jeszcze raz go zdać. Natomiast jeśli masz prawo jazdy dłużej niż rok, to po przekroczeniu 24 punktów stracisz prawo jazdy i otrzymasz skierowanie na egzamin sprawdzający.

Jeśli rzeczywiście zgromadziłeś 24 punkty karne albo nawet masz ich mniej, to weź pod uwagę możliwość odbycia szkolenia w WORD (Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego). Jest ono płatne – koszt wynosi 350 zł, a skorzystanie z niego powoduje, że od Twojego konta zostanie odliczonych 6 punktów. Uwaga: po wejściu w życie nowych przepisów od 17 września 2022 roku takie rozwiązanie nie będzie już dostępne.

Kiedy punkty karne się przedawniają?

Według obecnie obowiązujących przepisów punkty karne znikają z Twojego konta po upływie roku od ich nałożenia. Jednak zgodnie z nowymi przepisami zostanie to zmienione. Otóż od 17 września 2022 roku nałożone punkty będą automatycznie znikać z konta kierowcy po upływie dwóch lat, ale nie od momentu ich nałożenia, lecz od dnia, w którym ukarany zapłacił mandat.

Liczba punktów karnych a ubezpieczenie OC

Kolejna zmiana, która wynika z modyfikacji przepisów, dotyczy wpływu liczby punktów karnych na cenę ubezpieczenia OC. Ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2328) wprowadzono możliwość sprawdzania historii przestępstw i wykroczeń drogowych przez ubezpieczycieli. Natomiast odpowiednie przepisy, które im to umożliwią, wejdą w życie od 17 czerwca 2022 roku. Pamiętajmy, że możliwość brania pod uwagę liczby punktów karnych przy ustaleniu składki na OC będzie istnieć, ale to nie oznacza, że towarzystwa muszą obowiązkowo je uwzględniać.

Ponadto będzie to jeden z wielu czynników, które mają wpływ na cenę OC. Jak bardzo punkty karne będą wpływać na wysokość składki? To również pozostaje decyzją towarzystw ubezpieczeniowych, które mogą dobrowolnie ustalać ważność poszczególnych czynników. Prawdopodobnie informacja o liczbie punktów będzie należeć do bardzo istotnych, gdyż wiele mówi o tym, jakim kierowcą jest posiadacz danego pojazdu.

Ile zapłacisz za ochronę? Skorzystaj z kalkulatora - https://www.allianz.pl/pl_PL/kalkulator-oc-ac.html.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.