szkoda całkowita

Szkoda całkowita - wszystko, co musisz wiedzieć

Samochód | 4 minuty

Czasem naprawa pojazdu w ramach OC jest nieopłacalna. Nazywa się to szkodą całkowitą. Co się wówczas dzieje? Ile dostaniesz w ramach likwidacji szkody całkowitej samochodu albo innego pojazdu? Czy jej orzeczenie jest dla Ciebie korzystne?

Spis treści:

Kiedy ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą?

Usunięcie skutków niektórych zdarzeń drogowych jest tak kosztowne, że często okazuje się nieopłacalne. Wtedy ubezpieczyciel orzeka, że doszło do szkody całkowitej. W takim przypadku nie zdecyduje się na to, żeby pokryć koszty naprawy, która miałaby przywrócić stan pojazdu sprzed zdarzenia. Jako poszkodowany otrzymasz pieniądze.

Na jakiej podstawie jako ubezpieczyciel wnioskujemy, że koszt naprawy pojazdu przewyższy jego wartość? Pierwszym źródłem informacji są dla nas profesjonalne katalogi, takie jak np. Eurotax. Jeśli okazuje się, że wartość auta na dzień szkody jest mniejsza niż koszt jego naprawy, wówczas orzekamy szkodę całkowitą.

Szkoda całkowita z OC a szkoda całkowita z AC

Szkoda całkowita z OC sprawcy jest orzekana na innych zasadach niż w przypadku AC. Stwierdza się ją wtedy, gdy koszt naprawy jest wyższy niż całkowita wartość auta. Inaczej jest przy AC. Wówczas szkodę całkowitą orzekamy, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 70 proc. jego wartości.

Załóżmy, że doszło do zdarzenia, w wyniku którego uszkodzony został Twój pojazd wart 10 tys. zł.

  • Zgłaszasz szkodę z OC – ubezpieczyciel wyliczył, że koszt naprawy pojazdu wynosi 8 tys. zł. Nie orzeknie on wtedy szkody całkowitej, tylko wypłaci odszkodowanie, które wystarczy, aby przywrócić pojazdowi stan sprzed szkody.
  • Zgłaszasz szkodę z AC – wynik kalkulacji kosztów naprawy pojazdu jest identyczny jak we wcześniejszym przypadku. Skoro jednak stosunek tych kosztów do całkowitej wartości auta sprzed szkody przekracza 70 proc., to zostanie orzeczona szkoda całkowita. Otrzymasz odszkodowanie – samochód nie zostanie naprawiony przez ubezpieczyciela.

W przypadku autocasco zasady orzekania szkody całkowitej samochodu znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Stwierdzono szkodę całkowitą i co dalej?

Ubezpieczyciel orzekł, że naprawa pojazdu jest nieopłacalna, czyli jej koszt przekracza wartość szacowaną pojazdu na dzień likwidacji. Co się wówczas dzieje?

Jeśli została orzeczona szkoda całkowita z OC to oznacza, że otrzymasz odszkodowanie, które jest równe wartości auta z dnia szkody. Zostanie ono pomniejszone o ustaloną wycenę pozostałości po aucie, czyli wartość tzw. wraku. Zastosowanie ma tutaj metoda dyferencyjna.

Załóżmy, że Twój pojazd był wart w dniu szkody 10 tys. zł. Ubezpieczyciel wycenił wrak na 2 tys. zł, zatem otrzymasz 8 tys. zł odszkodowania.

Na tej samej zasadzie oblicza się odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej z AC. Różnica polega na tym, że koszt naprawy pojazdu nie musi przekraczać wartości auta, żeby szkoda była oceniona właśnie jako całkowita.

Jeżeli ubezpieczyciel stwierdził, że zgłoszona przez Ciebie (jako poszkodowanego) szkoda to szkoda całkowita, to należy Ci się pojazd zastępczy. Gwarantuje to ubezpieczenie samochodu OC. Wtedy wystarczy, że zgłosisz swoją potrzebę ubezpieczycielowi. Auto zastępcze po szkodzie całkowitej z OC użytkujesz do czasu, w którym otrzymasz wypłatę odszkodowania.

Pojazd najlepiej wynająć w sieci wypożyczalni, które współpracują z danym ubezpieczycielem. To proste – ubezpieczyciel sam pośredniczy w takim wynajmie auta i rozlicza koszty wynajmu bezpośrednio z wypożyczalnią czyli bez Twojego udziału. Możesz też skorzystać z usług wypożyczalni na własną rękę i ubiegać się o zwrot pieniędzy u firmy ubezpieczeniowej.

Jeżeli dojdzie do stwierdzenia szkody całkowitej auta w leasingu, umowa leasingowa zostanie przerwana. Wszystkie pozostałe raty i inne świadczenia musi pokryć przedsiębiorca, który korzystał z pojazdu.

Na szczęście każde auto brane w leasing jest obowiązkowo ubezpieczane. Wypłata świadczeń z tytułu OC i AC sprawią, że leasingobiorca nie poniesie strat. Gdy skontaktujesz się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym, po dopełnieniu formalności otrzymasz pieniądze. Zanim zostaną wypłacone, do dyspozycji masz auto zastępcze.

Wycena wraku auta

Czy szkoda całkowita oznacza, że ubezpieczyciel zabiera samochód? Towarzystwo może przejąć wrak, ale nie ma takiego obowiązku. Jeśli tak by się stało, to otrzymasz odszkodowanie odpowiadające wartości pojazdu w nieuszkodzonym stanie. Ubezpieczyciele w przypadku wyceny wraku również korzystają z programów eksperckich.

Jak możesz ustalić cenę sprzedaży tego wraku, jeśli sam chcesz go sprzedać? Możesz sięgnąć do programów eksperckich – nie są one dostępne wyłącznie dla ubezpieczycieli. Innym sposobem jest sprawdzenie ofert w serwisach aukcyjnych – prawdopodobnie znajdziesz inne auta w podobnym stanie.

Jakie odszkodowanie należy się za szkodę całkowitą z OC sprawcy?

Ile dostaniesz w przypadku szkody całkowitej? Wysokość odszkodowania zależy od tego, jak zostanie wyceniony wrak. Otrzymasz kwotę równą wartości pojazdu w dniu szkody pomniejszoną o wartość tego wraku. Jeśli ubezpieczyciel zdecyduje się przejąć pozostałość po aucie, to otrzymasz odszkodowanie, które będzie odpowiadać wartości samochodu z dnia szkody.

Szkoda całkowita a naprawa samochodu

Załóżmy, że wrak trafił do Ciebie. Czy możesz naprawić auto, skoro ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą?

Jak najbardziej masz do tego prawo, ale oceń, czy na pewno Ci się to opłaca. Jeśli jesteś mechanikiem i wiele prac wykonasz samodzielnie, to bardzo prawdopodobne, że zdołasz przywrócić pojazdowi oczekiwany stan. Pamiętaj jednak, że aby dalej użytkować pojazd po takiej naprawie, trzeba doprowadzić go do stanu, w którym zostanie dopuszczony do ruchu – zgodnie z regulacjami prawa o ruchu drogowym.

Zdarza się, że osoba, która ubezpiecza samochód, podaje zaniżoną wartość auta. Szkoda całkowita a zaniżona wartość pojazdu - to połączenie jest naprawdę niefortunne. Przyczyna jest prosta. Ubezpieczyciel wypłaca przecież różnicę między kosztem naprawy a wartością wraku. Kwota ta może wydawać się niewystarczająca.

Jeżeli masz wątpliwości w kwestii szkody całkowitej i chcesz napisać odwołanie, masz do tego prawo. Zwróć uwagę, czy ubezpieczyciel, przygotowując dla Ciebie kosztorys, wziął pod uwagę wszystkie czynniki. By napisać odwołanie, powinieneś dobrze przeanalizować dokumentację sprawy. Przyda się też opinia mechanika. Określ, na co konkretnie liczysz ze strony ubezpieczalni. Na zgłoszenie zastrzeżeń masz do trzech lat. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Odwołać możesz się zazwyczaj na trzy sposoby: listownie, mailem lub osobiście, w punkcie ubezpieczyciela.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.