Jak sprzedać samochód
Praktyczne wskazówki

Samochód | 5 minut
Spis treści:

Przygotuj samochód do sprzedaży

Przygotowanie samochodu do sprzedaży to przede wszystkim zadbanie o to, aby kupujący nie miał żadnych wątpliwości co do chęci zakupu pojazdu. 

Zacznij od dokładnego sprawdzenia stanu technicznego pojazdu i wykonaj niezbędne naprawy. Zrób zdjęcia, które będą Ci potrzebne do przygotowania ogłoszenia. Oprócz tych z zewnątrz samochodu, które zamierzasz wykorzystać w ogłoszeniu nie zapomnij o sfotografowaniu wszystkiego, co może być przydatne w przyszłości (stan wizualny silnika, wyposażenie, uszkodzenia i naprawione elementy, tabliczka znamionowa z numerem VIN oraz ogólny wygląd wnętrza). Czasami zdarza się, że kupujący po zawarciu umowy może zgłosić zastrzeżenia co do stanu faktycznego pojazdu, a posiadanie takich fotografii będzie przydatne do ewentualnego rozstrzygnięcia sporu. Powinieneś także skompletować wszystkie dokumenty, które zamierzasz przekazać kupującemu i wykonać ich kopię. Kupujący mają możliwość sprawdzenia historii pojazdu za pomocą numeru VIN i chętnie z tej możliwości korzystają. Jeśli nie jesteś pierwszym właścicielem auta i wcześniej nie dokonywałeś takiego sprawdzenia, warto to zrobić teraz, aby uniknąć zaskoczenia informacjami przedstawionymi Ci przez kupującego.

Zamieść ogłoszenie lub skorzystaj z usług pośrednika 

Na etapie ogłaszania chęci sprzedaży samochodu masz do wyboru kilka dróg. Pierwsza z nich to samodzielne przygotowanie i zamieszczenie ogłoszenia w portalach motoryzacyjnych lub prasie. Zapisz linki do swoich ogłoszeń. Przydadzą się, gdy będziesz chciał dokonać zmian bądź usunąć ogłoszenie po spisaniu umowy kupna-sprzedaży. Możesz także zlecić sprzedaż samochodu wykwalifikowanej firmie. Pamiętaj wtedy o dokładnym omówieniu procesu sprzedaży i zakresie odpowiedzialności pośrednika. Powinieneś ustalić z komisem kwotę należną Tobie po sprzedaży.Trzecim rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi oferowanej przez salony samochodowe polegającej na pozostawieniu posiadanego pojazdu w ramach rozliczenia za nowy samochód.

Omów formalności i podpisz dokumenty

W momencie, kiedy Twój samochód znajdzie już nabywcę, powinieneś pamiętać o zadbaniu o ważne formalności. Sporządź z kupującym umowę kupna-sprzedaży na obowiązującym formularzu lub odręcznie. Pamiętaj, że w umowie takiej obowiązkowo muszą znaleźć się:

  • data i miejsce zawarcia umowy oraz określenie stron umowy (imię, nazwisko, adres zameldowania, oznaczenie dokumentu tożsamości, nr PESEL, a w przypadku sprzedaży firmie – jej dane),
  • określenie przedmiotu sprzedaży (marka, model, typ, numer rejestracyjny, numer VIN, rok produkcji oraz przebieg, ew. inne informacje o aktualnym stanie technicznym pojazdu, określenie dokonanych napraw i przebytych kolizji),
  • warunki sprzedaży (czyli cena, rodzaj płatności, sposób przekazania pojazdu),
  • oświadczenie zbywającego pojazd o tym, że jest wyłącznym właścicielem pojazdu, a przedmiot sprzedaży jest wolny od wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich.

Dodatkowo umowa powinna rozstrzygać, kto zobowiązany jest do opłacenia podatku z tytułu umowy. Warto także umieścić oświadczenie o przekazaniu kompletu oryginalnych kluczyków, pilotów do alarmu oraz innych elementów będących wyposażeniem auta.

Dokonaj formalności urzędowych

Gdy już sprzedałeś pojazd, masz jeszcze kilka obowiązków.Polisę OC przekazujesz kupującemu, a ten w terminie 30 dni może zdecydować, czy będzie korzystał z Twojego ubezpieczenia, czy samodzielnie ubezpieczy samochód. Niezależnie od jego decyzji w terminie 14 dni powinieneś poinformować swojego ubezpieczyciela o fakcie zbycia pojazdu tak, aby mieć pewność, że ewentualne szkody nowego właściciela nie zostaną przypisane do Twojej historii ubezpieczenia. W przypadku AC – za niewykorzystany okres otrzymasz zwrot składki. W terminie 30 dni powinieneś poinformować o sprzedaży samochodu Wydział Komunikacji. Najlepiej jest to zrobić niezwłocznie, gdyż oficjalnie nadal będziesz figurował w rejestrach urzędowych jako właściciel pojazdu i możesz być niepokojony np. wezwaniami związanymi z wykroczeniami drogowymi zarejestrowanymi za pomocą fotoradarów.Pozostaje jeszcze Urząd Skarbowy. Generalnie obowiązek opodatkowania umowy ma nabywca w terminie 14 dni. Jest jednak jeden wyjątek. Jeśli byłeś posiadaczem pojazdu krócej niż 6 miesięcy wówczas zysk z jego sprzedaży będzie Twoim przychodem w rozliczeniu rocznym i będzie opodatkowany wg standardowych stawek.

Sprzedaż samochodu jest prostą czynnością cywilno-prawną, ale pociąga za sobą wiele obowiązków i formalności. Warto wszystkie czynności przeprowadzić dokładnie i terminowo, a dokumenty związane z operacją zbycia pojazdu zabezpieczyć na wypadek konieczności ich późniejszego odtworzenia.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.