Wypadek za granicą - o czym warto pamiętać

Samochód | 4 minuty

Polacy coraz liczniej i częściej wyjeżdżają za granicę. To cieszy, ale rodzi też pewne obawy. Ze zwiększoną liczbą wyjazdów wiąże się też większe prawdopodobieństwo kolizji i wypadków. Takie zdarzenia są wyjątkowo trudne, bo jako ich uczestnik musisz zmierzyć się z barierą językową, odmiennym prawem drogowym, odległością od domu, a niekiedy też leczeniem. Komu i w jaki sposób zgłosić wypadek za granicą? Jak porozumieć się z drugą stroną wypadku? Czy możesz liczyć na pomoc swojego krajowego ubezpieczyciela? Oto poradnik, dzięki któremu będziesz wiedział, jak zachować się podczas wypadku i kolizji poza granicami kraju.

Pamiętaj, że wypadek za granicą może się przydarzyć każdemu. Nie musisz przecież koniecznie być sprawcą, lecz także ofiarą wypadku drogowego. Zobaczmy, jak postępować w obu tych sytuacjach.

Spis treści:

Jak postępować podczas kolizji?

Jestem sprawcą kolizji... Co dalej?. Najważniejsze to sprawnie i rzeczowo rozwiązać wynikające z nich problemy. Postępowanie powinno wyglądać podobnie, jak przy kolizji na terenie kraju. Przekaż osobie poszkodowanej wszelkie informacje niezbędne do zgłoszenia przez nią szkody jej ubezpieczycielowi. Chodzi przede wszystkim o imię, nazwisko, adres, nazwę marki Twojego auta, numer rejestracyjny, a także dane osobowe właściciela auta, jeśli jest nim ktoś inny niż Ty. Kolejne ważne informacje to nazwa Twojego zakładu ubezpieczeniowego i numer policy OC. Jeśli podróżujesz poza UE, powinieneś także posiadać przy sobie certyfikat Zielonej Karty, która wymagana jest podczas jazdy samochodem w niektórych krajach. Zielona Karta, czyli Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczenia Komunikacyjnego, to dowód, że posiadasz ważne ubezpieczenie OC. Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Karta znacznie straciła na znaczeniu, ale jej posiadanie wciąż jest wymagane m.in. w Albanii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, w Czarnogórze, Iranie, Macedonii, Maroko, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji czy na Ukrainie. 

Kolejny krok to spisanie oświadczenia o kolizji za granicą. Powinno to być oświadczenie sporządzone w języku polskim oraz angielskim. Aby ułatwić sobie zadanie, najlepiej jest przed wyjazdem za granicę przygotować sobie pusty dwujęzyczny druczek i włożyć go do schowka w aucie. Najlepszym rozwiązaniem jest druk Wspólnego Oświadczenia o Zdarzeniu Drogowym, który na swojej stronie udostępnia Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Takie oświadczenie daje obu stronom możliwość wypowiedzenia się odnośnie okoliczności stłuczki. 

Czy należy wzywać policję na miejsce kolizji drogowej? Postępowanie zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju. W większości państw UE nie jest to konieczne, jednak dla bezpieczeństwa przed wyjazdem za granicę sprawdź, co mówi na ten temat prawo w kraju, do którego jedziesz.

Zgłoszenie kolizji do Twojego ubezpieczyciela uruchomi procedurę likwidacji szkód na terenie obcego kraju. Zajmie się tym zagraniczny reprezentant firmy ubezpieczeniowej. Ty jako sprawca nie musisz się już niczym przejmować – wycena szkód komunikacyjnych, wypłata odszkodowania i inne czynności związane z likwidacją będą odbywać się juz raczej bez Twojego udziału. W Allianz możesz szybko zgłosić szkodę po zalogowaniu w serwisie Mój Allianz

Czy ubezpieczać się na wyjazd za granicę?

Jakie ubezpieczenie na wyjazd za granicę? Do tej pory mówiliśmy jedynie o kolizjach, a więc zdarzeniach, w których uszkodzeniu ulegają wyłącznie pojazdy. Musimy jednak liczyć się z tym, że na drogach na całym świecie zdarzają się także wypadki, a w wypadkach cierpią ludzie. Jakie więc ubezpieczenie powinieneś wykupić przed wyjazdem za granicę: komunikacyjne czy zdrowotne?

Jeśli chodzi o wypadki, które Ty spowodujesz, to podstawową pomoc zapewnia Ci ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie pokryje nie tylko koszty naprawy uszkodzonych pojazdów, lecz także akcji ratunkowej na miejscu zdarzenia, leczenia i rehabilitacji poszkodowanych (sprawdź także, o czym powinieneś pamiętać odnośnie OC komunikacyjnego). Jednak kiedy będziesz chciał uzyskać odszkodowanie za naprawę własnego auta po spowodowaniu wypadku, przyda Ci się dodatkowo ubezpieczenie AC. Ubezpieczenie OC/AC to gwarancja najszerszej ochrony.

Czy w takim razie będzie Ci potrzebne także ubezpieczenie zdrowotne za granicą? Tak, bo podczas zagranicznego wyjazdu należy ubezpieczyć się nie tylko na ewentualność wypadku drogowego, ale też innych zdarzeń. Ubezpieczenie zdrowotne na wyjazd za granicę najlepiej jest wykupić w ramach ubezpieczenia turystycznego. A leczenie potrzebne bywa nie tylko w następstwie wypadków komunikacyjnych. Do niefortunnych zdarzeń dochodzi także podczas uprawiania sportów (jazda na nartach, wspinaczka górska), uprawiania turystyki, zażywana kąpieli słonecznych i morskich (poparzenia, ukąszenia zwierząt) czy nawet podczas jedzenia egzotycznych potraw (zatrucia pokarmowe). Turystyczne ubezpieczenie wyjazdu za granicę pozwala uzyskać pomoc w wielu sytuacjach wymagających interwencji medycznej i leczenia.

Odszkodowanie za wypadek za granicą

Jak wygląda postępowanie w przypadku wypadku samochodowego za granicą? Przypomnijmy, że w Polsce jako wypadek kwalifikujemy zdarzenia, w których ucierpiał przynajmniej jeden jego uczestnik, a uszczerbek na zdrowiu wymaga leczenia trwającego dłużej niż 7 dni. Gdy dochodzi do wypadku, konieczne jest wezwanie służb ratowniczych i udzielenie pierwszej pomocy. A jak dochodzić odszkodownia za wypadek spowodowany przez obywatela obcego kraju?

Rozważmy dwie sytuacje: gdy sprawcą zdarzenia jest obywatel kraju, na terenie którego doszło do wypadku oraz gdy sprawcą jest cudzoziemiec (np. na terenie Hiszpanii wypadek spowodował Włoch). Bez względu na wszystko, dochodzenie odszkodowania należy rozpocząć od spisania oświadczenia sprawcy, a najlepiej wspomnianego już oświadczenia obustronnego. Zgłoszenia szkody możesz dokonać bezpośrednio u ubezpieczyciela sprawcy (jest to łatwiejsze w przypadku, gdy sprawcą jest obywatel kraju, w którym przebywasz) bądź w Polsce, u przedstawiciela tego towarzystwa ubezpieczeniowego działającego na terenie naszego kraju.

Jeśli do wypadku doszło na terenie kraju z UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to ubezpieczyciel sprawcy na pewno ma swojego reprezentanta w Polsce – obowiązek jego powołania wynika z unijnego prawa. Jak sprawdzić, kto jest przedstawicielem zagranicznego ubezpieczyciela w Polsce? Informację można uzyskać w Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Które rozwiązanie jest lepsze? Dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy zagraniczego bezpośrednio u jego ubezpieczyciela czy u polskiego reprezentanta? Tak naprawdę nie ma to znaczenia – procedura likwidacji szkody będzie przebiegać tak samo. Kontakt z reprezentantem w Polsce może być dla Ciebie łatwiejszy, bo nie będziesz musiał zmagać się z barierą językową.

Ocena szkód będzie następować zgodnie z prawem obowiązującym na terenie kraju zdarzenia. Po sporządzeniu wyceny ubezpieczyciel lub reprezentant poinformuje Cię o kwocie odszkodowania i wypłaci środki.

Jak wystąpić o likwidację szkody z OC sprawcy zagranicznego, gdy zdarzenie miało miejsce na terenie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym? W tej sytuacji pozostaje zgłoszenie wypadku do ubezpieczyciela sprawcy.

Kolizje i wypadki za granicą to nie katastrofa – musisz przyjąć, że jeśli jeździsz autem poza granicami kraju, to takie zdarzenie może Ci się przytrafić. Najważniejsze, byś zadbał o właściwe ubezpieczenia przed wyjazdem oraz wiedział, co robić w przypadku stłuczki oraz wypadku.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.