Ubezpieczenie NNW komunikacyjne co obejmuje?

Samochód | 5 minut

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, często decydujemy się na dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne. Jednym z nich jest ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. W jakich sytuacjach zapewni nam ono pomoc i na jakie wsparcie możemy liczyć?

Spis treści:

Ubezpieczenie NNW samochodu – co to jest?

Ubezpieczenie NNW to dość szeroka kategoria – możemy się z nim spotkać przy ubezpieczeniu na życie, ubezpieczeniu turystycznym oraz dummy ubezpieczeniu samochodu. Tym razem zajmiemy się ubezpieczeniem NNW komunikacyjnym, adresowanym do kierowcy i pasażerów pojazdu.

Co to jest ubezpieczenie NNW komunikacyjne? To ubezpieczenie, które zapewnia finansową pomoc kierowcy oraz innym osobom podróżującym ubezpieczonym autem, w razie gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Dotyczy to sytuacji, które mają miejsce:

  • w trakcie jazdy autem;
  • podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego.

Czy warto kupić NNW komunikacyjne? Cóż, liczby podpowiadają, że tak. W 2018 doszło do 31 674 wypadków, w których zginęły 2 862 osoby, a 37 359 osób zostało rannych.[1] I choć z roku na rok widać wyraźny spadek w liczbach wypadków, zabitych czy rannych, to nadal skala zjawiska jest duża. Statystycznie każdego dnia zeszłego roku dochodziło do ponad 80 wypadków. Ubezpieczenie NNW chroni nas właśnie w takich sytuacjach. Tym bardziej, że nawet jeśli my prowadzimy ostrożnie i zachowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa, to i tak możemy stać się uczestnikiem wypadku czy kolizji, które spowoduje inny uczestnik ruchu.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW komunikacyjne?

W Allianz można wykupić ubezpieczenie NNW w dwóch wariantach – podstawowym bądź rozszerzonym. Co obejmuje? Wersja podstawowa dotyczy ubezpieczającego, natomiast wersja rozszerzona - kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu. W Allianz ubezpieczenie NNW obejmuje wsparcie finansowe - pieniądze z odszkodowania można przeznaczyć na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego, a w sytuacji, gdy w wyniku wypadku doszło do śmierci, odszkodowanie pozwoli pokryć m.in. koszty pogrzebu.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów – dlaczego się opłaca?

Ile kosztuje podstawowe ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów w Allianz? Ubezpieczenie NNW dla kierowcy otrzymujesz w cenie OC w każdym pakiecie, natomiast dodatkowo w pakietach Plus, Ekstra i Max ochrona jest rozszerzona i dotyczy także pasażerów.

Wypłata świadczenia z ubezpieczenia NNW kierowcy czy pasażera zostaje przekazana osobie poszkodowanej lub osobom najbliższym (jeśli doszło do śmierci osoby ubezpieczonej).

Zajrzyj na naszego bloga i przeczytaj poradnik ubezpieczenia krok po kroku. Dowiedz się także jakie kary grożą za brak ważnego OC oraz jak wybrać ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę.
.

Ubezpieczenie NNW samochodu – czy warto?

Czy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków warto posiadać? Na to pytanie każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Należy zauważyć, że ubezpieczenie NNW samochodu w wariancie rozszerzonym chroni nie tylko nas, ale także wszystkie osoby z nami podróżujące. Warto więc zatroszczyć się zarówno o siebie i swoje zdrowie, jak i o swoich najbliższych.

[1]dummy Raport 2018 - Wypadki drogowe

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.