Ubezpieczenie samochodu na wyjazd

Samochód | 5 minut

Sezon urlopowy trwa i coraz więcej osób decyduje się na podróż, także za granicę, własnym samochodem. Ubezpieczenie samochodu na wyjazd to jedna z tych kwestii, które powinny obowiązkowo znaleźć się na liście rzeczy do załatwienia przed urlopem. W końcu nawet najbardziej doświadczonym kierowcom może przydarzyć się kolizja, awaria czy zatrzaśnięcie kluczyków w aucie.

Spis treści:

Osobne ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę – tak czy nie?

Czy konieczne jest osobne dummy ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę? Nie – wyruszając autem do wielu państw, nie potrzebujemy osobnego ubezpieczenia samochodu na wyjazd. Jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem posiadacza auta na wyjazd za granicę jest dummy ubezpieczenie OC, które i tak jesteśmy zobowiązani posiadać w Polsce.

Nasze ubezpieczenie OC obowiązuje w takich państwach jak: Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Dodatkowe potwierdzenie posiadania ważnego OC za granicą

Jednakże są kraje, które wymagają tzw. Zielonej Karty, czyli Międzynarodowego Certyfikatu Ubezpieczenia Komunikacyjnego. To dokument potwierdzający posiadanie ważnego ubezpieczenia OC. Zieloną Kartę należy mieć, jeśli wybieramy się do tych krajów: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina. Dowiedz się więcej o Zielonej karcie. Warto jednak pamiętać, aby zrobić to z pewnym wyprzedzeniem, ponieważ Zielona karta pojazdu jest drukowana i wysyłana pocztą.

Szukasz informacji na temat ubezpieczenia samochodu? Przeczytaj nasz poradnik ubezpieczenia samochodu krok po kroku.

Dlaczego ubezpieczenie własnego samochodu na wakacje jest tak ważne?

Ubezpieczenie samochodu na wakacje nie powinno ograniczać się do posiadania ważnego OC. Bo choć OC ochroni poszkodowanego, gdy to Ty wyrządzisz szkodę, to nie zabezpieczy już Twojego auta, gdy to zostanie uszkodzone. Dlatego wybierając się poza granice Polski, warto pomyśleć o ubezpieczeniu własnego samochodu na wyjazd – a jedną z takich opcji jest wykupienie ubezpieczenia Autocasco (AC) za granicą. Takie ubezpieczenie chroni nas wtedy, gdy:

 • dojdzie do kolizji z innym samochodem, przeszkodą czy zwierzęciem;
 • nasze auto zostanie skradzione;
 • zniszczeniu lub zgubieniu ulegną dowód rejestracyjny i/lub prawo jazdy;
 • nasze auto zostanie zniszczone z powodu pożaru, powodzi, gradu czy aktu wandalizmu.

Czy AC działa za granicą? Tak, w Allianz ubezpieczenie AC obowiązuje w Polsce oraz europejskiej części pozostałych europejsckich krajów (w tym europejska część Turcji i grecka część Cypru), oprócz Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Gruzji.

Więcej na temat ubezpieczenia AC znaleźć można w innych naszych tekstach: „ 5 powodów żeby razem z OC kupić AC”.

Dodatkowe ubezpieczenie assistance na wakacje

Jakie ubezpieczenie samochodu na wyjazd na granicę warto jeszcze posiadać? Assistance jest usługą, którą zdecydowanie powinniśmy wykupić przed podróżą poza Polskę. Na co możemy liczyć ubezpieczając samochód na czas wyjazdu za granicę i wykupując odpowiedni Assistance na wakacje? To zależy od wybranego wariantu, ale na dalsze podróże zdecydowanie najbardziej komfortowym będzie wariant maksymalny w Allianz, który zapewnia m.in.:

 • naprawę ubezpieczonego pojazdu na miejscu,
 • holowanie ubezpieczonego pojazdu bez limitu km w Polsce oraz do 750 km za granicą,
 • transport pasażerów w dowolne miejsce oddalone od miejsca zdarzenia nawet o 50 km,
 • pojazd zastępczy na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu,
 • zakwaterowanie w hotelu lub powrót do miejsca zamieszkania,
 • wymianę koła w ubezpieczonym pojeździe w przypadku przebicia opony podczas jazdy nim,
 • dostarczenie paliwa do ubezpieczonego pojazdu.

Warto także pamiętać, że Allianz pokrywa koszty wynajmu pojazdu zastępczego do 6 dni (2 razy w roku polisowym) po awarii, zatankowaniu niewłaściwego paliwa, utracie, uszkodzeniu lub zatrzaśnięciu kluczyka lub innego urządzenia do otwierania drzwi. Z kolei po wypadku, pęknięciu przedniej szyby, akcie wandalizmu, kradzieży części ubezpieczonego pojazdu lub kradzieży pojazdu (notatka policyjna) do 10 dni.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.