Ubezpieczenie szyb samochodowych
kiedy warto je kupić?

Samochód | 5 minut

Wielu ubezpieczycieli oferuje opcjonalne ubezpieczenie szyb samochodowych jako dodatek do OC lub AC. Za odpowiednią dopłatą możemy chronić element auta, który jest jednym z bardziej narażonych na uszkodzenia. Co warto wiedzieć o tego typu opcji i czy warto dokupić ubezpieczenie szyb?

Spis treści:

Ubezpieczenie szyb samochodowych – w jakich sytuacjach Ci się przyda

Szyby auta są nieustannie narażone na uszkodzenia. Nawet te drobne – jak niewielkie pęknięcie spowodowane przez kamyk, który wyskoczył spod koła jadącego przed nami pojazdu – mogą skutkować poważnymi konsekwencjami. Po pierwsze, wystarczy nieznaczne uszkodzenie szyby samochodowej, aby otrzymać mandat podczas kontroli policyjnej. Podstawą prawną będzie tutaj dummy Ustawa o ruchu drogowym, art. 66., dotyczący stanu technicznego pojazdu. W podpunkcie 5. przeczytamy o konieczności „zapewnienia dostatecznego pola widzenia kierowcy”. Po drugie, uszkodzona szyba może być także przeszkodą w przedłużeniu ważności badań technicznych.

Co obejmuje ubezpieczanie szyb?

Przede wszystkim na zniszczenia narażona jest przednia szyba pojazdu – to ok. 95% wszystkich uszkodzeń szyb. Oprócz przedniej szyby ochroną w ramach tego typu ubezpieczenia objęte są także szyby boczne oraz tylna (tak jest w Allianz). Ubezpieczenie szyb nie dotyczy w większości polis okna dachowego czy szyberdachów.

Co zatem obejmuje ubezpieczenie szyby i na co zwracać uwagę? Przed wyborem tej opcji zadajmy sobie następujące pytania:

  • Które szyby objęte są ubezpieczeniem?
  • Czy ubezpieczenie szyby działa na terenie Polski, czy także na terenie Europy lub całego świata?
  • Ile wynosi suma ubezpieczenia? Jeśli posiadamy bardzo drogie szyby, a ubezpieczyciel nie będzie mógł skorzystać z zamienników, to bardzo możliwe, że już przy pierwszej szkodzie będziemy musieli dopłacić do wymiany szyby.
  • Czy firma wymaga udziału własnego w naprawie lub wymianie szyby? Ubezpieczyciel zazwyczaj wyraża tę wartość procentowo. Sprawdź nasze ubezpieczenie szyb w opcjach dodatkowych do ubezpieczenia samochodu.

Jest jeszcze jeden ważny argument przemawiający za ubezpieczeniem szyb – ochrona zniżek na AC. Właśnie taką zaletę posiada ubezpieczenie szyb samochodu w Allianz. Jeśli je mamy i będziemy musieli z niego skorzystać, nie wpłynie to na wysokość wypracowanych przez nas zniżek za ubezpieczenie AC (o ile będziemy je zawierać lub kontynuować w Allianz). Pamiętajmy bowiem, że ochrona zniżek na AC w ramach ubezpieczenia szyb działa jedynie w przypadku, gdy zdecydujemy się przedłużyć AC u tego samego ubezpieczyciela. Dzieje się tak, ponieważ ubezpieczyciele raportują szkody związane z szybami do UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego). W momencie zmiany ubezpieczyciela, może to wpłynąć na wysokość naszej składki, ponieważ każda firma ma możliwość wskazania, jakiego rodzaju szkody będzie brać pod uwagę oceniając ryzyko. Jeśli jednak zamierzamy pozostać u obecnego ubezpieczyciela, np. w Allianz, to zdecydowanie warto zadbać i o szyby, i o ochronę zniżek na AC.

Ile kosztuje ubezpieczenie szyb?

Ubezpieczenie szyb w samochodzie możemy dołączyć do naszego ubezpieczenia OC. Nie musimy w tym celu kupować AC. Warto jednak pomyśleć o połączeniu ubezpieczenia szyb z AC. W ten sposób będziemy chronić swoje zniżki za bezszkodową jazdę. W Allianz ubezpieczenie szyb wykupisz w pakiecie Ekstra lub Max. Wybór jednego z tych dwóch pakietów wystarczy, aby chronić szyby auta oraz zniżki na AC.

Szukasz najlepszego ubezpieczenia samochodu? Sprawdź nasz poradnik ubezpieczenia auta krok po kroku, dowiedz się ile wynoszą kary za brak OC i przeczytaj, dlaczego tańsze OC nie zawsze jest dobrym wyborem.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.