Jak zapłacić mandat i czy można zrobić to przez internet?

Samochód | 3 minuty

Zdarza się, że przez moment nieuwagi złamiesz przepisy  drogowe, co może się skończyć nałożeniem mandatu. Nie musisz być złapany na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy policji – wystarczy, że np. przekroczysz prędkość w miejscu, w którym znajduje się fotoradar. Jak zapłacić mandat? Czy możesz to zrobić bez konieczności wychodzenia z domu?

Spis treści:

Gdzie i jak zapłacić mandat?

W 2019 roku Główny Inspektorat Transportu Drogowego wykorzystywał do kontroli ruchu drogowego 435 stacjonarnych urządzeń rejestrujących. To na podstawie danych z tych sprzętów możesz otrzymać mandat z fotoradaru. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym podało, że w 2019 roku nałożono na kierowców na tej podstawie 717 tys. takich mandatów. Wielu zmotoryzowanych zostało też przyłapanych na złamaniu przepisów przez funkcjonariuszy policji. Nawet jeśli jeździsz ostrożnie, to i tak możesz naruszyć prawo drogowe. Jak zapłacić mandat? Przelewem lub od razu na miejscu, u funkcjonariusza policji.

Od 2018 roku radiowozy policyjne są wyposażone w terminal płatniczy, dlatego możesz od razu opłacić mandat kartą czy BLIK-iem. Nie masz jednak takiego obowiązku – możesz to zrobić później, ale w ciągu 7 dni od jego nałożenia. Gdzie wtedy możesz zapłacić mandat? Wszędzie tam, gdzie masz opcję wpłacenia środków na rachunek bankowy – na poczcie, w banku czy po prostu – korzystając z bankowości elektronicznej. Najwygodniejszym sposobem wydaje się być zapłacenie mandatu karnego przelewem. Jak to zrobić?

Jak zapłacić mandat przelewem przez Internet? Instrukcja krok po kroku

Tak, jak i inne opłaty, również i mandat możesz zapłacić, robiąc przelew online. Czego potrzebujesz, żeby dopełnić tego obowiązku, korzystając z bankowości internetowej? Tak naprawdę wyłącznie dostępu do konta, na którym znajduje się wystarczająco duża kwota. Jak zapłacić mandat przez Internet? Podejmij następujące kroki:

  1. Zaloguj się do bankowości elektronicznej lub aplikacji bankowej.
  2. Wybierz opcję realizacji przelewu i z dostępnych – przelew podatkowy.
  3. Jako typ formularza kliknij „Mandaty”.
  4. Uzupełnij niezbędne dane: środki powinny trafić na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (od 2016 roku wszystkie mandaty krajowe, które wystawia Policja, wpływają właśnie na rachunek bankowy opolskiego Urzędu Skarbowego). Jak wspomnieliśmy, zapłata mandatów od straży miejskiej również możliwa jest przez Internet, ale w tym przypadku rachunek bankowy, na który powinny trafić środki, zależy od tego, kto jest wystawcą. Dane konta znajdziesz na mandacie – wystarczy, że zlecisz standardowy przelew i przepiszesz dane odbiorcy. Jeśli jednak zgubiłeś ten mandat, to numer rachunku znajdziesz na stronie straży miejskiej w danym mieście.  
  5. Jako „Typ identyfikatora” wybierz numer PESEL, a w polu „Identyfikator zobowiązania” wpisz serię i numer mandatu.
  6. Zatwierdź operację.

To wszystko – przelew za mandat trafił do urzędu skarbowego. Jak wygląda ta kwestia w przypadku przekroczenia przepisów za granicą? Jak zapłacić np. mandat z Niemiec? Wystarczy, że wykonasz przelew na umieszczony na nim numer konta, ale pamiętaj o podaniu numeru dokumentu.

Czy można się odwołać?

Teoretycznie każdy ma prawo odwołać się od mandatu, ale warto zrobić to wówczas, gdy masz pewność, że nie powinien on być nałożony. Masz na to 7 dni od momentu uprawomocnienia się kary. Musisz to zrobić w sądzie rejonowym, pod który podlega miejsce, w którym nałożono mandat. Następnie zostanie ustalony termin rozpatrzenia sprawy.

Co grozi zapominalskim?

Przekroczenie terminu zapłacenia mandatu wiązać się może z rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego. Urząd skarbowy może ściągnąć środki z nadpłaty podatku. Możliwe jest zajęcie wynagrodzenia, renty czy emerytury, a w ostateczności Twojego mienia. W takim przypadku zapłacisz nie tylko sam mandat, ale również pokryjesz koszty egzekucyjne.

Pamiętaj, że karę możesz otrzymać nie tylko za naruszenie przepisów w czasie prowadzenia auta. W Polsce obowiązkowe jest komunikacyjne dummy ubezpieczenie OC – musi je wykupić każdy posiadacz pojazdu. Wystarczy dzień przerwy w ochronie, aby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny miał prawo nałożyć na Ciebie karę za brak OC. W przypadku aut osobowych ponad 2 tygodnie bez OC oznaczają konsekwencje finansowe równe dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku w Polsce. Dlatego pamiętaj o zachowaniu ciągłości OC.

Dlaczego UFG nakłada takie kary? Ma to na celu zmobilizowanie posiadaczy pojazdów do zakupu ubezpieczenia, które ma przecież ważną funkcję społeczną – umożliwia ofiarom wypadków natychmiastową wypłatę środków, a samego sprawcę chroni przed koniecznością pokrycia kosztów naprawy szkód z własnej kieszeni. 

Co z mandatami za parkowanie?

Jak wspomnieliśmy, zapłata mandatów od straży miejskiej również możliwa jest przez Internet, ale w tym przypadku rachunek bankowy, na który powinny trafić środki, zależy od tego, kto jest wystawcą. Dane konta znajdziesz na mandacie – wystarczy, że zlecisz standardowy przelew i przepiszesz dane odbiorcy. Jeśli jednak zgubiłeś ten mandat, to numer rachunku znajdziesz na stronie straży miejskiej w danym mieście.  

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.