Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC

Samochód | 5 minut

Każdy kierowca i właściciel pojazdu powinien być świadomy obowiązujących przepisów związanych nie tylko z ruchem drogowym, ale i ubezpieczeniami. Które ubezpieczenia samochodu są obowiązkowe, a które nie oraz co grozi za brak tych pierwszych? Podstawowym źródłem informacji jest Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Spis treści:

Zasady działania ubezpieczenia OC związanego z pojazdem określa  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jak łatwo się domyślić, skoro pod ustawę tę podlega OC, to jest ono ubezpieczeniem obowiązkowym.

Co mówi ustawa o OC?

O ile inne ubezpieczenia komunikacyjne określane są przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustanawiane przez ubezpieczycieli i mogą się różnić, o tyle ubezpieczenie OC jest takie samo dla wszystkich – bez względu na to, gdzie jesteśmy ubezpieczeni.

Dlaczego posiadanie ważnego OC jest tak ważne? Skoro inne ubezpieczenia nie są obowiązkowe, dlaczego właśnie OC jest? Prawo ubezpieczeniowe przewiduje obligatoryjność ubezpieczenia OC ze względu na jego szczególny charakter.

OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – oznacza to, że odszkodowanie z naszego OC ma pokryć szkody, jakie my sami wyrządzimy innemu uczestnikowi ruchu drogowego. Jest to wentyl bezpieczeństwa, który gwarantuje, że jeśli w wyniku zdarzenia z naszej winy ktoś dozna uszczerbku i należeć mu się będą pieniądze, otrzyma je.

Bez ubezpieczenia moglibyśmy nie być w stanie samodzielnie wypłacić odszkodowania. Obowiązkowe OC gwarantuje więc, że poszkodowany uzyska odszkodowanie, a obywatele nie będą się zadłużać w związku z koniecznością ich wypłacania.

Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach i obowiązek wykupu OC są przez niektórych kierowców lekceważone. To spory błąd, ponieważ, jak już zostało powiedziane, ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego zarówno poszkodowanego, jak i winnego.

Co dzieje się w przypadku, gdy kierowca nie ma ważnego OC?

Przede wszystkim jest to skrajnie nieodpowiedzialne i naraża na kłopoty finansowe zarówno nas samych, jak i poszkodowanych. Po drugie, warto pamiętać, że brak ubezpieczenia OC prędzej czy później wyjdzie na jaw – aż 75%[i] takich przypadków wykrywa sam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który gromadzi informacje o wszystkich ubezpieczeniach OC. Po trzecie, niewykupienie polisy jest bardzo kosztowne,  ponieważ grozi nam kara za brak OC. Wyznacza się ją na podstawie płacy minimalnej i od 1 stycznia 2020 obowiązują nas poniższe stawki kar dla samochodów osobowych:

  • Za brak OC od 1 do 3 dni – 1040 zł,
  • Za brak OC od 3 do 14 dni – 2600 zł,
  • Za brak OC powyżej 14 dni – 5200 zł.

Co więcej, brak możliwość zapłaty kary, dość wysokiej w końcu, skutkuje windykacją i wpisaniem do Krajowego Rejestru Dłużników. Ale to nie koniec kłopotów – jeśli nie posiadając OC, wyrządzimy komuś krzywdę, będziemy zmuszeni wypłacić odszkodowanie z własnej kieszeni, a to w przypadku kwot rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych oznacza ogromne długi.

Należy także zaznaczyć, że nie ma możliwość wykupu ubezpieczenia OC z datą wsteczną – jest to niezgodne z prawem, co także reguluje wspomniana już ustawa o OC (art. 5, ust. 2).

Czy inne ubezpieczenia samochodu są obowiązkowe?

Wiemy już, że odpowiedź na pytanie, czy OC jest obowiązkowe, brzmi: tak. Co jednak z innymi ubezpieczeniami samochodu? Czy oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC któreś z nich jest także obligatoryjne? Nie, co nie znaczy, że nie są przydatne.

W jakie inne ubezpieczenie samochodu oprócz obowiązkowego OC można się zaopatrzyć? Poniżej wymieniamy opcje dodatkowe, które warto rozważyć.

  • Ubezpieczenie AC (Autocasco) – chroni właściciela ubezpieczenia, a nie jak OC, poszkodowanego. Wypłacane jest w sytuacji np. zniszczenia lub kradzieży auta.
  • Assistance – gwarantuje pomoc po wypadku lub innym zdarzeniu drogowym. Assistance obejmuje swoim zakresem m.in. holowanie pojazdu, naprawę auta na miejscu, nawet pod Twoim domem, czy transport pasażerów w dowolne miejsce nawet do 50 km.
  • Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) – gwarantuje pomoc finansową po wypadku drogowym niezbędną do powrotu do zdrowia i sprawności. W jego ramach można uzyskać odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu lub świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego.
  • Ochrona Prawna – przydaje się w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia z udziałem dzikiego zwierzęcia bądź zniszczeniem auta z powodu dziury w drodze. To gwarancja szybkiej pomocy prawnej w dochodzeniu swoich roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego.
  • Ubezpieczenie szyb – pokrywa koszty naprawy bądź wymiany szyb przedniej, tylnej i bocznych.

W przypadku nieopłacenia ubezpieczenia nieobowiązkowego, inaczej niż w przypadku OC, nie grozi nam kara. Umowa dodatkowa na opcje dodatkowe zostanie rozwiązana, czyli taka usługa zostanie po prostu anulowana po otrzymaniu drugiego monitu.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.