Mandat z fotoradaru - jak go zapłacić i ile może wynosić wysokość kary?

Samochód | 3 minuty

Fotoradary to urządzenia fotografujące pojazd, który przekracza prędkość na danym odcinku drogi. Właściciel auta, które znalazło się na takim zdjęciu, otrzymuje wezwanie do wskazania kierującego samochodem. Docelowo efektem otrzymania takiego wezwania jest najczęściej nałożenie mandatu i punktów karnych. Ile może wynosić kara za przekroczenie prędkości? Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru i jak możesz go zapłacić?

Spis treści:

Jak działa fotoradar?

Fotoradary są stacjonarnymi urządzeniami, które rejestrują prędkość i wykonują zdjęcie pojazdu, gdy przekroczy tę dozwoloną. Złamanie przepisów może być również odnotowane przez mobilne sprzęty, które są instalowane w pojazdach, a także przez urządzenia służące do odcinkowego pomiaru prędkości.

Zastanawiasz się, jak działa fotoradar? Jak już wiesz, sprzęt ten robi zdjęcie wówczas, gdy na danym odcinku przekroczysz prędkość. Oto, co nastąpi, gdy fotoradar wykona taką fotografię:

 • Zdjęcie z fotoradaru trafi do Centralnego Systemu Przetwarzania, w którym gromadzone są dane o naruszeniach.
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) uzyska dane właściciela auta z Centralnej Ewidencji Pojazdów i wyśle do niego wezwanie do wskazania osoby, która kierowała pojazdem.
 • Właściciel pojazdu powinien wypełnić jedno z trzech oświadczeń. Może przyznać się, że to on kierował, przyjąć mandat lub tego nie zrobić. Posiadacz samochodu może też wskazać, komu powierzył auto do kierowania lub używania w czasie, kiedy doszło do złamania przepisów. Właściciel samochodu może także nie podać danych kierującego pojazdem, przyjąć mandat za niewskazanie lub tego nie zrobić.
 • CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym), w zależności od tego, jakie otrzyma oświadczenie, podejmie inne działania – wystawi mandat za przekroczenie prędkości lub niewskazanie kierującego, bądź wyśle oświadczenie do osoby wskazanej przez właściciela. W przypadku gdy posiadacz auta odmówi przyjęcia mandatu lub minął termin na jego nałożenia, sprawa zostanie skierowana do sądu.

Wysokość mandatów z fotoradaru w 2022 roku

W 2021 roku efektem kontroli z wykorzystaniem pół tysiąca urządzeń pracujących w systemie fotoradarowym należących do GITD było wykrycie blisko 1,5 mln naruszeń, głównie przekroczeń prędkości. 6200 przypadków dotyczyło przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Jak wysoki może być mandat z fotoradaru? To zależy od tego, o ile km/h przekroczysz dozwoloną prędkość:

 • do 10 km/h – 50 zł, jak do tej pory
 • od 11 do 15 km/h – 100 zł, wcześniej było 50 do 100 zł
 • od 16 do 20 km/h – 200 zł, wcześniej było 50 do 100 zł
 • od 21 do 25 km/h – 300 zł, wcześniej było 100 do 200 zł
 • od 26 do 30 km/h – 400 zł, wcześniej było 100 do 200 zł
 • ponad 30 km/h – 800 zł, zamiast 200 do 300 zł
 • ponad 40 km/h – 1000 zł, zamiast 300 do 400 zł
 • ponad 50 km/h – 1500 zł, zamiast 400 do 500 zł
 • ponad 60 km/h – 2000 zł, zamiast 400 do 500 zł
 • ponad 70 km/h – aż 2500 zł, zamiast 400 do 500 zł

  Dowiedz się gdzie i jak sprawdzić liczbę punktów karnych na swoim koncie z artykułu na naszym blogu. 

Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru?

Czasami może Ci się wydawać, że fotoradar zrobił Ci zdjęcie i oczekujesz na jego otrzymanie, a przynajmniej spodziewasz się go. Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru? Może to nastąpić dosyć szybko, ale nie musi. Czas na dokonanie tego jest określony w przepisach. Mandat za przekroczenie prędkości wykryte przez fotoradar może być wystawiony w ciągu 180 dni od momentu, kiedy dane z tego urządzenia trafią do komputera funkcjonariuszy policji. Najczęściej zdjęcie z fotoradaru otrzymasz po upływie kilkunastu dni, ale zdarza się i tak, że nie trafi do Ciebie w ustawowym terminie 180 dni. 

Przedawnienie mandatu z fotoradaru

Czy okres oczekiwania na zdjęcie z fotoradaru dłuższy niż pół roku oznacza, że unikniesz mandatu? Wprawdzie wówczas Inspekcja Transportu Drogowego traci możliwość jego wystawienia, ale urząd może skierować wniosek do sądu, który orzeknie np. konieczność zapłacenia grzywny. Czy zatem nadejdzie moment, w którym nie musisz się już zastanawiać nad tym, czy trafi do Ciebie mandat z fotoradaru? Zgodnie z Kodeksem wykroczeń przedawni się on w ciągu roku od przekroczenia przepisów.

Jak zapłacić mandat z fotoradaru i ile mam na to czasu?

Karę za przekroczenie prędkości powinieneś uregulować w czasie 7 dni od jej nałożenia. Jak zapłacić mandat z fotoradaru? Najłatwiejszym sposobem jest skorzystanie z bankowości elektronicznej i dokonanie przelewu. Numer konta znajdziesz na mandacie. Oczywiście płatności możesz też dokonać w banku, na poczcie czy w punkcie, w którym możliwa jest realizacja takiego zlecenia. Dowiedz się jak zapłacić mandat przez internet z artykułu na naszym blogu.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.