Wada ukryta samochodu – wszystko, co musisz wiedzieć

Samochód | 3 minuty

Kupując samochód, nowy albo używany, oczekujemy, że jest dokładnie w takim stanie, w jakim nam go przestawiono. Niestety zdarza się, że auta mają wadę ukrytą. Czym jest wada ukryta samochodu? Jak wyegzekwować swoje prawa wobec nieuczciwego sprzedawcy? Co zrobić w sytuacji, gdy w wyniku wady ukrytej dochodzi do wypadku? Odpowiadamy.

Spi treści:

Wady ukryte samochodu

Wada ukryta samochodu będzie taką wadą, o której kupujący nie został poinformowany – czyli w momencie zakupu o niej nie wiedział. Dodatkowo, wada ukryta obniża wartość zakupionego towaru lub zmniejsza jego użyteczność. Poza tym aby uznać, że mamy do czynienia z wadą ukrytą, musimy dowieść, że sprzedane nam auto nie jest tym, które nam zaprezentowano (bo posiada wady, o których nie wiedzieliśmy). Jeśli te trzy warunki zostały spełnione, to możemy zawalczyć o swoje prawa.

Kupiłeś auto, które ma wadę ukrytą? W tym przypadku możesz skorzystać z przepisów Kodeksu Cywilnego dot. wad ukrytych (art. 556 – art. 576 k.c.), czyli tak zwanej rękojmi.

Od razu należy rozwiać pewne wątpliwości – niektórzy nieuczciwi sprzedający będą nas przekonywać, że rękojmia dotyczy jedynie nowych aut z salonu i że nie odpowiadają oni za wady ukryte samochodu używanego. To nieprawda. Rękojmia może być wykorzystana także w przypadku zakupu używanego auta. Problem pojawia się w innym momencie – jeśli kupiliśmy, na przykład w komisie, samochód sprowadzony z zagranicy i polski sprzedawca nie jest wpisany jako sprzedający, a jedynie pośrednik. Wtedy możemy mieć spore problemy z odzyskaniem swoich pieniędzy. Nie zgadzajmy się więc na taką praktykę. Nie zgadzajmy się także na wpisanie na umowie niższej ceny zakupu niż rzeczywista.

Jakie możliwość daje nam rękojmia w przypadku wady ukrytej, także samochodu kupionego od osoby prywatnej? Możemy:

  • wnieść o obniżenie ceny samochodu,
  • wnieść o odstąpienie od umowy i zwrot całej kwoty,
  • wnieść o zwrot kosztów naprawienia wad ukrytych pojazdu.

Aby wada ukryta samochodu używanego mogła za takową zostać uznana, nie może to być wada charakterystyczna dla pojazdu w danym wieku i stanie eksploatacyjnym. Żeby to orzec, potrzebny będzie ekspert, za którego co prawda musimy sami zapłacić, ale jeśli wygramy sprawę, to otrzymamy zwrot tych kosztów od strony przegranej.

Od odkrycia wady ukrytej, mamy dwa miesiące na poinformowanie o niej drugiej strony – ta musi odpowiedzieć w ciągu 14 dni.          

Wada ukryta samochodu a wypadek

Co jednak w sytuacji, gdy zanim wykryjemy wadę ukrytą, kierując takim pojazdem, spowodujemy kolizję bądź wypadek? Kto w takiej sytuacji odpowiada?

W 2019 roku doszło do 38 wypadków spowodowanych niesprawnością techniczną pojazdu, w wyniku których 6 osób zginęło a 40 zostało rannych[1]. Jednakże nie znaczy to, że wszystkie one mają związek z wadami ukrytymi. Co więcej, każdy kierujący ma obowiązek utrzymywać pojazd w stanie, który nie zagraża innym uczestnikom ruchu – taki jest chociażby cel okresowych badań technicznych.

Jeśli wyjechaliśmy więc na drogę niesprawdzonym samochodem, bez ważnych badań technicznych, sami poniesiemy odpowiedzialność za ewentualne szkody w razie wypadku. Jednakże kierujący jest odpowiedzialny wtedy, gdy „mógł i powinien”[2] daną niesprawność przewidzieć. To daje nam furtkę do zaskarżenia sprzedającego pojazd z wadą ukrytą. Musimy jednak udowodnić, że to właśnie ta wada ukryta doprowadziła do wypadku.

Co zrobić po wypadku?

Zanim dojdzie do rozprawy i zanim najprawdopodobniej potwierdzimy, że auto posiada wadę ukrytą, powinniśmy zachować standardowe procedury w przypadku wypadku samochodowego. Samochód po wypadku powinien zostać odpowiednio zabezpieczony, a szkoda zgłoszona, aby można było skorzystać z ubezpieczenia samochodu.

Dopiero w dalszych krokach będziemy mogli dochodzić swoich praw przed sądem i domagać się od nieuczciwego sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.