Karta pojazdu – czy trzeba mieć ją przy sobie? Jak wyrobić nową?

Samochód | 5 minut

Zgodnie z przepisami każdy pojazd, który został zarejestrowany w Polsce po 1 lipca 1999 roku, musi mieć wydaną kartę pojazdu. Jej okazanie jest potrzebne w wielu przypadkach, a za jej przekazanie odpowiada producent samochodu lub miejscowy przedstawiciel marki. Jest ona wydawana dla konkretnego auta i zawiera szczegółowe informacje na jego temat. Czy kartę pojazdu trzeba mieć przy sobie? Co się dzieje w sytuacji, kiedy Ci zaginie?

Spis treści:

Czym jest karta pojazdu?

Dokument ten ma postać książeczki. To jeden z elementów niezbędnych do rejestracji pojazdu, chyba że auto było zarejestrowane przed 1 lipca 1999 roku, jest zabytkowe lub pochodzi z licytacji przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Karta pojazdu ma przypisany numer, jest sporządzana na specjalnym papierze i wydawana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

W takiej karcie znajdują się następujące informacje: marka auta, rok produkcji pojazdu, numer VIN, pojemność silnika, dane pierwszego właściciela, zmiany właścicieli i dowodów rejestracyjnych, numer i seria karty, data rejestracji samochodu, dane urzędu, który dokonał rejestracji.

Karty pojazdu potrzebujesz:

  • przy rejestracji auta;
  • przy sprzedaży samochodu;
  • w przypadku zgłaszania istotnej zmiany parametrów technicznych;
  • przy złomowaniu samochodu.

Karty pojazdu nie musisz wozić ze sobą w aucie. Od 4 września 2022 roku dokument ten przestanie być wydawany, ale w przypadku starszych modeli samochodów w dalszym ciągu jego posiadanie będzie koniecznością. Karta pojazdu może być również potrzebna przy badaniu technicznym, ale jeśli masz przy sobie dowód rejestracyjny, to wystarczy Ci ten dokument.

Jak sprawdzić, czy karta pojazdu była wydana? Jeśli tak było, to jej numer znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym. Korzystając ze strony historiapojazdu.gov.pl, sprawdzisz datę jej wydania, a numer znajdziesz także w usłudze mPojazd.

Postępowanie przy zgubieniu karty pojazdu

Jak już wiesz, karta pojazdu jest potrzebna m.in. przy sprzedaży pojazdu czy jego rejestracji. To dokument niezbędny. Co w przypadku jej zagubienia? Wówczas złóż w wydziale komunikacji wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu.

Inaczej powinieneś postąpić, jeśli doszło do kradzieży. W takim przypadku zgłoś zdarzenie na policji. Zgubienie karty pojazdu wymaga innych kroków niż podejrzenie kradzieży.

Jak wyrobić duplikat karty pojazdu?

Być może znalazłeś nabywcę samochodu, ale okazuje się, że brakuje Ci karty pojazdu do finalizacji transakcji. Oczywiście i ten problem da się rozwiązać. Wystarczy, że złożysz wniosek o wtórnik karty pojazdu – odpowiedni formularz znajdziesz na stronie wydziału komunikacji, pod który podlegasz, lub na miejscu w urzędzie. Dokumenty, które są wymagane, to:

  • dowód rejestracyjny pojazdu;
  • oświadczenie o utracie karty pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
  • karta pojazdu – w przypadku gdy wnioskujesz o wtórnik ze względu na zniszczenie tego dokumentu;
  • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeśli upoważniasz inną osobę do dopełnienia tego obowiązku za Ciebie;
  • dokument potwierdzający tożsamość – np. dowód osobisty lub paszport.

Wydanie duplikatu karty pojazdu jest usługą odpłatną. Koszt wraz z opłatą administracyjną wynosi 75,5 zł. W przypadku gdy upoważniasz do tego pełnomocnika, który nie należy do Twojej najbliższej rodziny, pojawia się dodatkowy wydatek, który wynosi 17 zł.

Ile trwa wyrobienie karty pojazdu?

Nowego dokumentu nie dostaniesz od ręki. Ile poczekasz na wyrobienie karty pojazdu? Teoretycznie dokument ten powinien być do Twojej dyspozycji w ciągu 30 dni, natomiast w praktyce wydziały komunikacji najczęściej umożliwiają odbiór wtórnika już po kilkunastu dniach.

Pamiętaj, że przy rejestracji pojazdu potrzebujesz nie tylko karty pojazdu, ale również innych dokumentów. Koniecznie auto musi mieć aktualne badanie techniczne, a także ubezpieczenie OC. Jeśli polisa kupionego samochodu wkrótce się kończy, to pamiętaj, że przekazany przez sprzedającego dokument automatycznie straci ważność – nie przedłuży się. Zawrzyj umowę OC online, bez wychodzenia z domu:  www.allianz.pl/samochod

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.