Wpływ modelu i marki samochodu na koszt OC i AC

Samochód | 2 minuty

Towarzystwa ubezpieczeniowe muszą zapewnić klientom ten sam zakres ubezpieczenia w ramach obowiązkowego, komunikacyjnego OC, natomiast w przypadku AC wszystko zależy od umowy. Wpływ na wysokość składki za ochronę ma wiele czynników, a jednym z nich jest posiadany pojazd. Czy rzeczywiście marka auta rzutuje na cenę ochrony?

Spis treści:

OC i AC – od czego zależy cena?

OC i AC to ubezpieczenia komunikacyjne, które często idą w parze. Pierwsze z nich jest w Polsce obligatoryjne i chroni Cię przed odpowiedzialnością finansową za szkody, które zostaną spowodowane ubezpieczonym pojazdem, natomiast drugie – Autocasco – jest nieobowiązkowe i  skorzystasz z niego w przypadku np. kradzieży auta, zderzenia z przeszkodą lub uszkodzenia go przez osoby trzecie.

Jeśli chcesz ustalić, ile zapłacisz za taką ochronę, to użyj kalkulatora tych ubezpieczeń – to szybki, wygodny i pewny sposób na obliczenie wysokości składki. Aby ją określić, bierzemy pod uwagę wiele czynników – potrzebujemy informacji dotyczących Ciebie, pojazdu i Twojej historii przebiegu ubezpieczenia.

Bardzo istotnym parametrem jest szkodowość, tzn. to, czy ostatnie lata jazdy ubezpieczonym pojazdem wiązały się z wypłacaniem odszkodowania z polisy, czy jednak nie dochodziło do takich zdarzeń. Jeśli powodowałeś wypadki i kolizje, to składka w Twoim przypadku będzie wyższa, natomiast jazda bezszkodowa sprawia, że koszt ochrony będzie niższy.

Ważny jest także czas posiadania prawa jazdy. Kierowcy, którzy dopiero uzyskali uprawnienia i nie mieli jeszcze możliwości zebrania bezszkodowej historii ubezpieczeniowej, muszą liczyć się z wyższym kosztem ochrony, podobnie jak osoby młode, które nie ukończyły 26 lat – również z tych samych przyczyn.

W przypadku AC znaczenie ma zakres ochrony, czyli m.in. to, jaką metodę likwidacji szkody wybrałeś, czy podczas naprawy stosowane będą części oryginalne i czy zdecydowałeś się na udział w szkodzie? Natomiast czy marka samochodu wpływa na OC? Istotny jest model auta?

Model samochodu a koszt OC i AC

Pojazd, który podlega ochronie, jest kolejnym czynnikiem, który bierzemy pod uwagę, wyliczając koszt AC i OC. Posiadacz małego auta miejskiego, o niewielkiej pojemności silnika, np. 1.0, przeciętnie zapłaci za ochronę mniej od właściciela samochodu sportowego, z silnikiem 3.0. Różnica może wynieść nawet kilkaset złotych. Z czego ona wynika? Ubezpieczyciele analizują ryzyko spowodowania szkody danym pojazdem i biorą pod uwagę dane statystyczne dotyczące wypadków i kolizji. W przypadku aut sportowych te szkody są powodowane częściej niż przez małe auta miejskie.

Nie bez znaczenia jest wartość pojazdu, szczególnie w przypadku AC, gdzie jednym z ryzyk, które może obejmować ochrona, jest kradzież auta. W takim przypadku poszkodowany może otrzymać kwotę wystarczającą na zakup takiego samego samochodu. Jednocześnie istotne jest także i to, czy dany model pojazdu często pada łupem złodziei. Jeśli tak, to wówczas ubezpieczyciel ponosi podwyższone ryzyko ubezpieczeniowe.  

Marka samochodu a koszt OC i AC

Czynnikiem, który ma wpływ na cenę za OC i AC samochodu osobowego jest również marka pojazdu. Ubezpieczyciele analizują szkodowość w przypadku danej marki, a także ryzyko kradzieży, biorą pod uwagę także wartość pojazdu. Z tego względu posiadacze samochodów wybranych firm mogą zapłacić za ochronę nieco więcej niż właściciele aut o podobnych parametrach od innych producentów. W praktyce jednak ten czynnik nie ma aż takiego wpływu na wysokość składki, jak choćby historia przebiegu ubezpieczenia.

Jeśli chcesz ustalić, ile zapłacisz za AC i OC w Allianz, to skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń. To łatwe w obsłudze narzędzie, które w ciągu kilkunastu sekund wyliczy, ile będzie kosztować Cię ochrona. Następnie możesz również skorzystać z innych ubezpieczeń, przydatnych dla posiadaczy pojazdów. W cenie OC otrzymujesz podstawowy wariant assistance, ale możesz również wybrać rozszerzony, z większym zakresem ochrony. Weź pod uwagę również rozszerzone NNW, dzięki któremu Ty oraz wszyscy pasażerowie możecie uzyskać wypłatę świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.