Bezpośrednia likwidacja szkody (BLS) – jak z niej skorzystać?

Samochód | 3 minuty

Najczęściej, gdy przytrafia Ci się szkoda w ruchu drogowym spowodowana przez innego kierującego pojazdem, wówczas prawdopodobnie zgłaszasz ją do ubezpieczyciela sprawcy. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że likwidacją szkody w określonych okolicznościach może się zająć Twój ubezpieczyciel w ramach Bezpośredniej Likwidacji Szkody? Co to oznacza? W jakich przypadkach możesz z tego skorzystać?

Spis treści:

Na czym polega system BLS?

BLS to skrót od bezpośredniej likwidacji szkody. Jest to system, który został skonstruowany w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń – ruszył w kwietniu 2015 roku. Dzięki niemu po zdarzeniu drogowym, w którym jesteśmy stroną poszkodowaną, szkodę możemy zgłosić bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela, a nie ubezpieczyciela sprawcy. Plusami takiego rozwiązania jest z pewnością prostsza i szybsza likwidacja szkody.

Wcześniej wielu klientów towarzystw ubezpieczeniowych przy wyborze oferty OC brało pod uwagę wyłącznie wysokość składki. Dzięki systemowi BLS większe znaczenie zaczęła mieć jakość obsługi, gdyż klienci mogą mieć większe możliwości jej oceny. Kiedy ubezpieczeni zgłaszają szkody do swojego ubezpieczyciela, orientują się, jak przebiega likwidacja szkody. Dzięki rzetelnej obsłudze towarzystwo może zachęcać klientów do korzystania z usług i zyskuje możliwość budowania z nimi trwałych relacji. W systemie tradycyjnym ubezpieczyciel poszkodowanego tak naprawdę nie uczestniczy w procesie likwidacji szkody.

BLS nie jest w Polsce obowiązkowy.

BLS opiera się na umowie pomiędzy ubezpieczycielami, którzy rozliczają koszty likwidacji szkody pomiędzy sobą. Jeśli chcesz z niego skorzystać, to najpierw musisz upewnić się, czy zarówno ubezpieczyciel sprawcy, jak i Twój należą do tego systemu. Możliwe również, że dane towarzystwo wdrożyło uproszczone systemy likwidacji szkód, które zapewniają podobne rozwiązanie, ale nie należą do BLS. Dlatego jeśli chcesz skorzystać z tej metody, to najlepiej skontaktuj się z ubezpieczycielem albo sprawdź informacje na jego stronie, aby potwierdzić, czy masz taką możliwość.

Kiedy można skorzystać z BLS?

Zgłoszenie szkody w ramach systemu BLS możliwe jest wówczas, gdy:

  •  W zdarzeniu uczestniczyły nie więcej niż 2 pojazdy.
  • Nie doszło do szkód osobowych.
  • Koszt likwidacji szkody nie przekracza 30 tys. zł.
  • Do zdarzenia doszło na terytorium Polski.
  • Oba towarzystwa należą do systemu BLS.

Obecnie z systemu korzystają takie towarzystwa jak Allianz (opcja dostępna wyłącznie dla klientów dawnej Aviva), Ergo Hestia, Link4, PZU, Uniqa, Warta, Wiener.

Skąd masz wiedzieć, czy koszt likwidacji szkody nie przekroczy 30 tys. zł? Nawet jeśli masz co do tego wątpliwości, to i tak możesz zgłosić zdarzenie do swojego towarzystwa, w którym masz ubezpieczenie z BLS. Jeśli okaże się, że koszt likwidacji szkody przekroczy wspomnianą kwotę, to wówczas sprawa zostanie przeniesiona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Nie masz ubezpieczenia z BLS? W takim razie sprawdź naszą ofertę dummy ubezpieczenia OC. Możesz wyliczyć online, ile wyniesie składka.

Oczywiście fakt, że szkodę w ramach BLS będzie likwidować Twój ubezpieczyciel, nie wpłynie negatywnie na historię przebiegu Twojej polisy i nie spowoduje, że w kolejnym roku więcej zapłacisz za ochronę. Po naprawieniu pojazdu ubezpieczyciele rozliczą się pomiędzy sobą – koszty pokryje towarzystwo sprawcy zdarzenia.

BLS w Europie

System BLS z powodzeniem funkcjonuje w wielu krajach Europy. W Belgii od 1972 roku, we Francji od 1968 roku, a we Włoszech od 1978 roku. W każdym z tych państw cieszy się on bardzo dużą popularnością. We Włoszech i we Francji, według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, 80 proc. szkód likwidowanych jest w ramach BLS, natomiast w Hiszpanii – aż 90 proc. W każdym z krajów zasady systemu są nieco inne, tylko w wybranych uczestnictwo w nim jest obowiązkowe. Bezdyskusyjnie jednak warto korzystać z OC z BLS. Jeśli masz wątpliwości odnośnie do tego, czy dana polisa daje Ci takie możliwości, to sprawdź ogólne warunki ubezpieczenia lub ewentualnie dopytaj konsultanta w danym towarzystwie.

Źródło:

https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/BLS/Prezentacja_na_czym_polega_BLS.pdf 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.