Brak ubezpieczenia OC nieużywanego samochodu - kto jest zwolniony z opłat?

Samochód | 5 minut

Z czym wiąże się brak OC nieużywanego samochodu oraz w jakich przypadkach jesteśmy zwolnieni z opłat? Wyobraźmy sobie następujące sytuacje:

 • Stojące na podwórku auto jest od miesięcy nieużywane, bo czekamy na części.
 • Po okresie letnim chowamy motor do garażu i oczekujemy na otwarcie kolejnego sezonu wiosną.
 • Kupiliśmy nowy samochód, a stary stoi przed domem i czeka, aż znajdzie się nabywca.

 Czy w tych sytuacjach jesteśmy uprawnieni do niepłacenia? Rozwiewamy wątpliwości.

Spis treści:

Kiedy nie trzeba płacić OC?

Wielu kierowców zadaje pytanie, czy trzeba płacić OC za nieużywany samochód. W końcu skoro z niego nie korzystamy, to po co nam ubezpieczenie, prawda? Odpowiedź może niektórych zdziwić, choć posiada logiczne wytłumaczenie – tak, trzeba, a za brak ubezpieczenia OC nieużywanego samochodu możemy otrzymać karę i to wcale niemałą.

Sprawdź, jakie kary za brak OC obecnie obowiązują.

Jeśli myślimy, że brak OC nie zostanie „odkryty”, to jesteśmy w błędzie. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny działa niezwykle sprawnie – jak podaje raport UFG za III kwartały 2019 roku, aż 72 427 wezwań do zapłaty kary za brak OC komunikacyjnego pochodziło właśnie od Funduszu.

Dlaczego trzeba płacić OC, jak się nie jeździ? Przede wszystkim pamiętajmy, że ubezpieczenie OC jest przypisane do pojazdu, a nie do nas. A pojazd może wyrządzić szkody również wtedy, gdy nie jest użytkowany. Może stoczyć się z podjazdu, może uszkodzić inny pojazd, gdy do niego wchodzimy bądź z niego wychodzimy, może w końcu zostać skradziony i szkoda może zostać wyrządzona przez złodzieja. I zupełnie prozaicznie – może nagle pojawić się potrzeba skorzystania z tego pojazdu (bo np. drugi właśnie jest w warsztacie lub pozwoliliśmy z niego skorzystać komuś z naszych bliskich).

Jesteśmy przekonani, że tego typu sytuacje na pewno nas nie dotyczą, ale statystyki pokazują, że jest inaczej. Dlatego OC jest obowiązkowe, nawet jeśli nie jeździmy samochodem.

Wyrejestrowanie samochodu 

Brak ubezpieczenia OC nieużywanego samochodu będzie uzasadniony dopiero wtedy, gdy wyrejestrujemy pojazd. Wyrejestrowanie możliwe jest w przypadkach:

 • sprzedaży pojazdu,
 • wywiezienia pojazdu z kraju i sprzedaży za granicą,
 • zezłomowania,
 • kradzieży,
 • trwałej utraty pojazdu (np. w wyniku pożaru),
 • gdy zarejestrujemy pojazd jako historyczny.

Czy możliwe jest złomowanie auta bez OC? Teoretycznie tak, ale wyrejestrowanie samochodu bez ważnego OC jest niezgodne z prawem i podlega wysokim karom, ponieważ najpierw należy zezłomować samochód, a dopiero potem można go wyrejestrować, dostarczając do urzędu dokument zaświadczający o demontażu pojazdu.

Istnieje też opcja poza standardowym wyrejestrowaniem – tzw. czasowe wyrejestrowanie pojazdu. Ale czy można czasowo wyrejestrować samochód osobowy? Odpowiedź brzmi: nie. Tymczasowe wyrejestrowanie pojazdu dotyczy jedynie następujących maszyn:

 • pojazdów ciężarowych,
 • ciągników samochodowych,
 • przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • autobusów,
 • pojazdów specjalnych.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie jest tym samym, co standardowe wyrejestrowanie. Co to oznacza? Pojazd nadal będzie objęty ubezpieczeniem OC, ale płacona przez nas składka będzie zdecydowanie niższa. W tym celu musimy zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do naszego ubezpieczyciela, a ten powinien obniżyć naszą składkę o minimum 95%.

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu może trwać od 2 do 24 miesięcy i może zostać przedłużone na nasz wniosek maksymalnie do 48 miesięcy.

Jednocześnie mamy też odpowiedź na pytanie, czy niezarejestrowany samochód trzeba ubezpieczyć. Umowę ubezpieczenia OC należy zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu z zastrzeżeniem, że pojazd nie zostanie do tego momentu wprowadzony do ruchu.

Zawieszenie ubezpieczenia OC

Jest jeszcze inny sposób na zawieszenie ubezpieczenia OC albo na ubezpieczenie pojazdu na znacznie krótszy okres. Istnieje bowiem krótkoterminowe ubezpieczenie OC dla komisów oraz pojazdów historycznych. Czy można w ramach niego ubezpieczyć auto na miesiąc? Tak, ale 30 dni to minimum w przypadku krótkoterminowego OC. Pozwala ono na wykupienie OC na okres krótszy niż 12 miesięcy, ale nie krótszy niż wspomniane 30 dni.

Mogą z niego skorzystać po pierwsze osoby, które prowadzą działalność komisową bądź handlową, która polega na kupowaniu i sprzedawaniu samochodów. Jeśli więc mamy komis i skupujemy do niego auta, nie musimy opłacać im pełnego, rocznego ubezpieczenia OC.

Z tej możliwości mogą też skorzystać właściciele pojazdów historycznych. Takie auta wykorzystywane są zazwyczaj raz lub kilka razy w roku, a jak wspomnieliśmy wcześniej, wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe wtedy, gdy przemianujemy go na pojazd historyczny. W momencie, gdy chcemy z takiego samochodu skorzystać, musimy wykupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.