Jaki wpływ ma współwłasność samochodu na ubezpieczenie OC?

Samochód | 4 minuty

Pojazd może stanowić własność jednej osoby, ale również – wielu. Na każdym posiadaczu samochodu spoczywa obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC. Jak jednak fakt, że ma je wiele osób, wpływa na koszt ochrony ubezpieczeniowej? Czy współwłasność samochodu spowoduje, że więcej zapłacisz za OC? Od czego to zależy?

Spis treści:

Czy warto zdecydować się na współwłasność samochodu?

Współwłasność samochodu oznacza oczywiście, że pojazd stanowi własność więcej niż tylko jednej osoby. W takim przypadku dane osobowe wszystkich właścicieli znajdują się w dowodzie rejestracyjnym auta. Aby one się pojawiły, należy złożyć wniosek w wydziale komunikacji, co wymaga dostarczenia niezbędnych dokumentów. Jeśli doszło do sprzedaży praw do części pojazdu, to wtedy takim dokumentem może być zawarta umowa. W przypadku gdy nabyłeś je jako darowiznę – umowa darowizny.

Czy jednak warto decydować się na współwłasność samochodu? Najczęściej taki krok obierają młodzi kierowcy, w przypadku których zawarcie pierwszej umowy ubezpieczenia OC wiąże się ze stosunkowo dużym wydatkiem. Dzięki temu, że współwłaścicielem auta staje się ktoś, kto ma pozytywną historię przebiegu ubezpieczenia, koszt takiej ochrony może być mniejszy. W praktyce jednak taka współwłasność wiąże się nie tylko z korzyściami.

Współwłasność samochodu a ubezpieczenie OC – jak wyliczana jest stawka?

W przypadku gdy pojazd stanowi własność więcej niż jednej osoby, przy kalkulacji składki na ubezpieczenie OC towarzystwo weźmie pod uwagę historię ubezpieczeniową wszystkich tych osób. Jeśli obecnie pojazd należy do jednej osoby, doświadczonego kierowcy, który jak dotąd nie powodował szkód, a współwłaścicielem stanie się osoba młoda, która nigdy nie ubezpieczyła auta, to spowoduje, że składka na OC wzrośnie w większości przypadków. Natomiast w odwrotnej sytuacji, kiedy to współwłaścicielem zostanie doświadczony użytkownik pojazdu, składka powinna być niższa od tej, którą zapłaciłby młody kierowca.

Warto pamiętać jednak, że ma to również inne konsekwencje. Jeśli ubezpieczonym pojazdem zostanie spowodowana szkoda, to wszyscy współwłaściciele ponoszą za nią odpowiedzialność. Adnotacja o jej likwidacji pojawi się w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na koncie obu kierowców i może spowodować podwyższenie ich składki OC w kolejnym roku.

Koszt OC, gdy młody kierowca jest współwłaścicielem auta

Jak już wiemy, współwłasność samochodu, także małżeńska, ma wpływ na ubezpieczenie OC, a dokładnie na wysokość składki. Ile wyniesie koszt takiej ochrony w sytuacji, gdy współwłaścicielem zostanie młody kierowca? Nie da się tego jednoznacznie stwierdzić, nie wiedząc, kim są pozostali współwłaściciele pojazdu.

W większości przypadków w takiej sytuacji współwłasność samochodu wpłynie na koszt OC negatywnie, tj. podwyższy składkę. Natomiast będzie ona niższa, niż gdyby ten młody kierowca sam ubezpieczał pojazd. Jeśli chcesz sprawdzić, ile dokładnie wyniesie składka, to skorzystaj z kalkulatora

Dopisanie współwłaściciela do polisy OC

Poza dodaniem współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego Twoim obowiązkiem jest również poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o zmianie współwłasności auta. Na dopełnienie tego masz 14 dni od dnia, w którym to nastąpiło. W takim przypadku ubezpieczyciel będzie wymagać od Ciebie dostarczenia dokumentów, które potwierdzają ową zmianę, np. umowy sprzedaży części praw do auta czy umowy darowizny.

Następnie, po zgłoszeniu, ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki OC, ale wcale nie jest to pewne. Co więcej, nie musi tego robić po tygodniu, miesiącu czy kilku miesiącach – może tego dokonać na dowolnym etapie obowiązywania umowy.

Źródła

https://kalkulator-oc-ac.auto.pl/czym-jest-wspolwlasnosc-samochodu-i-komu-sie-oplaca/

https://rankomat.pl/samochod/znizki-od-wspolwlasciciela-auta

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.