Czasowe wyrejestrowanie pojazdu – czy jest możliwe?

Samochód | 3 minuty

Niektóre pojazdy, np. typu cabrio, często są użytkowane wyłącznie sezonowo, przez kilka miesięcy w roku. Inne zostały w wyniku wypadku uszkodzone i wymagają wielomiesięcznej naprawy, oczekiwania na części. Czy w takim przypadku musisz płacić za ubezpieczenie OC za ten okres? Czy można czasowo wyrejestrować samochód i nie uiszczać składki?

Spis treści:

Czy można czasowo wyrejestrować samochód?

Przez lata trwały dyskusje o tym, aby udostępnić możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu w uzasadnionych przypadkach. Taka opcja istniała, ale była dostępna tylko dla posiadaczy wybranych maszyn, takich jak samochody ciężarowe i przyczepy, których waga przekracza 3,5 t, autobusy, ciągniki samochodowe i pojazdy specjalne. Te ostatnie są pojazdami, które powstały w celu wykonywania określonych funkcji, np. zaliczają się do nich ambulans, wóz strażacki, karawan czy food truck. Nie było natomiast możliwości czasowego wyrejestrowania samochodów osobowych. Zmieniły to jednak przepisy, które weszły w życie od 31 stycznia 2022 roku. Czy można czasowo wyrejestrować auto osobowe? Obecnie tak.

Tymczasowe wyrejestrowanie pojazdu – dla kogo?

Zgodnie z art. 78a. Prawo o ruchu drogowym czasowe wyrejestrowanie pojazdu od 31 stycznia 2022 roku możliwe jest nie tylko w przypadku wspomnianych pojazdów. Otóż podlegają mu również samochody osobowe, które zostały unieruchomione z powodu konieczności wykonania naprawy, która wynika z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji. Chodzi tutaj o przypadki, w których będzie to czasochłonne.

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu osobowego w 2022 roku jest możliwe na okres od 3 do 12 miesięcy i nie ma możliwości jego przedłużenia. Dostępne jest to wyłącznie w przypadku poważnych uszkodzeń, np. konstrukcji nadwozia. Czas tymczasowego wyrejestrowania jest okresem na wykonanie niezbędnych napraw. Powtórzenie tego będzie możliwe kolejny raz dopiero po 3 latach od dnia, w którym upłynął okres wskazany w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Tymczasowe wyrejestrowanie pojazdu może trwać dłużej w przypadku wspomnianych wcześniej pojazdów, tj. samochodów ciężarowych i przyczep, których waga przekracza 3,5 t, autobusów, ciągników samochodowych oraz pojazdów specjalnych. W ich przypadku może to być od 2 do 24 miesięcy z możliwością przedłużenia do nawet 48 miesięcy.

Wniosek o czasowe wyrejestrowanie pojazdu

Skorzystanie z takiej możliwości wymaga złożenia odpowiedniego dokumentu do wydziału komunikacji, w którym zarejestrowany jest pojazd. Musisz tam pozostawić wniosek o czasowe wyrejestrowanie pojazdu. Odpowiedni formularz znajdziesz na stronie wydziału komunikacji lub na miejscu w urzędzie. Poza nim musisz okazać również:

  • dokument potwierdzający Twoją tożsamość;
  • dowód rejestracyjny pojazdu;
  • kartę pojazdu – o ile ją wydano;
  • dokument potwierdzający prawo własności pojazdu.

Musisz mieć również ze sobą tablice rejestracyjne i potwierdzenie wniesienia opłat. Na okres czasowego wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji pozostaną dowód rejestracyjny i wspomniane tablice rejestracyjne. Opłata za wyrejestrowanie pojazdu na 2 miesiące wynosi 80 zł. Jeśli zdecydujesz się przedłużyć ten czas do maksymalnie 12 miesięcy, to za każdy dodatkowy zapłacisz 4 zł.

Jeśli chodzi o inne pojazdy, w przypadku których możliwe jest czasowe wyrejestrowanie na dłuższy okres, opłata za miesiące od 13. do 24. wynosi 2 zł, a za miesiące od 25. do 48. – 0,25 zł za każdy. W przypadku gdy formalności w urzędzie dopełni za Ciebie pełnomocnik, który nie należy do najbliższej rodziny, to pojawi się dodatkowa opłata w wysokości 17 zł.

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu a OC

Zdecydowałeś się na czasowe wyrejestrowanie pojazdu, ale co z ubezpieczeniem OC? Czy możesz wypowiedzieć na ten czas polisę? Pojazd w dalszym ciągu musi być ubezpieczony. Miej na uwadze, że OC obejmuje nie tylko zdarzenia, które mają miejsce w ruchu drogowym, ale również takie, do których dojdzie np. w czasie naprawiania pojazdu.

Natomiast możesz obniżyć wysokość składki. Wystarczy, że zgłosisz ubezpieczycielowi czasowe wyrejestrowanie pojazdu, a ten na tej podstawie musi obniżyć ją za okres czasowego wyrejestrowania o 95 proc. Prawdopodobnie zwrot środków otrzymasz dopiero po upłynięciu okresu ochrony – wtedy towarzystwo będzie wiedzieć, jak długo pojazd był wyrejestrowany i jak wyglądał przebieg ubezpieczenia.

Chcesz zawrzeć umowę OC dla pojazdu? Skorzystaj z naszego kalkulatora: dummy allianz.pl/dla-ciebie/samochod/allianzonline

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.