Jak wypełnić druk PCC-3 po zakupie samochodu?

Samochód | 6 minut

PCC-3 to formularz pozwalający na zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, który uiścić powinien każdy, kto zawarł umowę cywilnoprawną, a więc także umowę kupna-sprzedaży. Jeśli więc kupiliśmy samochód, powinniśmy wypełnić druk PCC-3 i dokonać opłaty podatku. Wyjaśniamy, czym dokładnie jest deklaracja PCC-3, gdzie ją znaleźć i jak wypełnić, krok po kroku.

Spis treści:

Czym jest deklaracja PCC-3?

Po zakupie auta musimy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach: o jego rejestracji w Wydziale Komunikacji, o wykupieniu obowiązkowego dummy ubezpieczenia OC oraz o zapłaceniu podatku od zakupu samochodu. W tym artykule skupimy się na tym ostatnim temacie.

Podatek od kupna samochodu musi zapłacić każdy, kto nabył pojazd, którego wartość przekroczyła 1000 zł. Dokładny zakres funkcjonowania podatku określa dummy Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opłaceniu podatku towarzyszy złożenie deklaracji PCC-3.

Funkcjonuje kilka stawek podatku: 0,1% wartości zakupionego przedmiotu, 0,2%, 0,5%, 2% lub 19 zł. W przypadku kupna samochodu, podatek wynosi 2%. Podatek PCC-3 należy opłacić jeszcze przed rejestracją pojazdu. Mamy na to 14 dni, ale nie warto zwlekać do końca tego terminu. Jeśli urząd zakwestionuje wysokość naszej wpłaty i konieczne będzie odwoływanie się, może potrwać to kilka dni. Dlatego warto mieć trochę czasu w zapasie. Opłatę skarbową za samochód wraz z drukiem PCC-3 składamy w Urzędzie Skarbowym, choć możemy zrobić to także przez internet.

Gdzie znaleźć formularz PCC-3?

Formularz PCC-3 znajdziemy w internecie, na dummy Portalu Podatkowym. Oprócz deklaracji PCC-3 znajdują się tam także formularze PCC-2 i PCC-3/A. Będąc na stronie, należy wybrać odpowiednią wersję formularza, a następnie na niego kliknąć. 

Zostaniemy przeniesieni na stronę samego formularza. Na początku wypełniania PCC-3 przez internet, podajemy okres rozliczeniowy, a więc datę zakupu auta (a nie datę wypełnienia PCC-3).

Następnie wybieramy formę wypełnienia deklaracji. Mamy na to dwa sposoby – kreator pomoże nam wypełnić deklarację PCC-3 online krok po kroku, jest idealny dla osoby, która robi to po raz pierwszy. Możemy jednak wybrać także opcję drugą PCC-3, bardziej zbliżoną formą do oficjalnego wzoru pisma.

Podatek od kupna samochodu możemy wypełnić i złożyć online. Ale możemy także wydrukować wzór PCC-3, wypełnić go ręcznie, a następnie udać się z nim do Urzędu Skarbowego i tam złożyć wraz z samą opłatą.

Jak wypełnić PCC-3? Instrukcja krok po kroku

E-deklaracja PCC-3 jest dość prostym do uzupełnienia dokumentem, ale nie zmienia to faktu, że warto poświęcić jej kilka minut skupienia, aby nie popełnić w niej żadnego błędu. Rozpoczynając wypełnianie druku PCC-3, warto wcześniej przygotować sobie umowę kupna-sprzedaży, jako że znajduje się tam wiele informacji, które należy wprowadzić do PCC-3. Jak wypełnić druk krok po kroku dla osoby fizycznej? Podpowiadamy.

Dwa pierwsze kroki już opisaliśmy – podanie daty dokonania czynności oraz formy wypełnienia wniosku. Po wybraniu drugiej formy („Wiem, jak wypełnić deklarację. Wybieram formę zbliżoną do wyglądu oficjalnego wzoru”), zobaczymy od razu cały druk PCC-3. Wzór ma oznaczone czerwoną obwódką elementy, które są obowiązkowe do wypełnienia. Dzięki temu mamy pewność, że niczego nie pominiemy.

Zaczynamy od podania identyfikatora podatnika – będzie to numer NIP lub PESEL. Datę dokonania czynności podaliśmy już wcześniej, więc została ona automatycznie uzupełniona przez system.

W punkcie A5 wybieramy z listy nasz Urząd Skarbowy. Jeśli składamy deklarację dla danego zakupu po raz pierwszy, w punkcie 6. wybieramy podpunkt 1. Jeśli składamy korektę wcześniej złożonej deklaracji PCC-3, zaznaczamy podpunkt 2.

W części B druku PCC-3 uzupełniamy swoje dane osobowe. W obszarze B1, podpunkt 7., wybieramy opcję „5. inny podmiot”, a następnie w podpunkcie 8. zaznaczamy „2. osoba fizyczna”. Jeżeli nie jesteśmy jedynym właścicielem pojazdu, w podpunkcie 7. musimy wybrać opcję pierwszą – „podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku” – każdy współwłaściciel musi wypełnić druk PCC-3/A, który należy dołączyć do druku PCC-3.

W obszarze B.2. podajmy swoje dane adresowe (aktualny adres zamieszkania).

W rubryce C wybieramy w podpunkcie 21. opcję pierwszą – „umowa”, w podpunkcie 22., jeśli auto będzie użytkowane w Polsce, opcję pierwszą – „terytorium RP” (jeśli nie, zaznaczamy punkt „poza terytorium RP”), a w podpunkcie 23., jeśli auto zakupiliśmy w Polsce, opcję pierwszą „terytorium RP” (chyba, że kupiliśmy je za granicą, wtedy wybieramy „poza terytorium RP”). W podpunkcie 24. opisujemy samochód, podając takie dane jak: marka i model samochodu, jego rok produkcji, pojemność silnika, numer rejestracyjny, numer nadwozia, przebieg, rodzaj paliwa oraz, jeśli auto takowe ma, uszkodzenia.
W rubryce D deklaracji PCC-3 obliczamy wysokość podatku, co nie jest bardzo trudne, mimo że sama tabela może na pierwszy rzut oka nieco przytłaczać. Wystarczy, że w polu 27. podamy kwotę, jaką zapłaciliśmy za samochód. Resztę pól pozostawiamy pustą. Jeśli druk wypełniamy online, w polu 28. pojawi się obliczona kwota podatku, którą system sam obliczy i automatycznie wstawi. Ta sama kwota pojawi się automatycznie w polu 47. Jeśli robimy to ręcznie, kwotę podatku (2 procent od ceny samochodu) musimy obliczyć i wpisać w te pola samodzielnie.
W przypadku wypełniania druku PCC-3 po zakupie samochodu przez osobę fizyczną, nie wypełniamy żadnego pola w obszarze E. W rubryce F, w polu 54., znajdziemy wpisaną już przez system kwotę podatku. Jeśli druk wypełniamy ręcznie, musimy wpisać ją samodzielnie. Będzie ona identyczna, jak kwota w polach 28. i 47. rubryki D.

W rubryce G zaznaczamy „żadne z powyższych”. W rubryce H, jeśli auto będzie mieć współwłaścicieli, wpisujemy ich liczbę. Każdy współwłaściciel pojazdu musi mieć oddzielny dla siebie druk PCC-3/A.

Na koniec wystarczy kliknąć „Dalej”. Pojawi się pytanie o wysłanie deklaracji PCC-3 online, przez portal podatnik.gov.pl. Pamiętajmy, że PCC-3 można złożyć online z użyciem danych autoryzacyjnych (np. trzeba podać wysokość zapłaconego podatku w roku poprzednim), ale nie można tego zrobić z użyciem profilu zaufanego czy Platformy ePUAP.

Mamy nadzieję, że ta instrukcja dotycząca tego, jak wypełnić PCC-3, jeszcze bardziej uprości wypełnienie dokumentu dla podatku od kupna samochodu. Online czy też osobiście – formę złożenia możemy wybrać zgodnie z własnymi upodobaniami.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.